พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรม (สัมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ)

โครงการอบรม (สัมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ) "เด็กอาชีวะกับพระธรรม" โดย พระอาจารย์ไพรวัลย์ วรวรรณฺโณ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

 

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::