ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 

 • IMG_8031
 • IMG_8032
 • IMG_8036
 • IMG_8037
 • IMG_8042
 • IMG_8043
 • IMG_8044
 • IMG_8045
 • IMG_8047
 • IMG_8048
 • IMG_8049
 • IMG_8050
 • IMG_8051
 • IMG_8052
 • IMG_8054
 • IMG_8055
 • IMG_8056
 • IMG_8058
 • IMG_8059
 • IMG_8060
 • IMG_8062
 • IMG_8063
 • IMG_8064
 • IMG_8065
 • IMG_8067
 • IMG_8068
 • IMG_8069
 • IMG_8071
 • IMG_8072
 • IMG_8073
 • IMG_8074
 • IMG_8076
 • IMG_8078
 • IMG_8079
 • IMG_8081
 • IMG_8083
 • IMG_8084
 • IMG_8085
 • IMG_8086
 • IMG_8087
 • IMG_8090
 • IMG_8092
 • IMG_8095
 • IMG_8098
 • IMG_8100
 • IMG_8101
 • IMG_8109
 • IMG_8110
 • IMG_8111
 • IMG_8113
 • IMG_8117
 • IMG_8122
 • IMG_8125
 • IMG_8129
 • IMG_8131
 • IMG_8132
 • IMG_8133
 • IMG_8134
 • IMG_8135
 • IMG_8137
 • IMG_8138
 • IMG_8139
 • IMG_8142
 • IMG_8143
 • IMG_8144
 • IMG_8145
 • IMG_8148
 • IMG_8149
 • IMG_8153
 • IMG_8156
 • IMG_8157
 • IMG_8158
 • IMG_8159
 • IMG_8161
 • IMG_8164
 • IMG_8165
 • IMG_8166
 • IMG_8168
 • IMG_8171
 • IMG_8174
 • IMG_8175
 • IMG_8176
 • IMG_8180
 • IMG_8181
 • IMG_8182
 • IMG_8183
 • IMG_8184
 • IMG_8185
 • IMG_8186
 • IMG_8188
 • IMG_8191
 • IMG_8192
 • IMG_8194
 • IMG_8195
 • IMG_8196
 • IMG_8197
 • IMG_8198
 • IMG_8200
 • IMG_8202
 • IMG_8203
 • IMG_8205
 • IMG_8206
 • IMG_8209
 • IMG_8210
 • IMG_8212
 • IMG_8213
 • IMG_8214
 • IMG_8216
 • IMG_8218
 • IMG_8220
 • IMG_8221
 • IMG_8223
 • IMG_8224
 • IMG_8225
 • IMG_8226
 • IMG_8228
 • IMG_8229
 • IMG_8230
 • IMG_8231
 • IMG_8232
 • IMG_8233
 • IMG_8234
 • IMG_8235
 • IMG_8236
 • IMG_8239
 • IMG_8242
 • IMG_8244

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันรักวันลา ปีการศึกษา 2565 
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)