กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

 • IMG_3387
 • IMG_3390
 • IMG_3391
 • IMG_3393
 • IMG_3394
 • IMG_3395
 • IMG_3396
 • IMG_3397
 • IMG_3398
 • IMG_3400
 • IMG_3401
 • IMG_3403
 • IMG_3404
 • IMG_3406
 • IMG_3407
 • IMG_3408
 • IMG_3409
 • IMG_3410
 • IMG_3411
 • IMG_3412
 • IMG_3413
 • IMG_3414
 • IMG_3417
 • IMG_3418
 • IMG_3419
 • IMG_3420
 • IMG_3421
 • IMG_3423
 • IMG_3424
 • IMG_3426
 • IMG_3427
 • IMG_3428
 • IMG_3429
 • IMG_3430
 • IMG_3432
 • IMG_3433
 • IMG_3434
 • IMG_3435
 • IMG_3437
 • IMG_3438
 • IMG_3439
 • IMG_3440
 • IMG_3441
 • IMG_3442
 • IMG_3443
 • IMG_3444
 • IMG_3446
 • IMG_3448
 • IMG_3449
 • IMG_3450
 • IMG_3451
 • IMG_3452
 • IMG_3453
 • IMG_3455
 • IMG_3458
 • IMG_3461
 • IMG_3462
 • IMG_3463
 • IMG_3464
 • IMG_3465
 • IMG_3467
 • IMG_3468
 • IMG_3469
 • IMG_3470
 • IMG_3471
 • IMG_3472
 • IMG_3473
 • IMG_3474
 • IMG_3476
 • IMG_3477
 • IMG_3479
 • IMG_3481
 • IMG_3482
 • IMG_3483
 • IMG_3485
 • IMG_3487
 • IMG_3489
 • IMG_3490
 • IMG_3492
 • IMG_3494
 • IMG_3495
 • IMG_3496
 • IMG_3497
 • IMG_3500
 • IMG_3501
 • IMG_3505
 • IMG_3506
 • IMG_3507
 • IMG_3508
 • IMG_3509
 • IMG_3510
 • IMG_3511
 • IMG_3512
 • IMG_3513
 • IMG_3514
 • IMG_3515
 • IMG_3516
 • IMG_3517
 • IMG_3518
 • IMG_3519
 • IMG_3520
 • IMG_3521
 • IMG_3522
 • IMG_3523
 • IMG_3524
 • IMG_3526
 • IMG_3527
 • IMG_3528
 • IMG_3530
 • IMG_3531
 • IMG_3532
 • IMG_3533
 • IMG_3535
 • IMG_3536
 • IMG_3537
 • IMG_3538
 • IMG_3539
 • IMG_3540
 • IMG_3541
 • IMG_3542
 • IMG_3545
 • IMG_3546
 • IMG_3547
 • IMG_3548
 • IMG_3549
 • IMG_3550
 • IMG_3551
 • IMG_3552
 • IMG_3553
 • IMG_3554
 • IMG_3555
 • IMG_3556
 • IMG_3557
 • IMG_3558
 • IMG_3559
 • IMG_3560
 • IMG_3561
 • IMG_3562
 • IMG_3563
 • IMG_3564
 • IMG_3565
 • IMG_3566
 • IMG_3567
 • IMG_3568
 • IMG_3569
 • IMG_3570
 • IMG_3571
 • IMG_3572
 • IMG_3574
 • IMG_3575
 • IMG_3576
 • IMG_3577
 • IMG_3578
 • IMG_3579
 • IMG_3580
 • IMG_3581
 • IMG_3582
 • IMG_3583
 • IMG_3585
 • IMG_3586
 • IMG_3587
 • IMG_3588
 • IMG_3589
 • IMG_3591
 • IMG_3592
 • IMG_3593
 • IMG_3595
 • IMG_3597
 • IMG_3598
 • IMG_3599
 • IMG_3600
 • IMG_3601
 • IMG_3606
 • IMG_3608
 • IMG_3609
 • IMG_3610
 • IMG_3611
 • IMG_3612
 • IMG_3613
 • IMG_3614
 • IMG_3621
 • IMG_3622
 • IMG_3623
 • IMG_3624
 • IMG_3625
 • IMG_3627
 • IMG_3629
 • IMG_3631
 • IMG_3632
 • IMG_3634
 • IMG_3635
 • IMG_3636
 • IMG_3638
 • IMG_3639
 • IMG_3640
 • IMG_3641
 • IMG_3642
 • IMG_3643
 • IMG_3644
 • IMG_3645
 • IMG_3646
 • IMG_3647
 • IMG_3648
 • IMG_3649
 • IMG_3650
 • IMG_3651
 • IMG_3654
 • IMG_3655
 • IMG_3657
 • IMG_3662
 • IMG_3667
 • IMG_3668
 • IMG_3669
 • IMG_3670
 • IMG_3672
 • IMG_3674
 • IMG_3678
 • IMG_3679
 • IMG_3681
 • IMG_3683
 • IMG_3685
 • IMG_3686
 • IMG_3690
 • IMG_3691
 • IMG_3692
 • IMG_3694
 • IMG_3695
 • IMG_3697
 • IMG_3698
 • IMG_3699
 • IMG_3700
 • IMG_3701
 • IMG_3703
 • IMG_3704
 • IMG_3705
 • IMG_3707
 • IMG_3708
 • IMG_3709
 • IMG_3710
 • IMG_3712
 • IMG_3713
 • IMG_3714
 • IMG_3715
 • IMG_3716
 • IMG_3717
 • IMG_3718
 • IMG_3719
 • IMG_3721
 • IMG_3723
 • IMG_3724
 • IMG_3725
 • IMG_3726
 • IMG_3727
 • IMG_3728
 • IMG_3729
 • IMG_3730
 • IMG_3731
 • IMG_3732
 • IMG_3733
 • IMG_3734
 • IMG_3735
 • IMG_3736
 • IMG_3740
 • IMG_3741
 • IMG_3742
 • IMG_3743
 • IMG_3744
 • IMG_3746
 • IMG_3748
 • IMG_3749
 • IMG_3751
 • IMG_3752
 • IMG_3754
 • IMG_3755
 • IMG_3756
 • IMG_3758
 • IMG_3759
 • IMG_3760
 • IMG_3761
 • IMG_3763
 • IMG_3764
 • IMG_3765
 • IMG_3766
 • IMG_3768
 • IMG_3769
 • IMG_3771
 • IMG_3775
 • IMG_3776
 • IMG_3777
 • IMG_3782
 • IMG_3793
 • IMG_3794
 • IMG_3796
 • IMG_3797
 • IMG_3798
 • IMG_3799
 • IMG_3800
 • IMG_3801
 • IMG_3802
 • IMG_3803
 • IMG_3804
 • IMG_3805
 • IMG_3806
 • IMG_3807
 • IMG_3808
 • IMG_3809
 • IMG_3810
 • LBS01752
 • LBS01753
 • LBS01754
 • LBS01756
 • LBS01757
 • LBS01758
 • LBS01759
 • LBS01760
 • LBS01761
 • LBS01762
 • LBS01764
 • LBS01765
 • LBS01766
 • LBS01767
 • LBS01768
 • LBS01770
 • LBS01771
 • LBS01774
 • LBS01775
 • LBS01777
 • LBS01778
 • LBS01779
 • LBS01780
 • LBS01781
 • LBS01782
 • LBS01783
 • LBS01784
 • LBS01786
 • LBS01787
 • LBS01788
 • LBS01789
 • LBS01790
 • LBS01793
 • LBS01794
 • LBS01795
 • LBS01796
 • LBS01798
 • LBS01799
 • LBS01800
 • LBS01801
 • LBS01802
 • LBS01803
 • LBS01804
 • LBS01805
 • LBS01807
 • LBS01808
 • LBS01813
 • LBS01814
 • LBS01817
 • LBS01818
 • LBS01819
 • LBS01820
 • LBS01821
 • LBS01822
 • LBS01824
 • LBS01825
 • LBS01826
 • LBS01827
 • LBS01828
 • LBS01830
 • LBS01831
 • LBS01833
 • LBS01834
 • LBS01836
 • LBS01840
 • LBS01843
 • LBS01845
 • LBS01854
 • LBS01856
 • LBS01857
 • LBS01858
 • LBS01859
 • LBS01862
 • LBS01863
 • LBS01864
 • LBS01865
 • LBS01866
 • LBS01867
 • LBS01868
 • LBS01869
 • LBS01870
 • LBS01872
 • LBS01873
 • LBS01874
 • LBS01875
 • LBS01876
 • LBS01878
 • LBS01879
 • LBS01880
 • LBS01881
 • LBS01883
 • LBS01884
 • LBS01885
 • LBS01886
 • LBS01887
 • LBS01888
 • LBS01889
 • LBS01891
 • LBS01892
 • LBS01895
 • LBS01896
 • LBS01897
 • LBS01899
 • LBS01900
 • LBS01901
 • LBS01904
 • LBS01905
 • LBS01907
 • LBS01910
 • LBS01911

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2567
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ตัง ตัง อะเมซิ่งปาร์ค จันทบุรี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์(Dearm World) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME Sport Day & Happy New Year วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME #11 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม รับน้อง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดโยธานิมิต จังหวีดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all