กิจกรรม รับน้อง ปีการศึกษา 2566

 • 465760812041502978_0
 • IMG_0640
 • IMG_0647
 • IMG_0660
 • IMG_0662
 • IMG_0669
 • IMG_0670
 • IMG_0677
 • IMG_0679
 • IMG_0682
 • IMG_0692
 • IMG_0693
 • IMG_0694
 • IMG_0695
 • IMG_0697
 • IMG_0698
 • IMG_0699
 • IMG_0701
 • IMG_0702
 • IMG_0704
 • IMG_0706
 • IMG_0708
 • IMG_0709
 • IMG_0711
 • IMG_0713
 • IMG_0715
 • IMG_0716
 • IMG_0717
 • IMG_0718
 • IMG_0720
 • IMG_0721
 • IMG_0722
 • IMG_0723
 • IMG_0724
 • IMG_0725
 • IMG_0726
 • IMG_0727
 • IMG_0728
 • IMG_0729
 • IMG_0730
 • IMG_0733
 • IMG_0734
 • IMG_0735
 • IMG_0736
 • IMG_0738
 • IMG_0742
 • IMG_0744
 • IMG_0745
 • IMG_0749
 • IMG_0750
 • IMG_0754
 • IMG_0755
 • IMG_0758
 • IMG_0759
 • IMG_0760
 • IMG_0763
 • IMG_0764
 • IMG_0765
 • IMG_0768
 • IMG_0769
 • IMG_0770
 • IMG_0773
 • IMG_0775
 • IMG_0777
 • IMG_0779
 • IMG_0784
 • IMG_0785
 • IMG_0930
 • IMG_0937
 • IMG_0938
 • IMG_0940
 • IMG_0941
 • S__101318670_0
 • S__101318671_0
 • S__101318673_0
 • S__101318675_0
 • S__101318676_0
 • S__101318679_0
 • S__101318681_0
 • S__101318682_0
 • S__101318683_0
 • S__101318685_0

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2567
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ตัง ตัง อะเมซิ่งปาร์ค จันทบุรี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์(Dearm World) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME Sport Day & Happy New Year วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME #11 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม รับน้อง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดโยธานิมิต จังหวีดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all