ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 

 • IMG_6947
 • IMG_6948
 • IMG_6949
 • IMG_6952
 • IMG_6953
 • IMG_6954
 • IMG_6955
 • IMG_6957
 • IMG_6958
 • IMG_6959
 • IMG_6960
 • IMG_6962
 • IMG_6963
 • IMG_6964
 • IMG_6965
 • IMG_6966
 • IMG_6967
 • IMG_6968
 • IMG_6971
 • IMG_6972
 • IMG_6973
 • IMG_6974
 • IMG_6975
 • IMG_6976
 • IMG_6977
 • IMG_6985
 • IMG_6986
 • IMG_6987
 • IMG_6988
 • IMG_6991
 • IMG_6994
 • IMG_6995
 • IMG_6996
 • IMG_6997
 • IMG_6998
 • IMG_6999
 • IMG_7000
 • IMG_7001
 • IMG_7002
 • IMG_7003
 • IMG_7004
 • IMG_7005
 • IMG_7007
 • IMG_7009
 • IMG_7010
 • IMG_7011
 • IMG_7012
 • IMG_7019
 • IMG_7020
 • IMG_7021
 • IMG_7022
 • IMG_7023
 • IMG_7024
 • IMG_7025
 • IMG_7026
 • IMG_7027
 • IMG_7041
 • IMG_7045
 • IMG_7046
 • IMG_7047
 • IMG_7048
 • IMG_7049
 • IMG_7051
 • IMG_7052
 • IMG_7053
 • IMG_7055
 • IMG_7056
 • IMG_7057
 • IMG_7061
 • IMG_7064
 • IMG_7065
 • IMG_7068
 • IMG_7069
 • IMG_7071
 • IMG_7072
 • IMG_7073
 • IMG_7075
 • IMG_7076
 • IMG_7077
 • IMG_7079
 • IMG_7082
 • IMG_7083
 • IMG_7084
 • IMG_7085
 • IMG_7087
 • IMG_7094
 • IMG_7095
 • IMG_7096
 • IMG_7097
 • IMG_7098
 • IMG_7099
 • IMG_7100
 • IMG_7101
 • IMG_7102
 • IMG_7103
 • IMG_7104
 • IMG_7105
 • IMG_7106
 • IMG_7107
 • IMG_7108
 • IMG_7109
 • IMG_7110
 • IMG_7112
 • IMG_7126
 • IMG_7129
 • IMG_7130
 • IMG_7131
 • IMG_7132
 • IMG_7133
 • IMG_7134
 • IMG_7135
 • IMG_7136
 • IMG_7139
 • IMG_7140
 • IMG_7141
 • IMG_7144
 • IMG_7145
 • IMG_7146
 • IMG_7147
 • IMG_7151
 • IMG_7156
 • IMG_7157
 • IMG_7158
 • IMG_7159
 • IMG_7160
 • IMG_7163
 • IMG_7165
 • IMG_7166
 • IMG_7167
 • IMG_7168
 • IMG_7169
 • IMG_7170
 • IMG_7171
 • IMG_7174
 • IMG_7177
 • IMG_7179
 • IMG_7180
 • IMG_7181
 • IMG_7182
 • IMG_7183
 • IMG_7184
 • IMG_7187
 • IMG_7191
 • IMG_7192
 • IMG_7193
 • IMG_7194
 • IMG_7195
 • IMG_7196
 • IMG_7198
 • IMG_7199
 • IMG_7200
 • IMG_7201
 • IMG_7202
 • IMG_7204
 • IMG_7205
 • IMG_7206
 • IMG_7207
 • IMG_7208
 • IMG_7209
 • IMG_7210
 • IMG_7211
 • IMG_7212
 • IMG_7213
 • IMG_7216
 • IMG_7217
 • IMG_7218
 • IMG_7219
 • IMG_7220
 • IMG_7221
 • IMG_7222
 • IMG_7223
 • IMG_7224
 • IMG_7225
 • IMG_7228
 • IMG_7230
 • IMG_7231
 • IMG_7232
 • IMG_7233
 • IMG_7234
 • IMG_7235
 • IMG_7238
 • IMG_7239
 • IMG_7240
 • IMG_7242
 • IMG_7243
 • IMG_7246
 • IMG_7247
 • IMG_7248
 • IMG_7249
 • IMG_7250
 • IMG_7251
 • IMG_7252
 • IMG_7254
 • IMG_7255
 • IMG_7256
 • IMG_7262
 • IMG_7264
 • IMG_7265
 • IMG_7266
 • IMG_7267
 • IMG_7268
 • IMG_7270
 • IMG_7271
 • IMG_7272
 • IMG_7273
 • IMG_7274
 • IMG_7275

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันรักวันลา ปีการศึกษา 2565 
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)