ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 • IMG_7411
 • IMG_7416
 • IMG_7417
 • IMG_7420
 • IMG_7430
 • IMG_7433
 • IMG_7437
 • IMG_7438
 • IMG_7441
 • IMG_7443
 • IMG_7448
 • IMG_7452
 • IMG_7456
 • IMG_7465
 • IMG_7470
 • IMG_7472
 • IMG_7473
 • IMG_7475
 • IMG_7478
 • IMG_7479
 • IMG_7480
 • IMG_7481
 • IMG_7482
 • IMG_7485
 • IMG_7487
 • IMG_7488
 • IMG_7489
 • IMG_7490
 • IMG_7493
 • IMG_7495
 • IMG_7497
 • IMG_7498
 • IMG_7501
 • IMG_7504
 • IMG_7507
 • IMG_7510
 • IMG_7511
 • IMG_7516
 • IMG_7517
 • IMG_7518
 • IMG_7519
 • IMG_7520
 • IMG_7521
 • IMG_7525
 • IMG_7526
 • IMG_7532
 • IMG_7533
 • IMG_7534
 • IMG_7542
 • IMG_7545
 • IMG_7546
 • IMG_7547
 • IMG_7548
 • IMG_7552
 • IMG_7557
 • IMG_7558
 • IMG_7571
 • IMG_7635
 • IMG_7636
 • IMG_7637
 • IMG_7638
 • IMG_7641
 • IMG_7647
 • IMG_7666
 • IMG_7667
 • IMG_7692
 • IMG_7708
 • IMG_7718
 • IMG_7738
 • IMG_7742
 • IMG_7750
 • IMG_7756
 • IMG_7769
 • IMG_7805
 • IMG_7807
 • IMG_7808
 • IMG_7812
 • IMG_7814
 • IMG_7819
 • IMG_7826
 • IMG_7846
 • IMG_7862
 • IMG_7863
 • IMG_7875
 • IMG_7878
 • IMG_7881
 • IMG_7882
 • IMG_7942
 • IMG_7966
 • IMG_7967
 • IMG_7978
 • IMG_7987
 • IMG_7989
 • IMG_7990
 • IMG_7992
 • IMG_7994
 • IMG_8006
 • IMG_8010
 • IMG_8011
 • IMG_8016
 • IMG_8020
 • IMG_8024
 • IMG_8027

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันรักวันลา ปีการศึกษา 2565 
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)