กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME Sport Day & Happy New Year วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566

 • IMG_6853
 • IMG_6854
 • IMG_6855
 • IMG_6857
 • IMG_6859
 • IMG_6860
 • IMG_6862
 • IMG_6865
 • IMG_6869
 • IMG_6871
 • IMG_6872
 • IMG_6874
 • IMG_6876
 • IMG_6877
 • IMG_6878
 • IMG_6879
 • IMG_6880
 • IMG_6882
 • IMG_6883
 • IMG_6884
 • IMG_6885
 • IMG_6886
 • IMG_6887
 • IMG_6889
 • IMG_6890
 • IMG_6891
 • IMG_6892
 • IMG_6893
 • IMG_6894
 • IMG_6896
 • IMG_6898
 • IMG_6899
 • IMG_6902
 • IMG_6903
 • IMG_6905
 • IMG_6907
 • IMG_6908
 • IMG_6909
 • IMG_6910
 • IMG_6911
 • IMG_6912
 • IMG_6913
 • IMG_6914
 • IMG_6917
 • IMG_6931
 • IMG_6932
 • IMG_6934
 • IMG_6935
 • IMG_6936
 • IMG_6937
 • IMG_6939
 • IMG_6940
 • IMG_6941
 • IMG_6942
 • IMG_6962
 • IMG_6963
 • IMG_6964
 • IMG_6965
 • IMG_6966
 • IMG_6968
 • IMG_6969
 • IMG_6971
 • IMG_6972
 • IMG_6973
 • IMG_6974
 • IMG_6976
 • IMG_6978
 • IMG_6980
 • IMG_6981
 • IMG_6982
 • IMG_6983
 • IMG_6984
 • IMG_6986
 • IMG_6987
 • IMG_6988
 • IMG_6989
 • IMG_6990
 • IMG_6991
 • IMG_6992
 • IMG_6993
 • IMG_6994
 • IMG_6996
 • IMG_6997
 • IMG_6998
 • IMG_6999
 • IMG_7000
 • IMG_7002
 • IMG_7005
 • IMG_7006
 • IMG_7007
 • IMG_7008
 • IMG_7009
 • IMG_7010
 • IMG_7011
 • IMG_7012
 • IMG_7014
 • IMG_7015
 • IMG_7016
 • IMG_7017
 • IMG_7018
 • IMG_7019
 • IMG_7020
 • IMG_7021
 • IMG_7022
 • IMG_7026
 • IMG_7027
 • IMG_7028
 • IMG_7029
 • IMG_7030
 • IMG_7031
 • IMG_7033
 • IMG_7034
 • IMG_7036
 • IMG_7037
 • IMG_7038
 • IMG_7039
 • IMG_7040
 • IMG_7042
 • IMG_7044
 • IMG_7045
 • IMG_7046
 • IMG_7047
 • IMG_7049
 • IMG_7050
 • IMG_7052
 • IMG_7053
 • IMG_7054
 • IMG_7055
 • IMG_7056
 • IMG_7057
 • IMG_7058
 • IMG_7060
 • IMG_7061
 • IMG_7062
 • IMG_7063
 • IMG_7064
 • IMG_7065
 • IMG_7066
 • IMG_7067
 • IMG_7069
 • IMG_7072
 • IMG_7095
 • IMG_7096
 • IMG_7097
 • IMG_7098
 • IMG_7099
 • IMG_7100
 • IMG_7101
 • IMG_7102
 • IMG_7103
 • IMG_7104
 • IMG_7105
 • IMG_7106
 • IMG_7107
 • IMG_7108
 • IMG_7109
 • IMG_7110
 • IMG_7115
 • IMG_7116
 • IMG_7117
 • IMG_7118
 • IMG_7119
 • IMG_7120
 • IMG_7125
 • IMG_7126
 • IMG_7127
 • IMG_7128
 • IMG_7130
 • IMG_7135
 • IMG_7136
 • IMG_7137
 • IMG_7138
 • IMG_7141
 • IMG_7142
 • IMG_7143
 • IMG_7144
 • IMG_7145
 • IMG_7147
 • IMG_7150
 • IMG_7152
 • IMG_7153
 • IMG_7154
 • IMG_7155
 • IMG_7156
 • IMG_7157
 • IMG_7158
 • IMG_7159
 • IMG_7160
 • IMG_7161
 • IMG_7162
 • IMG_7163
 • IMG_7165
 • IMG_7166
 • IMG_7168
 • IMG_7169
 • IMG_7170
 • IMG_7171
 • IMG_7172
 • IMG_7173
 • IMG_7175
 • IMG_7176
 • IMG_7177
 • IMG_7178
 • IMG_7179
 • IMG_7180
 • IMG_7181
 • IMG_7182
 • IMG_7184
 • IMG_7185
 • IMG_7186
 • IMG_7187
 • IMG_7188
 • IMG_7189
 • IMG_7190
 • IMG_7191
 • IMG_7193
 • IMG_7194
 • IMG_7195
 • IMG_7196
 • IMG_7197
 • IMG_7198
 • IMG_7199
 • IMG_7202
 • IMG_7203
 • IMG_7204
 • IMG_7205
 • IMG_7206
 • IMG_7207
 • IMG_7208
 • IMG_7209
 • IMG_7210
 • IMG_7211
 • IMG_7212
 • IMG_7213
 • IMG_7214
 • IMG_7215
 • IMG_7216
 • IMG_7217
 • IMG_7218
 • IMG_7219
 • IMG_7220
 • IMG_7221
 • IMG_7222
 • IMG_7223
 • IMG_7224
 • IMG_7225
 • IMG_7226
 • IMG_7227
 • IMG_7228
 • IMG_7229
 • IMG_7231
 • IMG_7234
 • IMG_7237
 • IMG_7238
 • IMG_7239
 • IMG_7240
 • IMG_7241
 • IMG_7244
 • IMG_7245
 • IMG_7246
 • IMG_7248
 • IMG_7249
 • IMG_7250
 • IMG_7251
 • IMG_7252
 • IMG_7253
 • IMG_7256
 • IMG_7258
 • IMG_7259
 • IMG_7260
 • IMG_7262
 • IMG_7264
 • IMG_7266
 • IMG_7271
 • IMG_7272
 • IMG_7273
 • IMG_7275
 • IMG_7276
 • IMG_7278
 • IMG_7279
 • IMG_7280
 • IMG_7281
 • IMG_7283
 • IMG_7284
 • IMG_7286
 • IMG_7288
 • IMG_7289
 • IMG_7290
 • IMG_7291
 • IMG_7295
 • IMG_7296
 • IMG_7297
 • IMG_7298
 • IMG_7299
 • IMG_7301
 • IMG_7308
 • IMG_7309
 • IMG_7310
 • IMG_7314
 • IMG_7319
 • IMG_7321
 • IMG_7322
 • IMG_7325
 • IMG_7326
 • IMG_7327
 • IMG_7328
 • IMG_7330
 • IMG_7335
 • IMG_7336
 • IMG_7338
 • IMG_7339
 • IMG_7343
 • IMG_7344
 • IMG_7346
 • IMG_7349
 • IMG_7351
 • IMG_7352
 • IMG_7371
 • IMG_7374
 • IMG_7375
 • IMG_7376
 • IMG_7378
 • IMG_7379
 • IMG_7380
 • IMG_7381
 • IMG_7382
 • IMG_7383
 • IMG_7384
 • IMG_7385
 • IMG_7386
 • IMG_7389
 • IMG_7390
 • IMG_7391
 • IMG_7392
 • IMG_7394
 • IMG_7396
 • IMG_7397
 • IMG_7398
 • IMG_7399
 • IMG_7400
 • IMG_7403
 • IMG_7404
 • IMG_7407
 • IMG_7409
 • IMG_7413
 • IMG_7414
 • IMG_7415
 • IMG_7416
 • IMG_7418
 • IMG_7421
 • IMG_7425
 • IMG_7428
 • IMG_7430
 • IMG_7433
 • IMG_7435
 • IMG_7436
 • IMG_7437
 • IMG_7439
 • IMG_7445
 • IMG_7446
 • IMG_7447
 • IMG_7448
 • IMG_7450
 • IMG_7455
 • IMG_7457
 • IMG_7458
 • IMG_7460
 • IMG_7461
 • IMG_7463
 • IMG_7464
 • IMG_7465
 • IMG_7467
 • IMG_7472
 • IMG_7473
 • IMG_7474
 • IMG_7475
 • IMG_7476
 • IMG_7477
 • IMG_7478
 • IMG_7479
 • IMG_7482
 • IMG_7483
 • IMG_7484
 • IMG_7485
 • IMG_7487
 • IMG_7488
 • IMG_7490
 • IMG_7491
 • IMG_7493
 • IMG_7495
 • IMG_7496
 • IMG_7499
 • IMG_7500
 • IMG_7501
 • IMG_7502
 • IMG_7507
 • IMG_7508
 • IMG_7510
 • IMG_7511
 • IMG_7512
 • IMG_7513
 • IMG_7515
 • IMG_7516
 • IMG_7519
 • IMG_7522
 • IMG_7523
 • IMG_7525
 • IMG_7526
 • IMG_7527
 • IMG_7530
 • IMG_7537
 • IMG_7539
 • IMG_7541
 • IMG_7544
 • IMG_7545
 • IMG_7547
 • IMG_7548
 • IMG_7549
 • IMG_7551
 • IMG_7555
 • IMG_7558
 • IMG_7559
 • IMG_7561
 • IMG_7563
 • IMG_7566
 • IMG_7568
 • IMG_7570
 • IMG_7571
 • IMG_7572
 • IMG_7574
 • IMG_7575
 • IMG_7576
 • IMG_7577
 • IMG_7578
 • IMG_7579
 • IMG_7580
 • IMG_7582
 • IMG_7583
 • IMG_7584
 • IMG_7585
 • IMG_7586
 • IMG_7587
 • IMG_7588
 • IMG_7589
 • IMG_7590
 • IMG_7595
 • IMG_7596
 • IMG_7598
 • IMG_7599
 • IMG_7600
 • IMG_7601
 • IMG_7603
 • IMG_7604
 • IMG_7610
 • IMG_7612
 • IMG_7615
 • IMG_7618
 • IMG_7630
 • IMG_7636
 • IMG_7638
 • IMG_7642
 • IMG_7651
 • IMG_7652
 • IMG_7655
 • IMG_7658
 • IMG_7659
 • IMG_7662
 • IMG_7664
 • IMG_7665
 • IMG_7666
 • IMG_7670
 • IMG_7672
 • IMG_7673
 • IMG_7676
 • IMG_7679
 • IMG_7680
 • IMG_7681
 • IMG_7682
 • IMG_7683
 • IMG_7686
 • IMG_7687
 • IMG_7688
 • IMG_7692
 • IMG_7694
 • IMG_7695
 • IMG_7696
 • IMG_7698
 • IMG_7699
 • IMG_7700
 • IMG_7701
 • IMG_7704
 • IMG_7706
 • IMG_7707
 • IMG_7709
 • IMG_7710
 • IMG_7711
 • IMG_7712
 • IMG_7713
 • IMG_7716
 • IMG_7718
 • IMG_7720
 • IMG_7724
 • IMG_7725
 • IMG_7726
 • IMG_7728
 • IMG_7729
 • IMG_7771
 • IMG_7779
 • IMG_7780
 • IMG_7783
 • IMG_7786
 • IMG_7788
 • IMG_7791
 • IMG_7793
 • IMG_7795
 • IMG_7796
 • IMG_7798
 • IMG_7799
 • IMG_7800
 • IMG_7804
 • IMG_7805
 • IMG_7806
 • IMG_7807
 • IMG_7810
 • IMG_7814
 • IMG_7819
 • IMG_7820
 • IMG_7821
 • IMG_7822
 • IMG_7824
 • IMG_7825
 • IMG_7827
 • IMG_7829
 • IMG_7834
 • IMG_7839
 • IMG_7840
 • IMG_7847
 • IMG_7854
 • IMG_7856
 • IMG_7857
 • IMG_7859
 • IMG_7860
 • IMG_7862
 • IMG_7863
 • IMG_7864
 • IMG_7868
 • IMG_7869
 • IMG_7870
 • IMG_7871
 • IMG_7872
 • IMG_7873
 • IMG_7875
 • IMG_7876
 • IMG_7878
 • IMG_7879
 • IMG_7880
 • IMG_7883
 • IMG_7887
 • IMG_7891
 • IMG_7892
 • IMG_7894
 • IMG_7895
 • IMG_7896
 • IMG_7900
 • IMG_7903
 • IMG_7904
 • IMG_7905
 • IMG_7906

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2567
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ตัง ตัง อะเมซิ่งปาร์ค จันทบุรี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์(Dearm World) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME Sport Day & Happy New Year วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME #11 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม รับน้อง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดโยธานิมิต จังหวีดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all