พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรม (สัมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ)

โครงการอบรม (สัมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ) "เด็กอาชีวะกับพระธรรม" โดย พระอาจารย์ไพรวัลย์ วรวรรณฺโณ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

 

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันรักวันลา ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2565
  กิจกรรมกีฬาสี G-BAC GAMES #10 ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2565
  กิจกรรมกีฬาสี G-BAC GAMES #10 รอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2565
  กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2565
  กิจกรรมวันภาษไทย ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2565
  กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (ช่วงเช้า)
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all