กิจกรรม คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 

 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_10
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_11
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_12
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_13
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_14
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_15
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_16
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_17
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_18
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_19
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_20
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_21
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_22
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_23
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_24
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_25
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_26
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_27
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_28
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_29
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_3
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_30
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_31
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_32
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_33
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_34
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_35
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_36
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_37
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_38
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_39
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_4
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_40
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_41
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_42
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_43
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_44
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_45
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_46
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_47
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_48
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_49
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_5
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_50
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_51
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_52
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_53
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_54
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_55
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_56
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_57
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_58
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_59
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_6
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_60
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_61
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_62
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_63
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_64
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_65
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_66
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_67
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_68
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_69
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_7
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_70
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_71
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_72
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_73
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_74
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_8
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_9

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2567
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ตัง ตัง อะเมซิ่งปาร์ค จันทบุรี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์(Dearm World) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME Sport Day & Happy New Year วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME #11 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม รับน้อง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดโยธานิมิต จังหวีดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all