ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 

 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_10
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_11
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_12
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_13
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_14
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_15
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_16
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_17
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_18
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_19
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_20
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_21
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_22
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_23
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_24
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_25
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_26
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_27
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_28
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_29
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_3
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_30
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_31
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_32
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_33
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_34
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_35
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_36
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_37
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_38
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_39
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_4
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_40
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_41
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_42
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_43
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_44
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_45
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_46
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_47
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_48
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_49
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_5
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_50
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_51
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_52
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_53
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_54
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_55
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_56
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_57
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_58
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_59
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_6
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_60
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_61
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_62
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_63
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_64
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_65
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_66
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_67
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_68
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_69
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_7
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_70
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_71
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_72
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_73
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_74
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_8
 • LINE_ALBUM_2262566 BE_๒๓๐๖๒๓_9

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)