กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 • IMG_1284
 • IMG_1285
 • IMG_1287
 • IMG_1288
 • IMG_1289
 • IMG_1290
 • IMG_1291
 • IMG_1292
 • IMG_1294
 • IMG_1295
 • IMG_1296
 • IMG_1297
 • IMG_1299
 • IMG_1300
 • IMG_1301
 • IMG_1302
 • IMG_1303
 • IMG_1304
 • IMG_1305
 • IMG_1306
 • IMG_1307
 • IMG_1308
 • IMG_1309
 • IMG_1310
 • IMG_1311
 • IMG_1313
 • IMG_1314
 • IMG_1315
 • IMG_1316
 • IMG_1317
 • IMG_1318
 • IMG_1319
 • IMG_1320
 • IMG_1321
 • IMG_1322
 • IMG_1323
 • IMG_1324
 • IMG_1325
 • IMG_1326
 • IMG_1327
 • IMG_1328
 • IMG_1329
 • IMG_1330
 • IMG_1331
 • IMG_1332
 • IMG_1333
 • IMG_1334
 • IMG_1335
 • IMG_1337
 • IMG_1338
 • IMG_1339
 • IMG_1340
 • IMG_1341
 • IMG_1342
 • IMG_1343
 • IMG_1344
 • IMG_1345
 • IMG_1346
 • IMG_1347
 • IMG_1348
 • IMG_1349
 • IMG_1350

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

 

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ (รับน้อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม พิิธีไหว้ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561  
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม GSB CSR ออมสินอาสา ปีการศึกษา 2561  
  Read More
  • 2561
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2561  
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all