ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (ช่วงเช้า)

 • IMG_3223
 • IMG_3224
 • IMG_3225
 • IMG_3226
 • IMG_3227
 • IMG_3228
 • IMG_3229
 • IMG_3231
 • IMG_3232
 • IMG_3233
 • IMG_3235
 • IMG_3236
 • IMG_3237
 • IMG_3238
 • IMG_3239
 • IMG_3240
 • IMG_3241
 • IMG_3242
 • IMG_3243
 • IMG_3248
 • IMG_3249
 • IMG_3250
 • IMG_3251
 • IMG_3252
 • IMG_3253
 • IMG_3254
 • IMG_3255
 • IMG_3256
 • IMG_3257
 • IMG_3258
 • IMG_3259
 • IMG_3260
 • IMG_3261
 • IMG_3262
 • IMG_3263
 • IMG_3264
 • IMG_3265
 • IMG_3266
 • IMG_3267
 • IMG_3268
 • IMG_3269
 • IMG_3270
 • IMG_3271
 • IMG_3272
 • IMG_3274
 • IMG_3275
 • IMG_3276
 • IMG_3277
 • IMG_3278
 • IMG_3279
 • IMG_3281
 • IMG_3282
 • IMG_3283
 • IMG_3284
 • IMG_3285
 • IMG_3286
 • IMG_3287
 • IMG_3288
 • IMG_3289
 • IMG_3290
 • IMG_3291
 • IMG_3292
 • IMG_3293
 • IMG_3294
 • IMG_3295
 • IMG_3296
 • IMG_3298
 • IMG_3299
 • IMG_3300
 • IMG_3301
 • IMG_3302
 • IMG_3303
 • IMG_3304
 • IMG_3305
 • IMG_3306
 • IMG_3307
 • IMG_3308
 • IMG_3309
 • IMG_3310
 • IMG_3311
 • IMG_3312
 • IMG_3313
 • IMG_3314
 • IMG_3315
 • IMG_3316
 • IMG_3317
 • IMG_3318
 • IMG_3319
 • IMG_3320
 • IMG_3321
 • IMG_3322
 • IMG_3324
 • IMG_3325
 • IMG_3326
 • IMG_3327
 • IMG_3328
 • IMG_3329
 • IMG_3330
 • IMG_3331
 • IMG_3332
 • IMG_3333
 • IMG_3334
 • IMG_3335
 • IMG_3336
 • IMG_3337
 • IMG_3338
 • IMG_3339
 • IMG_3340
 • IMG_3341
 • IMG_3342
 • IMG_3343
 • IMG_3344
 • IMG_3345
 • IMG_3346
 • IMG_3347
 • IMG_3348
 • IMG_3349
 • IMG_3350
 • IMG_3351
 • IMG_3352
 • IMG_3353
 • IMG_3354
 • IMG_3355
 • IMG_3356
 • IMG_3357
 • IMG_3358
 • IMG_3359
 • IMG_3360
 • IMG_3361
 • IMG_3365
 • IMG_3366
 • IMG_3367
 • IMG_3368
 • IMG_3369
 • IMG_3370
 • IMG_3371
 • IMG_3372
 • IMG_3373
 • IMG_3374
 • IMG_3375
 • IMG_3376
 • IMG_3377
 • IMG_3379
 • IMG_3382
 • IMG_3383
 • IMG_3384
 • IMG_3385
 • IMG_3386
 • IMG_3387
 • IMG_3388
 • IMG_3389
 • IMG_3390
 • IMG_3391
 • IMG_3392
 • IMG_3393
 • IMG_3394
 • IMG_3395
 • IMG_3397
 • IMG_3398
 • IMG_3399
 • IMG_3400
 • IMG_3401
 • IMG_3402
 • IMG_3403
 • IMG_3404
 • IMG_3405
 • IMG_3406
 • IMG_3407
 • IMG_3408
 • IMG_3409
 • IMG_3410
 • IMG_3411
 • IMG_3412
 • IMG_3413
 • IMG_3414
 • IMG_3415
 • IMG_3416
 • IMG_3417
 • IMG_3418
 • IMG_3419
 • IMG_3420
 • IMG_3421
 • IMG_3422
 • IMG_3423
 • IMG_3425
 • IMG_3426
 • IMG_3427
 • IMG_3428
 • IMG_3429
 • IMG_3430
 • IMG_3431
 • IMG_3432
 • IMG_3434
 • IMG_3435
 • IMG_3436
 • IMG_3437
 • IMG_3438
 • IMG_3439
 • IMG_3440
 • IMG_3441
 • IMG_3442
 • IMG_3443
 • IMG_3444
 • IMG_3445
 • IMG_3446
 • IMG_3447
 • IMG_3448
 • IMG_3449
 • IMG_3450
 • IMG_3451
 • IMG_3452
 • IMG_3453
 • IMG_3454
 • IMG_3455
 • IMG_3456
 • IMG_3457
 • IMG_3458
 • IMG_3459
 • IMG_3460
 • IMG_3461
 • IMG_3462
 • IMG_3463
 • IMG_3464
 • IMG_3465
 • IMG_3466
 • IMG_3467
 • IMG_3468
 • IMG_3469
 • IMG_3470
 • IMG_3471
 • IMG_3472
 • IMG_3473
 • IMG_3474
 • IMG_3475
 • IMG_3476
 • IMG_3477
 • IMG_3478
 • IMG_3479
 • IMG_3480
 • IMG_3481
 • IMG_3482
 • IMG_3483
 • IMG_3484
 • IMG_3485
 • IMG_3486
 • IMG_3487
 • IMG_3488
 • IMG_3489
 • IMG_3490
 • IMG_3491
 • IMG_3492
 • IMG_3494
 • IMG_3496
 • IMG_3502
 • IMG_3503
 • IMG_3504
 • IMG_3505
 • IMG_3506
 • IMG_3507
 • IMG_3508
 • IMG_3509
 • IMG_3510
 • IMG_3511
 • IMG_3512
 • IMG_3513
 • IMG_3514
 • IMG_3515
 • IMG_3516
 • IMG_3517
 • IMG_3518
 • IMG_3520
 • IMG_3521
 • IMG_3522
 • IMG_3523
 • IMG_3524
 • IMG_3525
 • IMG_3526
 • IMG_3527
 • IMG_3528
 • IMG_3529
 • IMG_3530
 • IMG_3531
 • IMG_3532
 • IMG_3533
 • IMG_3534
 • IMG_3535
 • IMG_3537
 • IMG_3538
 • IMG_3539
 • IMG_3540
 • IMG_3541
 • IMG_3542
 • IMG_3543
 • IMG_3544
 • IMG_3545
 • IMG_3546
 • IMG_3547
 • IMG_3548
 • IMG_3549
 • IMG_3550
 • IMG_3551
 • IMG_3552
 • IMG_3553
 • IMG_3554
 • IMG_3555
 • IMG_3556
 • IMG_3557
 • IMG_3558
 • IMG_3559
 • IMG_3560
 • IMG_3561
 • IMG_3562
 • IMG_3563
 • IMG_3564
 • IMG_3565
 • IMG_3566
 • IMG_3567
 • IMG_3568
 • IMG_3569
 • IMG_3570
 • IMG_3571
 • IMG_3572
 • IMG_3573
 • IMG_3574
 • IMG_3575
 • IMG_3576
 • IMG_3577
 • IMG_3578
 • IMG_3579
 • IMG_3580
 • IMG_3581
 • IMG_3582
 • IMG_3583
 • IMG_3584
 • IMG_3585
 • IMG_3586
 • IMG_3587
 • IMG_3588
 • IMG_3589
 • IMG_3590
 • IMG_3591
 • IMG_3592
 • IMG_3593
 • IMG_3594
 • IMG_3595
 • IMG_3596
 • IMG_3597
 • IMG_3598
 • IMG_3599
 • IMG_3600
 • IMG_3601
 • IMG_3602
 • IMG_3603
 • IMG_3604
 • IMG_3605
 • IMG_3606
 • IMG_3607
 • IMG_3608
 • IMG_3609
 • IMG_3610
 • IMG_3611
 • IMG_3612
 • IMG_3613
 • IMG_3614
 • IMG_3615
 • IMG_3616
 • IMG_3617
 • IMG_3618
 • IMG_3619
 • IMG_3620
 • IMG_3621
 • IMG_3622
 • IMG_3623
 • IMG_3624
 • IMG_3625
 • IMG_3626
 • IMG_3628
 • IMG_3631
 • IMG_3632
 • IMG_3633
 • IMG_3634
 • IMG_3635
 • IMG_3636
 • IMG_3637
 • IMG_3638
 • IMG_3639
 • IMG_3640
 • IMG_3641
 • IMG_3642
 • IMG_3643
 • IMG_3644
 • IMG_3645
 • IMG_3646
 • IMG_3647
 • IMG_3648
 • IMG_3649
 • IMG_3650
 • IMG_3651
 • IMG_3652
 • IMG_3653
 • IMG_3654
 • IMG_3655
 • IMG_3656
 • IMG_3657
 • IMG_3658
 • IMG_3659
 • IMG_3660
 • IMG_3661
 • IMG_3662
 • IMG_3663
 • IMG_3664
 • IMG_3665
 • IMG_3666
 • IMG_3667
 • IMG_3668
 • IMG_3669
 • IMG_3670
 • IMG_3671
 • IMG_3672
 • IMG_3673
 • IMG_3674
 • IMG_3675
 • IMG_3676
 • IMG_3677
 • IMG_3678
 • IMG_3679
 • IMG_3680
 • IMG_3681
 • IMG_3682
 • IMG_3683
 • IMG_3684
 • IMG_3685
 • IMG_3686
 • IMG_3687
 • IMG_3688
 • IMG_3689
 • IMG_3690
 • IMG_3691
 • IMG_3692
 • IMG_3693
 • IMG_3694
 • IMG_3695
 • IMG_3696
 • IMG_3697
 • IMG_3698
 • IMG_3699
 • IMG_3700
 • IMG_3701
 • IMG_3702
 • IMG_3703
 • IMG_3704
 • IMG_3705
 • IMG_3706
 • IMG_3707
 • IMG_3708
 • IMG_3709
 • IMG_3710
 • IMG_3711
 • IMG_3712
 • IMG_3713
 • IMG_3714
 • IMG_3715
 • IMG_3716
 • IMG_3717
 • IMG_3718
 • IMG_3719
 • IMG_3720
 • IMG_3721
 • IMG_3722
 • IMG_3723
 • IMG_3724
 • IMG_3725
 • IMG_3726
 • IMG_3727
 • IMG_3728
 • IMG_3729
 • IMG_3730
 • IMG_3731
 • IMG_3732
 • IMG_3733
 • IMG_3734
 • IMG_3735
 • IMG_3736
 • IMG_3737
 • IMG_3738
 • IMG_3739
 • IMG_3740
 • IMG_3742
 • IMG_3744
 • IMG_3746
 • IMG_3747
 • IMG_3750
 • IMG_3751
 • IMG_3752
 • IMG_3753
 • IMG_3754
 • IMG_3755
 • IMG_3756
 • IMG_3757
 • IMG_3758
 • IMG_3759
 • IMG_3760
 • IMG_3761
 • IMG_3762
 • IMG_3763
 • IMG_3764
 • IMG_3765
 • IMG_3766
 • IMG_3767
 • IMG_3768
 • IMG_3770
 • IMG_3771
 • IMG_3772
 • IMG_3782
 • IMG_3784
 • IMG_3785
 • IMG_3786
 • IMG_3787
 • IMG_3788
 • IMG_3789
 • IMG_3790
 • IMG_3791
 • IMG_3792
 • IMG_3794
 • IMG_3796
 • IMG_3797
 • IMG_3798
 • IMG_3799
 • S__64897045
 • S__64897047
 • S__64897048
 • S__64897049
 • S__64897050
 • S__64897051
 • S__64897052
 • S__64897053
 • S__64897054
 • S__64897055
 • S__64897056
 • S__64897058
 • S__64897059
 • S__64897060
 • S__64897061

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
 
 
 
 
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลต่ายเนินวง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  คูณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษาภาคม 2566 ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมื่องจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2565 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)