ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (ช่วงบ่าย)

 • IMG_3801
 • IMG_3802
 • IMG_3803
 • IMG_3804
 • IMG_3805
 • IMG_3806
 • IMG_3807
 • IMG_3808
 • IMG_3809
 • IMG_3810
 • IMG_3811
 • IMG_3812
 • IMG_3813
 • IMG_3814
 • IMG_3815
 • IMG_3816
 • IMG_3817
 • IMG_3818
 • IMG_3819
 • IMG_3820
 • IMG_3821
 • IMG_3822
 • IMG_3823
 • IMG_3824
 • IMG_3825
 • IMG_3826
 • IMG_3827
 • IMG_3828
 • IMG_3829
 • IMG_3830
 • IMG_3831
 • IMG_3832
 • IMG_3833
 • IMG_3834
 • IMG_3835
 • IMG_3836
 • IMG_3837
 • IMG_3838
 • IMG_3839
 • IMG_3840
 • IMG_3841
 • IMG_3842
 • IMG_3843
 • IMG_3844
 • IMG_3845
 • IMG_3846
 • IMG_3847
 • IMG_3848
 • IMG_3849
 • IMG_3850
 • IMG_3851
 • IMG_3852
 • IMG_3853
 • IMG_3854
 • IMG_3855
 • IMG_3856
 • IMG_3857
 • IMG_3858
 • IMG_3859
 • IMG_3860
 • IMG_3861
 • IMG_3862
 • IMG_3863
 • IMG_3864
 • IMG_3865
 • IMG_3866
 • IMG_3867
 • IMG_3868
 • IMG_3869
 • IMG_3870
 • IMG_3871
 • IMG_3872
 • IMG_3873
 • IMG_3874
 • IMG_3875
 • IMG_3876
 • IMG_3877
 • IMG_3878
 • IMG_3879
 • IMG_3880
 • IMG_3881
 • IMG_3882
 • IMG_3883
 • IMG_3884
 • IMG_3885
 • IMG_3886
 • IMG_3887
 • IMG_3888
 • IMG_3889
 • IMG_3891
 • IMG_3892
 • IMG_3893
 • IMG_3894
 • IMG_3895
 • IMG_3896
 • IMG_3897
 • IMG_3898
 • IMG_3899
 • IMG_3900
 • IMG_3901
 • IMG_3902
 • IMG_3903
 • IMG_3904
 • IMG_3905
 • IMG_3907
 • IMG_3908
 • IMG_3910
 • IMG_3911
 • IMG_3914
 • IMG_3915
 • IMG_3916
 • IMG_3917
 • IMG_3919
 • IMG_3920
 • IMG_3922
 • IMG_3923
 • IMG_3924
 • IMG_3925
 • IMG_3926
 • IMG_3927
 • IMG_3928
 • IMG_3929
 • IMG_3930
 • IMG_3931
 • IMG_3932
 • IMG_3934
 • IMG_3935
 • IMG_3936
 • IMG_3937
 • IMG_3939
 • IMG_3940
 • IMG_3941
 • IMG_3942
 • IMG_3943
 • IMG_3944
 • IMG_3947
 • IMG_3948
 • IMG_3949
 • IMG_3950
 • IMG_3951
 • IMG_3952
 • IMG_3953
 • IMG_3954
 • IMG_3955
 • IMG_3956
 • IMG_3957
 • IMG_3958
 • IMG_3959
 • IMG_3960
 • IMG_3961
 • IMG_3962
 • IMG_3963
 • IMG_3964
 • IMG_3965
 • IMG_3966
 • IMG_3967
 • IMG_3968
 • IMG_3969
 • IMG_3970
 • IMG_3971
 • IMG_3972
 • IMG_3973
 • IMG_3974
 • IMG_3975
 • IMG_3976
 • IMG_3977
 • IMG_3978
 • IMG_3979
 • IMG_3980
 • IMG_3981
 • IMG_3982
 • IMG_3983
 • IMG_3984
 • IMG_3985
 • IMG_3986
 • IMG_3987
 • IMG_3988
 • IMG_3990
 • IMG_3992
 • IMG_3993
 • IMG_3994
 • IMG_3995
 • IMG_3996
 • IMG_3997
 • IMG_3998
 • IMG_3999
 • IMG_4000
 • IMG_4001
 • IMG_4002
 • IMG_4003
 • IMG_4004
 • IMG_4005
 • IMG_4006
 • IMG_4008
 • IMG_4009
 • IMG_4010
 • IMG_4011
 • IMG_4012
 • IMG_4013
 • IMG_4014
 • IMG_4015
 • IMG_4016
 • IMG_4017
 • IMG_4018
 • IMG_4019
 • IMG_4020
 • IMG_4021
 • IMG_4022
 • IMG_4023
 • IMG_4024
 • IMG_4025
 • IMG_4026
 • IMG_4028
 • IMG_4029
 • IMG_4030
 • IMG_4031
 • IMG_4032
 • IMG_4033
 • IMG_4034
 • IMG_4035
 • IMG_4036
 • IMG_4037
 • IMG_4038
 • IMG_4039
 • IMG_4040
 • IMG_4041
 • IMG_4042
 • IMG_4043
 • IMG_4044
 • IMG_4045
 • IMG_4046
 • IMG_4047
 • IMG_4048
 • IMG_4049
 • IMG_4050
 • IMG_4051
 • IMG_4052
 • IMG_4053
 • IMG_4054
 • IMG_4055
 • IMG_4056
 • IMG_4057
 • IMG_4058
 • IMG_4059
 • IMG_4060
 • IMG_4061
 • IMG_4063
 • IMG_4064
 • IMG_4065
 • IMG_4066
 • IMG_4067
 • IMG_4068
 • IMG_4069
 • IMG_4070
 • IMG_4071
 • IMG_4072
 • IMG_4073
 • IMG_4074
 • IMG_4075
 • IMG_4076
 • IMG_4077
 • IMG_4078
 • IMG_4079
 • IMG_4080
 • IMG_4081
 • IMG_4082
 • IMG_4083
 • IMG_4084
 • IMG_4085
 • IMG_4086
 • IMG_4087
 • IMG_4088
 • IMG_4089
 • IMG_4090
 • IMG_4091
 • IMG_4092
 • IMG_4093
 • IMG_4094
 • IMG_4095
 • IMG_4096
 • IMG_4097
 • IMG_4098
 • IMG_4099
 • IMG_4100
 • IMG_4101
 • IMG_4102
 • IMG_4103
 • IMG_4104
 • IMG_4105
 • IMG_4106
 • IMG_4107
 • IMG_4108
 • IMG_4109
 • IMG_4110
 • IMG_4111
 • IMG_4112
 • IMG_4113
 • IMG_4114
 • IMG_4115
 • IMG_4116
 • IMG_4117
 • IMG_4118
 • IMG_4119
 • IMG_4120
 • IMG_4121
 • IMG_4122
 • IMG_4123
 • IMG_4124
 • IMG_4125
 • IMG_4126
 • IMG_4127
 • IMG_4128
 • IMG_4129
 • IMG_4130
 • IMG_4131
 • IMG_4132
 • IMG_4133
 • IMG_4134
 • IMG_4135
 • IMG_4136
 • IMG_4137
 • IMG_4138
 • IMG_4139
 • IMG_4140
 • IMG_4141
 • IMG_4142
 • IMG_4143
 • IMG_4144
 • IMG_4145
 • IMG_4146
 • IMG_4147
 • IMG_4148
 • IMG_4149
 • IMG_4150
 • IMG_4151
 • IMG_4152
 • IMG_4153
 • IMG_4154
 • IMG_4155
 • IMG_4156
 • IMG_4157
 • IMG_4158
 • IMG_4159
 • IMG_4160
 • IMG_4161
 • IMG_4162
 • IMG_4163
 • IMG_4164
 • IMG_4165
 • IMG_4166
 • IMG_4167
 • IMG_4168
 • IMG_4169
 • IMG_4170
 • IMG_4171
 • IMG_4172
 • IMG_4173
 • IMG_4174
 • IMG_4175
 • IMG_4176
 • IMG_4177
 • IMG_4178
 • IMG_4179
 • IMG_4180
 • IMG_4181
 • IMG_4182
 • IMG_4183
 • IMG_4184
 • IMG_4185
 • IMG_4186
 • IMG_4187
 • IMG_4188
 • IMG_4189
 • IMG_4191
 • IMG_4193
 • IMG_4194
 • IMG_4195

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ตัง ตัง อะเมซิ่งปาร์ค จันทบุรี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์(Dearm World) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME Sport Day & Happy New Year วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME #11 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม รับน้อง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดโยธานิมิต จังหวีดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)