☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ)

กิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ (รับน้อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

 

 

 • IMG_0115
 • IMG_0116
 • IMG_0117
 • IMG_0118
 • IMG_0119
 • IMG_0125
 • IMG_0126
 • IMG_0127
 • IMG_0131
 • IMG_0133
 • IMG_0134
 • IMG_0136
 • IMG_0137
 • IMG_0138
 • IMG_0139
 • IMG_0141
 • IMG_0143
 • IMG_0144
 • IMG_0145
 • IMG_0153
 • IMG_0156
 • IMG_0159
 • IMG_0161
 • IMG_0164
 • IMG_0168
 • IMG_0172
 • IMG_0176
 • IMG_0187
 • IMG_0188
 • IMG_0189
 • IMG_0190
 • IMG_0191
 • IMG_0192
 • IMG_0193
 • IMG_0194
 • IMG_0195
 • IMG_0196
 • IMG_0197
 • IMG_0198
 • IMG_0199
 • IMG_0200
 • IMG_0202
 • IMG_0203
 • IMG_0204
 • IMG_0205
 • IMG_0206
 • IMG_0207
 • IMG_0208
 • IMG_0209
 • IMG_0210
 • IMG_0211
 • IMG_0212
 • IMG_0213
 • IMG_0214
 • IMG_0215
 • IMG_0216
 • IMG_0218
 • IMG_0219
 • IMG_0220
 • IMG_0221
 • IMG_0222
 • IMG_0223
 • IMG_0224
 • IMG_0225
 • IMG_0226
 • IMG_0227
 • IMG_0228
 • IMG_0229
 • IMG_0230
 • IMG_0231
 • IMG_0232
 • IMG_0233
 • IMG_0234
 • IMG_0235
 • IMG_0236
 • IMG_0237
 • IMG_0238
 • IMG_0239
 • IMG_0240
 • IMG_0241
 • IMG_0242
 • IMG_0243
 • IMG_0244
 • IMG_0245
 • IMG_0246
 • IMG_0247
 • IMG_0248
 • IMG_0249
 • IMG_0250
 • IMG_0251
 • IMG_0252
 • IMG_0253
 • IMG_0254
 • IMG_0255
 • IMG_0256
 • IMG_0257
 • IMG_0258
 • IMG_0259
 • IMG_0260
 • IMG_0261
 • IMG_0262
 • IMG_0263
 • IMG_0264
 • IMG_0265
 • IMG_0266
 • IMG_0269
 • IMG_0270
 • IMG_0271
 • IMG_0272
 • IMG_0273
 • IMG_0274
 • IMG_0275
 • IMG_0276
 • IMG_0277
 • IMG_0278
 • IMG_0279
 • IMG_0280
 • IMG_0281
 • IMG_0282
 • IMG_0283
 • IMG_0284
 • IMG_0285
 • IMG_0286
 • IMG_0287
 • IMG_0288
 • IMG_0289
 • IMG_0290
 • IMG_0291
 • IMG_0292
 • IMG_0295
 • IMG_0296
 • IMG_0297
 • IMG_0299
 • IMG_0300
 • IMG_0303
 • IMG_0305
 • IMG_0306
 • IMG_0307
 • IMG_0308
 • IMG_0309
 • IMG_0310
 • IMG_0311
 • IMG_0312
 • IMG_0313
 • IMG_0314
 • IMG_0315
 • IMG_0316
 • IMG_0317
 • IMG_0318
 • IMG_0319
 • IMG_0320
 • IMG_0321
 • IMG_0322
 • IMG_0323
 • IMG_0324
 • IMG_0325
 • IMG_0326
 • IMG_0327
 • IMG_0328
 • IMG_0329
 • IMG_0330
 • IMG_0331
 • IMG_0332
 • IMG_0333
 • IMG_0334
 • IMG_0335
 • IMG_0336
 • IMG_0337
 • IMG_0338
 • IMG_0339
 • IMG_0340
 • IMG_0341
 • IMG_0342
 • IMG_0343
 • IMG_0344
 • IMG_0345
 • IMG_0346
 • IMG_0347
 • IMG_0348
 • IMG_0349
 • IMG_0350
 • IMG_0351
 • IMG_0352
 • IMG_0353
 • IMG_0354
 • IMG_0355
 • IMG_0357
 • IMG_0358
 • IMG_0359
 • IMG_0360
 • IMG_0361
 • IMG_0362
 • IMG_0363
 • IMG_0364
 • IMG_0366
 • IMG_0367
 • IMG_0369
 • IMG_0370
 • IMG_0371
 • IMG_0372
 • IMG_0373
 • IMG_0374
 • IMG_0375
 • IMG_0376
 • IMG_0377
 • IMG_0379
 • IMG_0380
 • IMG_0383
 • IMG_0385
 • IMG_0386
 • IMG_0387
 • IMG_0388
 • IMG_0389
 • IMG_0391
 • IMG_0392
 • IMG_0394
 • IMG_0395
 • IMG_0396
 • IMG_0397
 • IMG_0398
 • IMG_0400
 • IMG_0401
 • IMG_0402
 • IMG_0403
 • IMG_0404
 • IMG_0407
 • IMG_0408
 • IMG_0409
 • IMG_0410
 • IMG_0411
 • IMG_0412
 • IMG_0413
 • IMG_0414
 • IMG_0415
 • IMG_0416
 • IMG_0417
 • IMG_0418
 • IMG_0419
 • IMG_0420
 • IMG_0421
 • IMG_0422
 • IMG_0423
 • IMG_0426
 • IMG_0427
 • IMG_0428
 • IMG_0430
 • IMG_0431
 • IMG_0433
 • IMG_0435
 • IMG_0437
 • IMG_0445
 • IMG_0446
 • IMG_0450
 • IMG_0455
 • IMG_0457
 • IMG_0460
 • IMG_0461
 • IMG_0464
 • IMG_0466
 • IMG_0469
 • IMG_0470
 • IMG_0471
 • IMG_0472
 • IMG_0474
 • IMG_0475
 • IMG_0476
 • IMG_0477
 • IMG_0484
 • IMG_0485
 • IMG_0487
 • IMG_0490
 • IMG_0491
 • IMG_0492
 • IMG_0493
 • IMG_0496
 • IMG_0497
 • IMG_0498
 • IMG_0499
 • IMG_0501
 • IMG_0502
 • IMG_0503
 • IMG_0504
 • IMG_0506
 • IMG_0508
 • IMG_0510
 • IMG_0511
 • IMG_0512
 • IMG_0513
 • IMG_0514
 • IMG_0515
 • IMG_0519
 • IMG_0523
 • IMG_0524
 • IMG_0525
 • IMG_0527
 • IMG_0528
 • IMG_0529
 • IMG_0530
 • IMG_0531
 • IMG_0532
 • IMG_0535
 • IMG_0536
 • IMG_0537
 • IMG_0539
 • IMG_0541
 • IMG_0542
 • IMG_0543
 • IMG_0544
 • IMG_0545
 • IMG_0546
 • IMG_0547
 • IMG_0548
 • IMG_0549
 • IMG_0550
 • IMG_0551
 • IMG_0552
 • IMG_0553
 • IMG_0554
 • IMG_0555
 • IMG_0556
 • IMG_0557
 • IMG_0558
 • IMG_0559
 • IMG_0560
 • IMG_0561
 • IMG_0562
 • IMG_0563
 • IMG_0564
 • IMG_0566
 • IMG_0568
 • IMG_0569
 • IMG_0570
 • IMG_0571
 • IMG_0574
 • IMG_0576
 • IMG_0577
 • IMG_0579
 • IMG_0580
 • IMG_0581
 • IMG_0582
 • IMG_0583
 • IMG_0584
 • IMG_0585
 • IMG_0586
 • IMG_0587
 • IMG_0588
 • IMG_0589
 • IMG_0590
 • IMG_0591
 • IMG_0592
 • IMG_0593
 • IMG_0594
 • IMG_0595
 • IMG_0596
 • IMG_0597
 • IMG_0598
 • IMG_0599
 • IMG_0600
 • IMG_0601
 • IMG_0602
 • IMG_0603
 • IMG_0604
 • IMG_0605
 • IMG_0606
 • IMG_0607
 • IMG_0608
 • IMG_0609
 • IMG_0610
 • IMG_0611
 • IMG_0614
 • IMG_0616
 • IMG_0619
 • IMG_0622
 • IMG_0623
 • IMG_0624
 • IMG_0625
 • IMG_0626
 • IMG_0627
 • IMG_0628
 • IMG_0629
 • IMG_0630
 • IMG_0631
 • IMG_0632
 • IMG_0633
 • IMG_0634
 • IMG_0635
 • IMG_0636
 • IMG_0637
 • IMG_0638
 • IMG_0639
 • IMG_0641
 • IMG_0642
 • IMG_0643
 • IMG_0644
 • IMG_0645
 • IMG_0646
 • IMG_0647
 • IMG_0648
 • IMG_0649
 • IMG_0650
 • IMG_0652
 • IMG_0653
 • IMG_0654
 • IMG_0655
 • IMG_0656
 • IMG_0657
 • IMG_0658
 • IMG_0659
 • IMG_0660
 • IMG_0661
 • IMG_0662
 • IMG_0664
 • IMG_0665
 • IMG_0666
 • IMG_0667
 • IMG_0668
 • IMG_0669
 • IMG_0670
 • IMG_0672
 • IMG_0673
 • IMG_0676
 • IMG_0678
 • IMG_0679
 • IMG_0680
 • IMG_0681
 • IMG_0682
 • IMG_0683
 • IMG_0685
 • IMG_0686
 • IMG_0687
 • IMG_0688
 • IMG_0689
 • IMG_0691
 • IMG_0692
 • IMG_0693
 • IMG_0694
 • IMG_0695
 • IMG_0696
 • IMG_0697
 • IMG_0698
 • IMG_0699
 • IMG_0700
 • IMG_0701
 • IMG_0702
 • IMG_0703
 • IMG_0707
 • IMG_0708
 • IMG_0709
 • IMG_0710
 • IMG_0711
 • IMG_0712
 • IMG_0713
 • IMG_0714
 • IMG_0715
 • IMG_0719
 • IMG_0721
 • IMG_0722
 • IMG_0723
 • IMG_0725
 • IMG_0726
 • IMG_0728
 • IMG_0729
 • IMG_0730
 • IMG_0731
 • IMG_0734
 • IMG_0735
 • IMG_0736
 • IMG_0737
 • IMG_0739
 • IMG_0740
 • IMG_0741
 • IMG_0742
 • IMG_0745
 • IMG_0746
 • IMG_0747
 • IMG_0748
 • IMG_0749
 • IMG_0750
 • IMG_0751
 • IMG_0752
 • IMG_0753
 • IMG_0754
 • IMG_0755
 • IMG_0757
 • IMG_0762
 • IMG_0763
 • IMG_0764
 • IMG_0765
 • IMG_0766
 • IMG_0767
 • IMG_0768
 • IMG_0769
 • IMG_0770
 • IMG_0771
 • IMG_0772
 • IMG_0773
 • IMG_0776
 • IMG_0777
 • IMG_0778
 • IMG_0780
 • IMG_0783
 • IMG_0784
 • IMG_0786
 • IMG_0787
 • IMG_0789
 • IMG_0790
 • IMG_0793
 • IMG_0794
 • IMG_0796
 • IMG_0798
 • IMG_0800
 • IMG_0801
 • IMG_0803
 • IMG_0804
 • IMG_0805
 • IMG_0806
 • IMG_0807
 • IMG_0809
 • IMG_0810
 • IMG_0811
 • IMG_0812
 • IMG_0816
 • IMG_0817
 • IMG_0821
 • IMG_0822
 • IMG_0823
 • IMG_0824
 • IMG_0825
 • IMG_0826
 • IMG_0828
 • IMG_0829
 • IMG_0830
 • IMG_0831
 • IMG_0832
 • IMG_0833
 • IMG_0834
 • IMG_0835
 • IMG_0836
 • IMG_0837
 • IMG_0838
 • IMG_0839
 • IMG_0841
 • IMG_0842
 • IMG_0843
 • IMG_0844
 • IMG_0845
 • IMG_0846
 • IMG_0847
 • IMG_0848
 • IMG_0849
 • IMG_0850
 • IMG_0851
 • IMG_0852
 • IMG_0853
 • IMG_0854
 • IMG_0855
 • IMG_0857
 • IMG_0858
 • IMG_0859
 • IMG_0860
 • IMG_0861
 • IMG_0862
 • IMG_0864
 • IMG_0866
 • IMG_0867
 • IMG_0868
 • IMG_0869
 • IMG_0870
 • IMG_0872
 • IMG_0873
 • IMG_0874
 • IMG_0875
 • IMG_0876
 • IMG_0877
 • IMG_0878
 • IMG_0879
 • IMG_0880
 • IMG_0881
 • IMG_0882
 • IMG_0883
 • IMG_0884
 • IMG_0886
 • IMG_0889
 • IMG_0891
 • IMG_0894

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • 2562
  • 2562
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมเข้าค่าย ชมพู-ทอง 2562
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all