คณะผู้บริหารระดับสูงธนาคารออมสินและมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยและมอบทุนการศึกษา  

 • IMG_8604
 • IMG_8606
 • IMG_8607
 • IMG_8608
 • IMG_8609
 • IMG_8610
 • IMG_8611
 • IMG_8612
 • IMG_8613
 • IMG_8614
 • IMG_8615
 • IMG_8616
 • IMG_8617
 • IMG_8618
 • IMG_8619
 • IMG_8620
 • IMG_8621
 • IMG_8622
 • IMG_8623
 • IMG_8624
 • IMG_8626
 • IMG_8627
 • IMG_8628
 • IMG_8629
 • IMG_8630
 • IMG_8631
 • IMG_8632
 • IMG_8633
 • IMG_8635
 • IMG_8636
 • IMG_8637
 • IMG_8638
 • IMG_8639
 • IMG_8640
 • IMG_8641
 • IMG_8642
 • IMG_8643
 • IMG_8644
 • IMG_8645
 • IMG_8646
 • IMG_8647
 • IMG_8649
 • IMG_8650
 • IMG_8651
 • IMG_8652
 • IMG_8653
 • IMG_8654
 • IMG_8655
 • IMG_8656
 • IMG_8657
 • IMG_8658
 • IMG_8659
 • IMG_8660
 • IMG_8662
 • IMG_8663
 • IMG_8664
 • IMG_8665
 • IMG_8666
 • IMG_8667
 • IMG_8668
 • IMG_8669
 • IMG_8670
 • IMG_8671
 • IMG_8672
 • IMG_8673
 • IMG_8674
 • IMG_8675
 • IMG_8676
 • IMG_8678
 • IMG_8679
 • IMG_8680
 • IMG_8682
 • IMG_8683
 • IMG_8684
 • IMG_8686
 • IMG_8687
 • IMG_8688
 • IMG_8689
 • IMG_8690
 • IMG_8692
 • IMG_8693
 • IMG_8694
 • IMG_8695
 • IMG_8696
 • IMG_8697
 • IMG_8698
 • IMG_8699
 • IMG_8700
 • IMG_8702
 • IMG_8703
 • IMG_8704
 • IMG_8705
 • IMG_8708
 • IMG_8709
 • IMG_8710
 • IMG_8711
 • IMG_8712
 • IMG_8713
 • IMG_8714
 • IMG_8715
 • IMG_8716
 • IMG_8717
 • IMG_8718
 • IMG_8719
 • IMG_8720

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 


 

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
  • 2564
  กิจกรรม พิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ
  Read More
  • 2564
  กิจกรรม ปัจฉิม ปีการศึกษา 2563 ณ นวลจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จันทบุรี 
  Read More
  • 2564
  คณะกรรมการติดตามความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในสังกัดอาชีวศึกษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อนไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  Read More
  • 2564
  กิจกรรม วันตรุษจีน ปี 2564
  Read More
  • 2563
  พิธีปิด โครงการฝึกงานมาตรา 35 หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อ 609 ชั่วโมง
  Read More
  • 2563
  คณะผู้บริหารระดับสูงธนาคารออมสินและมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยและมอบทุนการศึกษา  
  Read More
  • 2563
  กิจกรรม ไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all