กิจกรรม พิิธีไหว้ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

 

 • IMG_9544
 • IMG_9545
 • IMG_9546
 • IMG_9547
 • IMG_9548
 • IMG_9549
 • IMG_9550
 • IMG_9551
 • IMG_9552
 • IMG_9553
 • IMG_9554
 • IMG_9555
 • IMG_9556
 • IMG_9557
 • IMG_9558
 • IMG_9559
 • IMG_9560
 • IMG_9561
 • IMG_9562
 • IMG_9564
 • IMG_9566
 • IMG_9567
 • IMG_9568
 • IMG_9570
 • IMG_9571
 • IMG_9572
 • IMG_9573
 • IMG_9574
 • IMG_9575
 • IMG_9576
 • IMG_9577
 • IMG_9578
 • IMG_9579
 • IMG_9580
 • IMG_9581
 • IMG_9582
 • IMG_9583
 • IMG_9584
 • IMG_9585
 • IMG_9586
 • IMG_9589
 • IMG_9590
 • IMG_9591
 • IMG_9592
 • IMG_9594
 • IMG_9595
 • IMG_9596
 • IMG_9597
 • IMG_9598
 • IMG_9599
 • IMG_9600
 • IMG_9601
 • IMG_9602
 • IMG_9603
 • IMG_9604
 • IMG_9605
 • IMG_9606
 • IMG_9607
 • IMG_9608
 • IMG_9609
 • IMG_9610
 • IMG_9611
 • IMG_9612
 • IMG_9613
 • IMG_9614
 • IMG_9615
 • IMG_9616
 • IMG_9617
 • IMG_9618
 • IMG_9620
 • IMG_9622
 • IMG_9624
 • IMG_9625
 • IMG_9626
 • IMG_9627
 • IMG_9629
 • IMG_9631
 • IMG_9632
 • IMG_9638
 • IMG_9639
 • IMG_9641
 • IMG_9642
 • IMG_9643
 • IMG_9644
 • IMG_9645
 • IMG_9646
 • IMG_9648
 • IMG_9649
 • IMG_9650
 • IMG_9651
 • IMG_9652
 • IMG_9653
 • IMG_9654
 • IMG_9656
 • IMG_9657
 • IMG_9658
 • IMG_9659
 • IMG_9660
 • IMG_9662
 • IMG_9665
 • IMG_9666
 • IMG_9667
 • IMG_9668
 • IMG_9669
 • IMG_9670
 • IMG_9671
 • IMG_9672
 • IMG_9673
 • IMG_9674
 • IMG_9675
 • IMG_9676
 • IMG_9677
 • IMG_9678
 • IMG_9679
 • IMG_9680
 • IMG_9681
 • IMG_9682
 • IMG_9683
 • IMG_9684
 • IMG_9685
 • IMG_9686
 • IMG_9687
 • IMG_9688
 • IMG_9689
 • IMG_9690
 • IMG_9691
 • IMG_9692
 • IMG_9693
 • IMG_9694
 • IMG_9695
 • IMG_9696
 • IMG_9697
 • IMG_9698
 • IMG_9699
 • IMG_9700
 • IMG_9701
 • IMG_9702
 • IMG_9703
 • IMG_9704
 • IMG_9705
 • IMG_9706
 • IMG_9707
 • IMG_9708
 • IMG_9709
 • IMG_9710
 • IMG_9711
 • IMG_9712
 • IMG_9713
 • IMG_9714
 • IMG_9715
 • IMG_9716
 • IMG_9717
 • IMG_9718
 • IMG_9719
 • IMG_9720
 • IMG_9721
 • IMG_9722
 • IMG_9723
 • IMG_9724
 • IMG_9725
 • IMG_9726
 • IMG_9727
 • IMG_9728
 • IMG_9729
 • IMG_9730
 • IMG_9731
 • IMG_9732
 • IMG_9733
 • IMG_9734
 • IMG_9735
 • IMG_9736
 • IMG_9737
 • IMG_9738
 • IMG_9739
 • IMG_9740
 • IMG_9741
 • IMG_9742
 • IMG_9743
 • IMG_9744
 • IMG_9745
 • IMG_9746
 • IMG_9747
 • IMG_9748
 • IMG_9749
 • IMG_9750
 • IMG_9751
 • IMG_9752
 • IMG_9753
 • IMG_9754
 • IMG_9755
 • IMG_9756
 • IMG_9757
 • IMG_9758
 • IMG_9759
 • IMG_9760
 • IMG_9761
 • IMG_9762
 • IMG_9763
 • IMG_9764
 • IMG_9765
 • IMG_9766
 • IMG_9767
 • IMG_9768
 • IMG_9769
 • IMG_9770
 • IMG_9771
 • IMG_9772
 • IMG_9773
 • IMG_9774
 • IMG_9775
 • IMG_9776
 • IMG_9777
 • IMG_9778
 • IMG_9779
 • IMG_9780
 • IMG_9781
 • IMG_9782
 • IMG_9783
 • IMG_9784
 • IMG_9785
 • IMG_9786
 • IMG_9787
 • IMG_9788
 • IMG_9789
 • IMG_9790
 • IMG_9792
 • IMG_9793
 • IMG_9794
 • IMG_9795
 • IMG_9796
 • IMG_9797
 • IMG_9798
 • IMG_9799
 • IMG_9800
 • IMG_9801
 • IMG_9802
 • IMG_9803
 • IMG_9804
 • IMG_9805
 • IMG_9806
 • IMG_9807
 • IMG_9808
 • IMG_9809
 • IMG_9810
 • IMG_9811
 • IMG_9812
 • IMG_9813
 • IMG_9814
 • IMG_9815
 • IMG_9816
 • IMG_9817
 • IMG_9818
 • IMG_9819
 • IMG_9820
 • IMG_9821
 • IMG_9822
 • IMG_9823
 • IMG_9824
 • IMG_9825
 • IMG_9826
 • IMG_9827
 • IMG_9828
 • IMG_9829
 • IMG_9830
 • IMG_9831
 • IMG_9832
 • IMG_9833
 • IMG_9834
 • IMG_9835
 • IMG_9836
 • IMG_9837
 • IMG_9838
 • IMG_9839
 • IMG_9840
 • IMG_9841
 • IMG_9842
 • IMG_9843
 • IMG_9844
 • IMG_9845
 • IMG_9846
 • IMG_9847
 • IMG_9848
 • IMG_9849
 • IMG_9850
 • IMG_9851
 • IMG_9852
 • IMG_9853
 • IMG_9854
 • IMG_9855
 • IMG_9856
 • IMG_9857
 • IMG_9858
 • IMG_9859
 • IMG_9860
 • IMG_9861
 • IMG_9862
 • IMG_9863
 • IMG_9864
 • IMG_9865
 • IMG_9866
 • IMG_9867
 • IMG_9868
 • IMG_9869
 • IMG_9870
 • IMG_9871
 • IMG_9872
 • IMG_9873
 • IMG_9874
 • IMG_9875
 • IMG_9876
 • IMG_9878
 • IMG_9879
 • IMG_9880
 • IMG_9882
 • IMG_9883
 • IMG_9884
 • IMG_9885
 • IMG_9887
 • IMG_9888
 • IMG_9889
 • IMG_9890
 • IMG_9891
 • IMG_9892
 • IMG_9894
 • IMG_9895
 • IMG_9896
 • IMG_9897
 • IMG_9898
 • IMG_9899
 • IMG_9900
 • IMG_9901
 • IMG_9902
 • IMG_9903
 • IMG_9904
 • IMG_9905
 • IMG_9906
 • IMG_9909
 • IMG_9910
 • IMG_9911
 • IMG_9912
 • IMG_9913
 • IMG_9914
 • IMG_9915
 • IMG_9916
 • IMG_9917
 • IMG_9918
 • IMG_9919
 • IMG_9920
 • IMG_9921
 • IMG_9922
 • IMG_9923
 • IMG_9924
 • IMG_9925
 • IMG_9926
 • IMG_9927
 • IMG_9928
 • IMG_9929
 • IMG_9930
 • IMG_9931
 • IMG_9932
 • IMG_9934
 • IMG_9935
 • IMG_9936
 • IMG_9937
 • IMG_9938
 • IMG_9939
 • IMG_9940
 • IMG_9941
 • IMG_9944
 • IMG_9945
 • IMG_9946
 • IMG_9948
 • IMG_9949
 • IMG_9950
 • IMG_9951
 • IMG_9952
 • IMG_9953
 • IMG_9954
 • IMG_9955
 • IMG_9956
 • IMG_9957
 • IMG_9959
 • IMG_9960
 • IMG_9961
 • IMG_9962
 • IMG_9963
 • IMG_9964
 • IMG_9965
 • IMG_9966
 • IMG_9967
 • IMG_9968
 • IMG_9969
 • IMG_9970
 • IMG_9971
 • IMG_9972
 • IMG_9973
 • IMG_9974
 • IMG_9975
 • IMG_9976
 • IMG_9977
 • IMG_9978
 • IMG_9979
 • IMG_9980
 • IMG_9981
 • IMG_9982
 • IMG_9983
 • IMG_9984
 • IMG_9985
 • IMG_9986
 • IMG_9987
 • IMG_9988
 • IMG_9989
 • IMG_9990
 • IMG_9991
 • IMG_9992
 • IMG_9993
 • IMG_9994
 • IMG_9995
 • IMG_9996
 • IMG_9998
 • IMG_9999

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all