ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565 

 • 1
 • 2
 • IMG_7777
 • IMG_7778
 • IMG_7779
 • IMG_7783
 • IMG_7784
 • IMG_7793
 • IMG_7800
 • IMG_7803
 • IMG_7808
 • IMG_7809
 • IMG_7810
 • IMG_7811
 • IMG_7812
 • IMG_7820
 • IMG_7824
 • IMG_7826
 • IMG_7829
 • IMG_7832
 • IMG_7833
 • IMG_7835
 • IMG_7836
 • IMG_7838
 • IMG_7841
 • IMG_7842
 • IMG_7844
 • IMG_7846
 • IMG_7848
 • IMG_7850
 • IMG_7853
 • IMG_7855
 • IMG_7857
 • IMG_7858
 • IMG_7860
 • IMG_7861
 • IMG_7862
 • IMG_7866
 • IMG_7867
 • IMG_7868
 • IMG_7869
 • IMG_7870
 • IMG_7873
 • IMG_7874
 • IMG_7875
 • IMG_7877
 • IMG_7878
 • IMG_7879
 • IMG_7880
 • IMG_7881
 • IMG_7886
 • IMG_7888
 • IMG_7889
 • IMG_7890
 • IMG_7891
 • IMG_7893
 • IMG_7894
 • IMG_7895
 • IMG_7896
 • IMG_7897
 • IMG_7898
 • IMG_7899
 • IMG_7902
 • IMG_7903
 • IMG_7905
 • IMG_7907
 • IMG_7909
 • IMG_7912
 • IMG_7913
 • IMG_7915
 • IMG_7916
 • IMG_7917
 • IMG_7918
 • IMG_7921
 • IMG_7922
 • IMG_7924
 • IMG_7926
 • IMG_7927
 • IMG_7928
 • IMG_7929
 • IMG_7931
 • IMG_7932
 • IMG_7933
 • IMG_7934
 • IMG_7935
 • IMG_7936
 • IMG_7939
 • IMG_7940
 • IMG_7944
 • IMG_7946
 • IMG_7947
 • IMG_7948
 • IMG_7949
 • IMG_7950
 • IMG_7951
 • IMG_7952
 • IMG_7953
 • IMG_7954
 • IMG_7955
 • IMG_7956
 • IMG_7960
 • IMG_7961
 • IMG_7962
 • IMG_7963
 • IMG_7964
 • IMG_7969
 • IMG_7970
 • IMG_7972
 • IMG_7973
 • IMG_7974
 • IMG_7975
 • IMG_7976
 • IMG_7977
 • IMG_7978
 • IMG_7980
 • IMG_7981
 • IMG_7982
 • IMG_7983
 • IMG_7997
 • IMG_7998
 • IMG_8007
 • IMG_8008
 • IMG_8009
 • IMG_8013
 • IMG_8014
 • IMG_8016
 • IMG_8017
 • IMG_8020
 • IMG_8024
 • IMG_8025
 • IMG_8026
 • IMG_8028
 • IMG_8029
 • IMG_8030
 • IMG_8039
 • IMG_8040
 • IMG_8042
 • IMG_8043
 • IMG_8044
 • IMG_8046
 • IMG_8047
 • IMG_8048
 • IMG_8049
 • IMG_8052
 • IMG_8054
 • IMG_8055
 • IMG_8056
 • IMG_8057
 • IMG_8063
 • IMG_8064
 • IMG_8072
 • IMG_8073
 • IMG_8079
 • IMG_8082
 • IMG_8084
 • IMG_8085
 • IMG_8089
 • IMG_8090
 • IMG_8091
 • IMG_8093
 • IMG_8096
 • IMG_8099
 • IMG_8100
 • IMG_8102
 • IMG_8103
 • IMG_8111
 • IMG_8112
 • IMG_8114
 • IMG_8120
 • IMG_8123
 • IMG_8125
 • IMG_8126
 • IMG_8127
 • IMG_8131
 • IMG_8132
 • IMG_8134
 • IMG_8135
 • IMG_8136
 • IMG_8138
 • IMG_8139
 • IMG_8145
 • IMG_8147
 • IMG_8148
 • IMG_8149
 • IMG_8190
 • IMG_8194
 • IMG_8196
 • IMG_8197
 • IMG_8198
 • IMG_8199
 • IMG_8201
 • IMG_8203
 • IMG_8204
 • IMG_8205
 • IMG_8206
 • IMG_8211
 • IMG_8212
 • IMG_8218
 • IMG_8226
 • IMG_8227
 • IMG_8231
 • IMG_8236
 • IMG_8240
 • IMG_8241
 • IMG_8242
 • IMG_8248
 • IMG_8249
 • IMG_8250
 • IMG_8253
 • IMG_8254
 • IMG_8258
 • IMG_8264
 • IMG_8265
 • IMG_8266
 • IMG_8267
 • IMG_8268
 • IMG_8269
 • IMG_8270
 • IMG_8271
 • IMG_8273
 • IMG_8274
 • IMG_8276
 • IMG_8277
 • IMG_8278
 • IMG_8282
 • IMG_8283
 • IMG_8284
 • IMG_8287
 • IMG_8289
 • IMG_8291
 • IMG_8293
 • IMG_8294
 • IMG_8295
 • IMG_8296
 • IMG_8297
 • IMG_8298
 • IMG_8299
 • IMG_8300
 • IMG_8301
 • IMG_8302
 • IMG_8303
 • IMG_8304
 • IMG_8305
 • IMG_8306
 • IMG_8307
 • IMG_8308
 • IMG_8311
 • IMG_8312
 • IMG_8317
 • IMG_8321
 • IMG_8322
 • IMG_8323
 • IMG_8324
 • IMG_8326
 • IMG_8327
 • IMG_8328
 • IMG_8331
 • IMG_8332
 • IMG_8333
 • IMG_8335
 • IMG_8337
 • IMG_8339
 • IMG_8340
 • IMG_8343
 • IMG_8345
 • IMG_8348
 • IMG_8349
 • IMG_8350
 • IMG_8356
 • IMG_8357
 • IMG_8358
 • IMG_8360
 • IMG_8361
 • IMG_8362
 • IMG_8363
 • IMG_8364
 • IMG_8365
 • IMG_8366
 • IMG_8371
 • IMG_8372
 • IMG_8373
 • IMG_8374
 • IMG_8375
 • IMG_8376
 • IMG_8380
 • IMG_8382
 • IMG_8383
 • IMG_8384
 • IMG_8388
 • IMG_8389
 • IMG_8390
 • IMG_8391
 • IMG_8392
 • IMG_8393
 • IMG_8394
 • IMG_8397
 • IMG_8398
 • IMG_8399
 • IMG_8401
 • IMG_8402
 • IMG_8406
 • IMG_8407
 • IMG_8409
 • IMG_8410
 • IMG_8412
 • IMG_8414
 • IMG_8416
 • IMG_8417
 • IMG_8420
 • IMG_8421
 • IMG_8422
 • IMG_8424
 • IMG_8425
 • IMG_8426
 • IMG_8427
 • IMG_8428
 • IMG_8429
 • IMG_8430
 • IMG_8432
 • IMG_8434
 • IMG_8435
 • IMG_8436
 • IMG_8438
 • IMG_8439
 • IMG_8440
 • IMG_8441
 • IMG_8442
 • IMG_8443
 • IMG_8445
 • IMG_8446
 • IMG_8449
 • IMG_8450
 • IMG_8452
 • IMG_8454
 • IMG_8455
 • IMG_8456
 • IMG_8461
 • IMG_8463
 • IMG_8465
 • IMG_8471
 • IMG_8472
 • IMG_8473
 • IMG_8474
 • IMG_8479
 • IMG_8480
 • IMG_8483
 • IMG_8484
 • IMG_8485
 • IMG_8486
 • IMG_8488
 • IMG_8489
 • IMG_8490
 • IMG_8491
 • IMG_8493
 • IMG_8495
 • IMG_8497
 • IMG_8498
 • IMG_8501
 • IMG_8502
 • IMG_8503
 • IMG_8504
 • IMG_8506
 • IMG_8508
 • IMG_8511
 • IMG_8512
 • IMG_8514
 • IMG_8515
 • IMG_8516
 • IMG_8517
 • IMG_8518
 • IMG_8519
 • IMG_8520
 • IMG_8522
 • IMG_8526
 • IMG_8527
 • IMG_8528
 • IMG_8549
 • IMG_8550
 • IMG_8551
 • IMG_8552
 • IMG_8557
 • IMG_8558
 • IMG_8559
 • IMG_8560
 • IMG_8561
 • IMG_8562
 • IMG_8563
 • IMG_8564
 • IMG_8565
 • IMG_8566
 • IMG_8567
 • IMG_8568
 • IMG_8569
 • IMG_8570
 • IMG_8571
 • IMG_8572
 • IMG_8575
 • IMG_8576
 • IMG_8582
 • IMG_8583
 • IMG_8586
 • IMG_8587
 • IMG_8596
 • IMG_8605

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันรักวันลา ปีการศึกษา 2565 
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)