กิจกรรมอำลารุ่นพี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560

 

 • IMG_5575
 • IMG_5576
 • IMG_5577
 • IMG_5578
 • IMG_5579
 • IMG_5580
 • IMG_5581
 • IMG_5582
 • IMG_5583
 • IMG_5584
 • IMG_5585
 • IMG_5586
 • IMG_5587
 • IMG_5588
 • IMG_5589
 • IMG_5590
 • IMG_5591
 • IMG_5592
 • IMG_5593
 • IMG_5594
 • IMG_5595
 • IMG_5596
 • IMG_5597
 • IMG_5598
 • IMG_5599
 • IMG_5600
 • IMG_5601
 • IMG_5602
 • IMG_5603
 • IMG_5604
 • IMG_5605
 • IMG_5606
 • IMG_5607
 • IMG_5608
 • IMG_5609
 • IMG_5610
 • IMG_5611
 • IMG_5612
 • IMG_5613
 • IMG_5614
 • IMG_5615
 • IMG_5616
 • IMG_5617
 • IMG_5618
 • IMG_5619
 • IMG_5620
 • IMG_5621
 • IMG_5622
 • IMG_5623
 • IMG_5624
 • IMG_5625
 • IMG_5626
 • IMG_5627
 • IMG_5628
 • IMG_5629
 • IMG_5630
 • IMG_5631
 • IMG_5632
 • IMG_5633
 • IMG_5634
 • IMG_5635
 • IMG_5636
 • IMG_5637
 • IMG_5638
 • IMG_5639
 • IMG_5640
 • IMG_5641
 • IMG_5642
 • IMG_5643
 • IMG_5644
 • IMG_5645
 • IMG_5646
 • IMG_5647
 • IMG_5648
 • IMG_5649
 • IMG_5650
 • IMG_5651
 • IMG_5652
 • IMG_5653
 • IMG_5654
 • IMG_5655
 • IMG_5656
 • IMG_5657
 • IMG_5658
 • IMG_5659
 • IMG_5660
 • IMG_5661
 • IMG_5662
 • IMG_5663
 • IMG_5664
 • IMG_5665
 • IMG_5666
 • IMG_5667
 • IMG_5668
 • IMG_5669
 • IMG_5670
 • IMG_5671
 • IMG_5672
 • IMG_5673
 • IMG_5674
 • IMG_5675
 • IMG_5676
 • IMG_5677
 • IMG_5678
 • IMG_5679
 • IMG_5680
 • IMG_5681
 • IMG_5682
 • IMG_5683
 • IMG_5684
 • IMG_5685
 • IMG_5686
 • IMG_5687
 • IMG_5688
 • IMG_5689
 • IMG_5690
 • IMG_5691
 • IMG_5692
 • IMG_5693
 • IMG_5694
 • IMG_5695
 • IMG_5696
 • IMG_5697
 • IMG_5698
 • IMG_5699
 • IMG_5700
 • IMG_5701
 • IMG_5702
 • IMG_5703
 • IMG_5704
 • IMG_5705
 • IMG_5706
 • IMG_5707
 • IMG_5708
 • IMG_5709
 • IMG_5710
 • IMG_5711
 • IMG_5712
 • IMG_5713
 • IMG_5714
 • IMG_5715
 • IMG_5716
 • IMG_5717
 • IMG_5718
 • IMG_5719
 • IMG_5720
 • IMG_5721
 • IMG_5722
 • IMG_5723
 • IMG_5724
 • IMG_5725
 • IMG_5726
 • IMG_5727
 • IMG_5728
 • IMG_5729
 • IMG_5730
 • IMG_5731
 • IMG_5732
 • IMG_5733
 • IMG_5734
 • IMG_5735
 • IMG_5736
 • IMG_5737
 • IMG_5738
 • IMG_5739
 • IMG_5740
 • IMG_5741
 • IMG_5742
 • IMG_5743
 • IMG_5744
 • IMG_5745
 • IMG_5746
 • IMG_5747
 • IMG_5748
 • IMG_5749
 • IMG_5750
 • IMG_5751
 • IMG_5752
 • IMG_5753
 • IMG_5754
 • IMG_5755
 • IMG_5756
 • IMG_5757
 • IMG_5758
 • IMG_5759
 • IMG_5760
 • IMG_5761
 • IMG_5762
 • IMG_5763
 • IMG_5764
 • IMG_5765
 • IMG_5766
 • IMG_5767
 • IMG_5768
 • IMG_5769
 • IMG_5770
 • IMG_5771
 • IMG_5772
 • IMG_5773
 • IMG_5774
 • IMG_5775
 • IMG_5776
 • IMG_5777
 • IMG_5778
 • IMG_5779
 • IMG_5780
 • IMG_5781
 • IMG_5782
 • IMG_5783
 • IMG_5784
 • IMG_5785
 • IMG_5786
 • IMG_5787
 • IMG_5788
 • IMG_5789
 • IMG_5790
 • IMG_5791
 • IMG_5792
 • IMG_5793
 • IMG_5794
 • IMG_5795
 • IMG_5796
 • IMG_5797
 • IMG_5798
 • IMG_5799
 • IMG_5800
 • IMG_5801
 • IMG_5802
 • IMG_5803
 • IMG_5804
 • IMG_5805
 • IMG_5806
 • IMG_5807
 • IMG_5808
 • IMG_5809
 • IMG_5810
 • IMG_5811
 • IMG_5812
 • IMG_5813
 • IMG_5814
 • IMG_5815
 • IMG_5816
 • IMG_5817
 • IMG_5818
 • IMG_5819
 • IMG_5820
 • IMG_5821
 • IMG_5822
 • IMG_5823
 • IMG_5824
 • IMG_5825
 • IMG_5826
 • IMG_5827
 • IMG_5828
 • IMG_5829
 • IMG_5830
 • IMG_5831
 • IMG_5832
 • IMG_5833
 • IMG_5834
 • IMG_5835
 • IMG_5836
 • IMG_5837
 • IMG_5838
 • IMG_5839
 • IMG_5840
 • IMG_5841
 • IMG_5842
 • IMG_5843
 • IMG_5844
 • IMG_5845
 • IMG_5846
 • IMG_5847
 • IMG_5848
 • IMG_5849
 • IMG_5850
 • IMG_5851
 • IMG_5852
 • IMG_5853
 • IMG_5854
 • IMG_5855
 • IMG_5856
 • IMG_5857
 • IMG_5858
 • IMG_5859
 • IMG_5860
 • IMG_5861
 • IMG_5862
 • IMG_5863
 • IMG_5864
 • IMG_5865
 • IMG_5866
 • IMG_5867
 • IMG_5868
 • IMG_5869
 • IMG_5870
 • IMG_5871
 • IMG_5872
 • IMG_5873
 • IMG_5874
 • IMG_5875
 • IMG_5876
 • IMG_5877
 • IMG_5878
 • IMG_5879
 • IMG_5880
 • IMG_5881
 • IMG_5882
 • IMG_5883
 • IMG_5884
 • IMG_5885
 • IMG_5886
 • IMG_5887
 • IMG_5888
 • IMG_5889
 • IMG_5890
 • IMG_5891
 • IMG_5892
 • IMG_5893
 • IMG_5894
 • IMG_5895
 • IMG_5896
 • IMG_5897
 • IMG_5898
 • IMG_5899
 • IMG_5900
 • IMG_5901
 • IMG_5902
 • IMG_5903
 • IMG_5904
 • IMG_5905
 • IMG_5906
 • IMG_5907
 • IMG_5908
 • IMG_5909
 • IMG_5910
 • IMG_5911
 • IMG_5912
 • IMG_5913
 • IMG_5914
 • IMG_5915
 • IMG_5916
 • IMG_5917
 • IMG_5918
 • IMG_5919
 • IMG_5920
 • IMG_5921
 • IMG_5922
 • IMG_5923
 • IMG_5924
 • IMG_5925
 • IMG_5926
 • IMG_5927
 • IMG_5928
 • IMG_5929
 • IMG_5930
 • IMG_5931
 • IMG_5932
 • IMG_5933
 • IMG_5934
 • IMG_5935
 • IMG_5936
 • IMG_5937
 • IMG_5938
 • IMG_5939
 • IMG_5940
 • IMG_5941
 • IMG_5942
 • IMG_5943
 • IMG_5944
 • IMG_5945
 • IMG_5946
 • IMG_5947
 • IMG_5948
 • IMG_5949
 • IMG_5950
 • IMG_5951
 • IMG_5952
 • IMG_5953
 • IMG_5954
 • IMG_5955
 • IMG_5956
 • IMG_5957
 • IMG_5959
 • IMG_5960
 • IMG_5961
 • IMG_5962
 • IMG_5963
 • IMG_5964
 • IMG_5965
 • IMG_5966
 • IMG_5967
 • IMG_5968
 • IMG_5969
 • IMG_5970
 • IMG_5971
 • IMG_5972
 • IMG_5973
 • IMG_5974
 • IMG_5975
 • IMG_5976
 • IMG_5977
 • IMG_5978
 • IMG_5979
 • IMG_5980
 • IMG_5981
 • IMG_5982
 • IMG_5983
 • IMG_5984
 • IMG_5985
 • IMG_5986
 • IMG_5987
 • IMG_5988
 • IMG_5989
 • IMG_5990
 • IMG_5991
 • IMG_5992
 • IMG_5993
 • IMG_5994
 • IMG_5995
 • IMG_5996
 • IMG_5997
 • IMG_5998
 • IMG_5999
 • IMG_6000
 • IMG_6001
 • IMG_6002
 • IMG_6003
 • IMG_6004
 • IMG_6005
 • IMG_6006
 • IMG_6007
 • IMG_6008
 • IMG_6009
 • IMG_6010
 • IMG_6011
 • IMG_6012
 • IMG_6013
 • IMG_6014
 • IMG_6015
 • IMG_6016
 • IMG_6017
 • IMG_6018
 • IMG_6019
 • IMG_6020
 • IMG_6021
 • IMG_6022
 • IMG_6023
 • IMG_6024
 • IMG_6025
 • IMG_6026
 • IMG_6027
 • IMG_6028
 • IMG_6029
 • IMG_6030
 • IMG_6031
 • IMG_6032
 • IMG_6033
 • IMG_6034
 • IMG_6035
 • IMG_6036
 • IMG_6037
 • IMG_6038
 • IMG_6039
 • IMG_6040
 • IMG_6041
 • IMG_6042
 • IMG_6043
 • IMG_6044
 • IMG_6045
 • IMG_6046
 • IMG_6047
 • IMG_6048
 • IMG_6049
 • IMG_6050
 • IMG_6051
 • IMG_6052
 • IMG_6053
 • IMG_6054
 • IMG_6055
 • IMG_6056
 • IMG_6057
 • IMG_6058
 • IMG_6059
 • IMG_6060
 • IMG_6061
 • IMG_6062
 • IMG_6063
 • IMG_6064
 • IMG_6065
 • IMG_6066
 • IMG_6067
 • IMG_6068
 • IMG_6069
 • IMG_6070
 • IMG_6071
 • IMG_6072
 • IMG_6073
 • IMG_6074
 • IMG_6075
 • IMG_6076
 • IMG_6077
 • IMG_6078
 • IMG_6079
 • IMG_6080
 • IMG_6081
 • IMG_6082
 • IMG_6083
 • IMG_6084
 • IMG_6085
 • IMG_6086
 • IMG_6087
 • IMG_6088
 • IMG_6089
 • IMG_6090
 • IMG_6092
 • IMG_6093
 • IMG_6094
 • IMG_6095
 • IMG_6096
 • IMG_6097
 • IMG_6098
 • IMG_6099
 • IMG_6100
 • IMG_6101
 • IMG_6102
 • IMG_6103
 • IMG_6104
 • IMG_6105
 • IMG_6106
 • IMG_6107
 • IMG_6108
 • IMG_6109
 • IMG_6110
 • IMG_6111
 • IMG_6112
 • IMG_6113
 • IMG_6114
 • IMG_6115
 • IMG_6116
 • IMG_6117
 • IMG_6118
 • IMG_6119
 • IMG_6120
 • IMG_6121
 • IMG_6122
 • IMG_6123
 • IMG_6124
 • IMG_6125
 • IMG_6126
 • IMG_6127
 • IMG_6128
 • IMG_6129
 • IMG_6130
 • IMG_6131
 • IMG_6132
 • IMG_6133
 • IMG_6134
 • IMG_6135
 • IMG_6136
 • IMG_6137
 • IMG_6138
 • IMG_6139
 • IMG_6140
 • IMG_6141
 • IMG_6142
 • IMG_6143
 • IMG_6144
 • IMG_6145
 • IMG_6146
 • IMG_6147
 • IMG_6148
 • IMG_6149
 • IMG_6150
 • IMG_6151
 • IMG_6152
 • IMG_6153
 • IMG_6154
 • IMG_6155
 • IMG_6156
 • IMG_6157
 • IMG_6158
 • IMG_6159
 • IMG_6160
 • IMG_6161
 • IMG_6162
 • IMG_6163
 • IMG_6164
 • IMG_6165
 • IMG_6166
 • IMG_6167
 • IMG_6168
 • IMG_6169
 • IMG_6170

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

 

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all