กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดโยธานิมิต จังหวีดจันทบุรี

 • IMG_0336
 • IMG_0337
 • IMG_0338
 • IMG_0443
 • IMG_0451
 • IMG_0454
 • IMG_0457
 • IMG_0464
 • IMG_0466
 • IMG_0467
 • IMG_0468
 • IMG_0470
 • IMG_0471
 • IMG_0473
 • IMG_0476
 • IMG_0481
 • IMG_0483
 • IMG_0492
 • IMG_0493
 • IMG_0494
 • IMG_0497
 • IMG_0501
 • IMG_0503
 • IMG_0505
 • IMG_0515
 • IMG_0537
 • IMG_0539
 • IMG_0542
 • IMG_0545
 • IMG_0551
 • IMG_0554
 • IMG_0556
 • IMG_0559
 • IMG_0560
 • IMG_0565
 • IMG_0575
 • IMG_0577
 • IMG_0581
 • IMG_0584
 • IMG_0585
 • IMG_0590
 • IMG_0593
 • IMG_0596
 • IMG_0597
 • IMG_0598
 • IMG_0599
 • IMG_0601
 • IMG_0602
 • IMG_0604
 • IMG_0608
 • IMG_0609
 • IMG_0621
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_1
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_2
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_24
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_26
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_28
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_3
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_4
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_5

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ตัง ตัง อะเมซิ่งปาร์ค จันทบุรี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์(Dearm World) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME Sport Day & Happy New Year วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME #11 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม รับน้อง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดโยธานิมิต จังหวีดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all