ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

กิจกรรมกีฬาสี G-BAC GAMES #10 ปีการศึกษา 2565 

 • IMG_2261
 • IMG_2264
 • IMG_2265
 • IMG_2266
 • IMG_2268
 • IMG_2269
 • IMG_2271
 • IMG_2274
 • IMG_2275
 • IMG_2276
 • IMG_2277
 • IMG_2278
 • IMG_2280
 • IMG_2281
 • IMG_2282
 • IMG_2284
 • IMG_2285
 • IMG_2286
 • IMG_2287
 • IMG_2289
 • IMG_2291
 • IMG_2292
 • IMG_2293
 • IMG_2294
 • IMG_2296
 • IMG_2297
 • IMG_2300
 • IMG_2301
 • IMG_2302
 • IMG_2303
 • IMG_2304
 • IMG_2305
 • IMG_2306
 • IMG_2307
 • IMG_2312
 • IMG_2314
 • IMG_2315
 • IMG_2317
 • IMG_2318
 • IMG_2319
 • IMG_2321
 • IMG_2322
 • IMG_2323
 • IMG_2324
 • IMG_2325
 • IMG_2327
 • IMG_2328
 • IMG_2331
 • IMG_2332
 • IMG_2333
 • IMG_2334
 • IMG_2338
 • IMG_2351
 • IMG_2353
 • IMG_2356
 • IMG_2357
 • IMG_2358
 • IMG_2359
 • IMG_2364
 • IMG_2365
 • IMG_2367
 • IMG_2370
 • IMG_2371
 • IMG_2372
 • IMG_2373
 • IMG_2374
 • IMG_2375
 • IMG_2381
 • IMG_2383
 • IMG_2385
 • IMG_2386
 • IMG_2388
 • IMG_2390
 • IMG_2391
 • IMG_2392
 • IMG_2393
 • IMG_2394
 • IMG_2395
 • IMG_2396
 • IMG_2397
 • IMG_2399
 • IMG_2400
 • IMG_2401
 • IMG_2402
 • IMG_2403
 • IMG_2404
 • IMG_2405
 • IMG_2406
 • IMG_2408
 • IMG_2409
 • IMG_2410
 • IMG_2411
 • IMG_2412
 • IMG_2413
 • IMG_2414
 • IMG_2415
 • IMG_2416
 • IMG_2417
 • IMG_2418
 • IMG_2419
 • IMG_2420
 • IMG_2421
 • IMG_2422
 • IMG_2423
 • IMG_2424
 • IMG_2425
 • IMG_2426
 • IMG_2427
 • IMG_2428
 • IMG_2429
 • IMG_2430
 • IMG_2431
 • IMG_2432
 • IMG_2433
 • IMG_2434
 • IMG_2435
 • IMG_2438
 • IMG_2441
 • IMG_2442
 • IMG_2443
 • IMG_2444
 • IMG_2445
 • IMG_2448
 • IMG_2451
 • IMG_2452
 • IMG_2453
 • IMG_2454
 • IMG_2455
 • IMG_2456
 • IMG_2457
 • IMG_2458
 • IMG_2459
 • IMG_2460
 • IMG_2461
 • IMG_2462
 • IMG_2464
 • IMG_2465
 • IMG_2466
 • IMG_2467
 • IMG_2468
 • IMG_2469
 • IMG_2471
 • IMG_2472
 • IMG_2475
 • IMG_2476
 • IMG_2477
 • IMG_2478
 • IMG_2479
 • IMG_2480
 • IMG_2482
 • IMG_2485
 • IMG_2486
 • IMG_2487
 • IMG_2490
 • IMG_2492
 • IMG_2494
 • IMG_2495
 • IMG_2496
 • IMG_2497
 • IMG_2499
 • IMG_2501
 • IMG_2502
 • IMG_2503
 • IMG_2504
 • IMG_2505
 • IMG_2506
 • IMG_2507
 • IMG_2509
 • IMG_2510
 • IMG_2511
 • IMG_2512
 • IMG_2513
 • IMG_2514
 • IMG_2515
 • IMG_2516
 • IMG_2517
 • IMG_2518
 • IMG_2519
 • IMG_2520
 • IMG_2521
 • IMG_2522
 • IMG_2524
 • IMG_2526
 • IMG_2529
 • IMG_2530
 • IMG_2531
 • IMG_2533
 • IMG_2534
 • IMG_2535
 • IMG_2536
 • IMG_2537
 • IMG_2538
 • IMG_2539
 • IMG_2540
 • IMG_2542
 • IMG_2543
 • IMG_2544
 • IMG_2545
 • IMG_2547
 • IMG_2549
 • IMG_2550
 • IMG_2551
 • IMG_2552
 • IMG_2553
 • IMG_2566
 • IMG_2591
 • IMG_2595
 • IMG_2597
 • IMG_2600
 • IMG_2602
 • IMG_2609
 • IMG_2614
 • IMG_2615
 • IMG_2617
 • IMG_2618
 • IMG_2619
 • IMG_2622
 • IMG_2631
 • IMG_2632
 • IMG_2634
 • IMG_2641
 • IMG_2655
 • IMG_2657
 • IMG_2660
 • IMG_2665
 • IMG_2667
 • IMG_2674
 • IMG_2675
 • IMG_2680
 • IMG_2689
 • IMG_2692
 • IMG_2694
 • IMG_2695
 • IMG_2698
 • IMG_2699
 • IMG_2703
 • IMG_2706
 • IMG_2709
 • IMG_2710
 • IMG_2711
 • IMG_2713
 • IMG_2729
 • IMG_2732
 • IMG_2733
 • IMG_2738
 • IMG_2739
 • IMG_2740
 • IMG_2748
 • IMG_2759
 • IMG_2761
 • IMG_2765
 • IMG_2767
 • IMG_2768
 • IMG_2769
 • IMG_2770
 • IMG_2771
 • IMG_2776
 • IMG_2778
 • IMG_2781
 • IMG_2784
 • IMG_2786
 • IMG_2787
 • IMG_2788
 • IMG_2797
 • IMG_2799
 • IMG_2800
 • IMG_2801
 • IMG_2803
 • IMG_2805
 • IMG_2812
 • IMG_2813
 • IMG_2814
 • IMG_2815
 • IMG_2816
 • IMG_2817
 • IMG_2820
 • IMG_2821
 • IMG_2822
 • IMG_2824
 • IMG_2826
 • IMG_2830
 • IMG_2832
 • IMG_2833
 • IMG_2839
 • IMG_2841
 • IMG_2842
 • IMG_2847
 • IMG_2849
 • IMG_2850
 • IMG_2853
 • IMG_2855
 • IMG_2856
 • IMG_2860
 • IMG_2862
 • IMG_2866
 • IMG_2867
 • IMG_2871
 • IMG_2873
 • IMG_2879
 • IMG_2880
 • IMG_2881
 • IMG_2882
 • IMG_2883
 • IMG_2888
 • IMG_2889
 • IMG_2891
 • IMG_2893
 • IMG_2894
 • IMG_2895
 • IMG_2899
 • IMG_2902
 • IMG_2904
 • IMG_2905
 • IMG_2906
 • IMG_2907
 • IMG_2909
 • IMG_2912
 • IMG_2914
 • IMG_2916
 • IMG_2920
 • IMG_2921
 • IMG_2922
 • IMG_2925
 • IMG_2926
 • IMG_2928
 • IMG_2929
 • IMG_2930
 • IMG_2931
 • IMG_2933
 • IMG_2935
 • IMG_2936
 • IMG_2937
 • IMG_2938
 • IMG_2940
 • IMG_2943
 • IMG_2945
 • IMG_2946
 • IMG_2948
 • IMG_2949
 • IMG_2952
 • IMG_2953
 • IMG_2954
 • IMG_2957
 • IMG_2958
 • IMG_2960
 • IMG_2962
 • IMG_2965
 • IMG_2966
 • IMG_2968
 • IMG_2972
 • IMG_2973
 • IMG_2977
 • IMG_2978
 • IMG_2981
 • IMG_2983
 • IMG_2986
 • IMG_2987
 • IMG_2989
 • IMG_2990
 • IMG_2992
 • IMG_2993
 • IMG_2994
 • IMG_2996
 • IMG_2997
 • IMG_2998
 • IMG_2999
 • IMG_3001
 • IMG_3002
 • IMG_3004
 • IMG_3007
 • IMG_3008
 • IMG_3011
 • IMG_3016
 • IMG_3018
 • IMG_3023
 • IMG_3025
 • IMG_3026
 • IMG_3027
 • IMG_3030
 • IMG_3031
 • IMG_3033
 • IMG_3036
 • IMG_3037
 • IMG_3039
 • IMG_3040
 • IMG_3043
 • IMG_3045
 • IMG_3046
 • IMG_3047
 • IMG_3048
 • IMG_3049
 • IMG_3050
 • IMG_3051
 • IMG_3052
 • IMG_3053
 • IMG_3054
 • IMG_3057
 • IMG_3058
 • IMG_3060
 • IMG_3061
 • IMG_3062
 • IMG_3063
 • IMG_3064
 • IMG_3066
 • IMG_3067
 • IMG_3069
 • IMG_3070
 • IMG_3071
 • IMG_3075
 • IMG_3077
 • IMG_3078
 • IMG_3081
 • IMG_3084
 • IMG_3085
 • IMG_3088
 • IMG_3097
 • IMG_3099
 • IMG_3100
 • IMG_3101
 • IMG_3104
 • IMG_3105
 • IMG_3109
 • IMG_3111
 • IMG_3112
 • IMG_3114
 • IMG_3115
 • IMG_3119
 • IMG_3120
 • IMG_3123
 • IMG_3126
 • IMG_3127
 • IMG_3130
 • IMG_3131
 • IMG_3132
 • IMG_3133
 • IMG_3135
 • IMG_3138
 • IMG_3142
 • IMG_3145
 • IMG_3147
 • IMG_3148
 • IMG_3150
 • IMG_3151
 • IMG_3152
 • IMG_3154
 • IMG_3164
 • IMG_3166
 • IMG_3167
 • IMG_3170
 • IMG_3172
 • IMG_3173
 • IMG_3177
 • IMG_3178
 • IMG_3181
 • IMG_3188
 • IMG_3197
 • IMG_3198
 • IMG_3199
 • IMG_3201
 • IMG_3202
 • IMG_3205
 • IMG_3206
 • IMG_3207
 • IMG_3209
 • IMG_3210
 • IMG_3211
 • IMG_3212
 • IMG_3214
 • IMG_3215
 • IMG_3217
 • IMG_3220
 • IMG_3224
 • IMG_3225
 • IMG_3226
 • IMG_3227
 • IMG_3229
 • IMG_3231
 • IMG_3232
 • IMG_3233
 • IMG_3234
 • IMG_3237
 • IMG_3238
 • IMG_3239
 • IMG_3240
 • IMG_3243
 • IMG_3244
 • IMG_3245
 • IMG_3246
 • IMG_3247
 • IMG_3248
 • IMG_3251
 • IMG_3252
 • IMG_3253
 • IMG_3254
 • IMG_3255
 • IMG_3256
 • IMG_3258
 • IMG_3259
 • IMG_3260
 • IMG_3262
 • IMG_3263
 • IMG_3264
 • IMG_3265
 • IMG_3266
 • IMG_3267
 • IMG_3270
 • IMG_3274
 • IMG_3277
 • IMG_3278
 • IMG_3279
 • IMG_3280
 • IMG_3281
 • IMG_3289
 • IMG_3290
 • IMG_3291
 • IMG_3292
 • IMG_3293
 • IMG_3294
 • IMG_3295
 • IMG_3296
 • IMG_3297
 • IMG_3298
 • IMG_3299
 • IMG_3300
 • IMG_3301
 • IMG_3303
 • IMG_3307
 • IMG_3308
 • IMG_3309
 • IMG_3312
 • IMG_3313
 • IMG_3314
 • IMG_3315
 • IMG_3316
 • IMG_3322
 • IMG_3323
 • IMG_3326
 • IMG_3327
 • IMG_3328
 • IMG_3329
 • IMG_3330
 • IMG_3331
 • IMG_3333
 • IMG_3334
 • IMG_3336
 • IMG_3337
 • IMG_3338
 • IMG_3340
 • IMG_3342
 • IMG_3343
 • IMG_3344
 • IMG_3345
 • IMG_3348
 • IMG_3349
 • IMG_3350
 • IMG_3351
 • IMG_3352
 • IMG_3353
 • IMG_3355
 • IMG_3356
 • IMG_3358
 • IMG_3361
 • IMG_3362
 • IMG_3363
 • IMG_3365
 • IMG_3366
 • IMG_3367
 • IMG_3368
 • IMG_3369
 • IMG_3371
 • IMG_3373
 • IMG_3374
 • IMG_3375
 • IMG_3376
 • IMG_3377
 • IMG_3379
 • IMG_3383
 • IMG_3385
 • IMG_3386
 • IMG_3388
 • IMG_3389
 • IMG_3390
 • IMG_3391
 • IMG_3392
 • IMG_3393
 • IMG_3394
 • IMG_3395
 • IMG_3398
 • IMG_3399
 • IMG_3400
 • IMG_3402
 • IMG_3404
 • IMG_3405
 • IMG_3406
 • IMG_3407
 • IMG_3408
 • IMG_3409
 • IMG_3410
 • IMG_3411
 • IMG_3412
 • IMG_3413
 • IMG_3414
 • IMG_3415
 • IMG_3416
 • IMG_3418
 • IMG_3420
 • IMG_3421

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันรักวันลา ปีการศึกษา 2565 
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)