ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

กิจกรรมวันรักวันลา ปีการศึกษา 2565 

 • IMG_5577
 • IMG_5579
 • IMG_5580
 • IMG_5581
 • IMG_5582
 • IMG_5583
 • IMG_5584
 • IMG_5585
 • IMG_5586
 • IMG_5587
 • IMG_5588
 • IMG_5589
 • IMG_5590
 • IMG_5591
 • IMG_5592
 • IMG_5593
 • IMG_5594
 • IMG_5595
 • IMG_5596
 • IMG_5597
 • IMG_5598
 • IMG_5599
 • IMG_5600
 • IMG_5601
 • IMG_5602
 • IMG_5603
 • IMG_5604
 • IMG_5605
 • IMG_5606
 • IMG_5608
 • IMG_5609
 • IMG_5610
 • IMG_5612
 • IMG_5613
 • IMG_5614
 • IMG_5615
 • IMG_5616
 • IMG_5617
 • IMG_5618
 • IMG_5619
 • IMG_5620
 • IMG_5621
 • IMG_5622
 • IMG_5623
 • IMG_5624
 • IMG_5625
 • IMG_5626
 • IMG_5627
 • IMG_5629
 • IMG_5630
 • IMG_5631
 • IMG_5632
 • IMG_5633
 • IMG_5634
 • IMG_5635
 • IMG_5638
 • IMG_5640
 • IMG_5641
 • IMG_5642
 • IMG_5643
 • IMG_5646
 • IMG_5647
 • IMG_5648
 • IMG_5649
 • IMG_5650
 • IMG_5652
 • IMG_5653
 • IMG_5654
 • IMG_5656
 • IMG_5657
 • IMG_5660
 • IMG_5661
 • IMG_5663
 • IMG_5664
 • IMG_5665
 • IMG_5669
 • IMG_5670
 • IMG_5671
 • IMG_5672
 • IMG_5673
 • IMG_5674
 • IMG_5678
 • IMG_5679
 • IMG_5680
 • IMG_5681
 • IMG_5684
 • IMG_5685
 • IMG_5686
 • IMG_5687
 • IMG_5688
 • IMG_5689
 • IMG_5690
 • IMG_5691
 • IMG_5692
 • IMG_5693
 • IMG_5694
 • IMG_5695
 • IMG_5696
 • IMG_5697
 • IMG_5698
 • IMG_5700
 • IMG_5701
 • IMG_5702
 • IMG_5703
 • IMG_5704
 • IMG_5705
 • IMG_5706
 • IMG_5707
 • IMG_5708
 • IMG_5709
 • IMG_5710
 • IMG_5711
 • IMG_5712
 • IMG_5713
 • IMG_5714
 • IMG_5715
 • IMG_5716
 • IMG_5717
 • IMG_5719
 • IMG_5720
 • IMG_5721
 • IMG_5722
 • IMG_5723
 • IMG_5724
 • IMG_5726
 • IMG_5727
 • IMG_5728
 • IMG_5729
 • IMG_5731
 • IMG_5732
 • IMG_5733
 • IMG_5734
 • IMG_5735
 • IMG_5736
 • IMG_5737
 • IMG_5738
 • IMG_5739
 • IMG_5740
 • IMG_5741
 • IMG_5742
 • IMG_5743
 • IMG_5744
 • IMG_5745
 • IMG_5746
 • IMG_5747
 • IMG_5748
 • IMG_5749
 • IMG_5750
 • IMG_5751
 • IMG_5752
 • IMG_5753
 • IMG_5754
 • IMG_5755
 • IMG_5756
 • IMG_5757
 • IMG_5758
 • IMG_5759
 • IMG_5760
 • IMG_5761
 • IMG_5762
 • IMG_5764
 • IMG_5765
 • IMG_5766
 • IMG_5767
 • IMG_5768
 • IMG_5769
 • IMG_5770
 • IMG_5771
 • IMG_5773
 • IMG_5774
 • IMG_5775
 • IMG_5776
 • IMG_5777
 • IMG_5778
 • IMG_5779
 • IMG_5780
 • IMG_5781
 • IMG_5782
 • IMG_5783
 • IMG_5784
 • IMG_5785
 • IMG_5786
 • IMG_5787
 • IMG_5788
 • IMG_5790
 • IMG_5793
 • IMG_5794
 • IMG_5795
 • IMG_5796
 • IMG_5798
 • IMG_5799
 • IMG_5800
 • IMG_5801
 • IMG_5802
 • IMG_5803
 • IMG_5804
 • IMG_5805
 • IMG_5806
 • IMG_5807
 • IMG_5808
 • IMG_5809
 • IMG_5810
 • IMG_5811
 • IMG_5813
 • IMG_5814
 • IMG_5815
 • IMG_5816
 • IMG_5817
 • IMG_5819
 • IMG_5820
 • IMG_5821
 • IMG_5823
 • IMG_5825
 • IMG_5826
 • IMG_5827
 • IMG_5828
 • IMG_5829
 • IMG_5831
 • IMG_5832
 • IMG_5833
 • IMG_5834
 • IMG_5835
 • IMG_5836
 • IMG_5837
 • IMG_5838
 • IMG_5839
 • IMG_5840
 • IMG_5842
 • IMG_5843
 • IMG_5844
 • IMG_5845
 • IMG_5847
 • IMG_5848
 • IMG_5849
 • IMG_5850
 • IMG_5851
 • IMG_5852
 • IMG_5853
 • IMG_5854
 • IMG_5855
 • IMG_5856
 • IMG_5857
 • IMG_5858
 • IMG_5859
 • IMG_5860
 • IMG_5861
 • IMG_5862
 • IMG_5863
 • IMG_5864
 • IMG_5865
 • IMG_5866
 • IMG_5867
 • IMG_5868
 • IMG_5869
 • IMG_5870
 • IMG_5871
 • IMG_5872
 • IMG_5873
 • IMG_5874
 • IMG_5875
 • IMG_5876
 • IMG_5877
 • IMG_5878
 • IMG_5879
 • IMG_5881
 • IMG_5882
 • IMG_5883
 • IMG_5885
 • IMG_5887
 • IMG_5888
 • IMG_5889
 • IMG_5890
 • IMG_5891
 • IMG_5892
 • IMG_5893
 • IMG_5894
 • IMG_5895
 • IMG_5896
 • IMG_5897
 • IMG_5900
 • IMG_5901
 • IMG_5902
 • IMG_5903
 • IMG_5904

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันรักวันลา ปีการศึกษา 2565 
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)