ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 

 • IMG_0336
 • IMG_0337
 • IMG_0338
 • IMG_0443
 • IMG_0451
 • IMG_0454
 • IMG_0457
 • IMG_0464
 • IMG_0466
 • IMG_0467
 • IMG_0468
 • IMG_0470
 • IMG_0471
 • IMG_0473
 • IMG_0476
 • IMG_0481
 • IMG_0483
 • IMG_0492
 • IMG_0493
 • IMG_0494
 • IMG_0497
 • IMG_0501
 • IMG_0503
 • IMG_0505
 • IMG_0515
 • IMG_0537
 • IMG_0539
 • IMG_0542
 • IMG_0545
 • IMG_0551
 • IMG_0554
 • IMG_0556
 • IMG_0559
 • IMG_0560
 • IMG_0565
 • IMG_0575
 • IMG_0577
 • IMG_0581
 • IMG_0584
 • IMG_0585
 • IMG_0590
 • IMG_0593
 • IMG_0596
 • IMG_0597
 • IMG_0598
 • IMG_0599
 • IMG_0601
 • IMG_0602
 • IMG_0604
 • IMG_0608
 • IMG_0609
 • IMG_0621
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_1
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_2
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_24
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_26
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_28
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_3
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_4
 • LINE_ALBUM_แห่เทียน+รับน้อง_๒๓๐๗๒๗_5

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)