ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 

 • 465760812041502978_0
 • IMG_0640
 • IMG_0647
 • IMG_0660
 • IMG_0662
 • IMG_0669
 • IMG_0670
 • IMG_0677
 • IMG_0679
 • IMG_0682
 • IMG_0692
 • IMG_0693
 • IMG_0694
 • IMG_0695
 • IMG_0697
 • IMG_0698
 • IMG_0699
 • IMG_0701
 • IMG_0702
 • IMG_0704
 • IMG_0706
 • IMG_0708
 • IMG_0709
 • IMG_0711
 • IMG_0713
 • IMG_0715
 • IMG_0716
 • IMG_0717
 • IMG_0718
 • IMG_0720
 • IMG_0721
 • IMG_0722
 • IMG_0723
 • IMG_0724
 • IMG_0725
 • IMG_0726
 • IMG_0727
 • IMG_0728
 • IMG_0729
 • IMG_0730
 • IMG_0733
 • IMG_0734
 • IMG_0735
 • IMG_0736
 • IMG_0738
 • IMG_0742
 • IMG_0744
 • IMG_0745
 • IMG_0749
 • IMG_0750
 • IMG_0754
 • IMG_0755
 • IMG_0758
 • IMG_0759
 • IMG_0760
 • IMG_0763
 • IMG_0764
 • IMG_0765
 • IMG_0768
 • IMG_0769
 • IMG_0770
 • IMG_0773
 • IMG_0775
 • IMG_0777
 • IMG_0779
 • IMG_0784
 • IMG_0785
 • IMG_0930
 • IMG_0937
 • IMG_0938
 • IMG_0940
 • IMG_0941
 • S__101318670_0
 • S__101318671_0
 • S__101318673_0
 • S__101318675_0
 • S__101318676_0
 • S__101318679_0
 • S__101318681_0
 • S__101318682_0
 • S__101318683_0
 • S__101318685_0

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)