ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 

 • IMG_1138
 • IMG_1142
 • IMG_1154
 • IMG_1156
 • IMG_1159
 • IMG_1160
 • IMG_1161
 • IMG_1168
 • IMG_1172
 • IMG_1182
 • IMG_1201
 • IMG_1212
 • IMG_1244
 • IMG_1255
 • IMG_1258
 • IMG_1263
 • IMG_1264
 • IMG_1268
 • IMG_1270
 • IMG_1274
 • IMG_1276
 • IMG_1289
 • IMG_1290
 • IMG_1291
 • IMG_1293
 • IMG_1300
 • IMG_1305
 • IMG_1307
 • IMG_1308
 • IMG_1309
 • IMG_1316
 • IMG_1317
 • IMG_1320
 • IMG_1322
 • IMG_1324
 • IMG_1328
 • IMG_1334
 • IMG_1335
 • IMG_1336
 • IMG_1339
 • IMG_1341
 • IMG_1343
 • IMG_1345
 • IMG_1346
 • IMG_1347
 • IMG_1351
 • IMG_1356
 • IMG_1357
 • IMG_1358
 • IMG_1359
 • IMG_1363
 • IMG_1366
 • IMG_1368
 • IMG_1373
 • IMG_1374
 • IMG_1376
 • IMG_1377
 • IMG_1378
 • IMG_1379
 • IMG_1381
 • IMG_1384
 • IMG_1386
 • IMG_1387
 • IMG_1389
 • IMG_1393
 • IMG_1396
 • IMG_1401
 • IMG_1407
 • IMG_1409
 • IMG_1412
 • IMG_1414
 • IMG_1416
 • IMG_1419
 • IMG_1423
 • IMG_1425
 • IMG_1426
 • IMG_1427
 • IMG_1428
 • IMG_1429
 • IMG_1430
 • IMG_1431
 • IMG_1432
 • IMG_1433
 • IMG_1434
 • IMG_1436
 • IMG_1437
 • IMG_1442
 • IMG_1448
 • IMG_1451
 • IMG_1452
 • IMG_1454
 • IMG_1458
 • IMG_1460
 • IMG_1466
 • IMG_1467
 • IMG_1474
 • IMG_1498
 • IMG_1501
 • IMG_1512
 • IMG_1515
 • IMG_1518
 • IMG_1519
 • IMG_1527
 • IMG_1528
 • IMG_1538
 • IMG_1543
 • IMG_1550
 • IMG_1568
 • IMG_1572
 • IMG_1586

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)