กิจกรรม โครงการขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกHONDA(ช่วงเช้า) และ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ชั่วโมงธรรมะอารมณ์ดี(ช่วงบ่าย)บรรยาย โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโรผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมาภิมุข ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560

 

 • DSC00005
 • DSC00006
 • DSC00007
 • DSC00008
 • DSC00009
 • DSC00010
 • DSC00011
 • DSC00012
 • DSC00013
 • DSC00014
 • DSC00015
 • DSC00016
 • DSC00017
 • DSC00018
 • DSC00019
 • DSC00020
 • DSC00021
 • DSC00022
 • DSC00023
 • DSC00024
 • DSC00025
 • DSC00026
 • DSC00027
 • DSC00028
 • DSC00029
 • DSC00030
 • DSC00031
 • DSC00032
 • DSC00033
 • DSC00034
 • DSC00035
 • DSC00036
 • DSC00037
 • DSC00038
 • DSC00039
 • DSC00040
 • DSC00041
 • DSC00042
 • DSC00043
 • DSC00044
 • DSC00045
 • DSC00046
 • DSC00047
 • DSC00048
 • IMG_0859
 • IMG_0861
 • IMG_0862
 • IMG_0863
 • IMG_0865
 • IMG_0866
 • IMG_0867
 • IMG_0869
 • IMG_0870
 • IMG_0873
 • IMG_0874
 • IMG_0875
 • IMG_0877
 • IMG_0879
 • IMG_0880
 • IMG_0882
 • IMG_0883
 • IMG_0884
 • IMG_0885
 • IMG_0886
 • IMG_0887
 • IMG_0888
 • IMG_0889
 • IMG_0890
 • IMG_0891
 • IMG_0892
 • IMG_0893
 • IMG_0894
 • IMG_0895
 • IMG_0898
 • IMG_0900
 • IMG_0901
 • IMG_0902
 • IMG_0903
 • IMG_0904
 • IMG_0905
 • IMG_0906
 • IMG_0907
 • IMG_0908
 • IMG_0909
 • IMG_0910
 • IMG_0911
 • IMG_0912
 • IMG_0916
 • IMG_0917
 • IMG_0918
 • IMG_0919
 • IMG_0920
 • IMG_0922
 • IMG_0923
 • IMG_0924
 • IMG_0925
 • IMG_0926
 • IMG_0927
 • IMG_0928
 • IMG_0929
 • IMG_0930
 • IMG_0931
 • IMG_0932
 • IMG_0933
 • IMG_0934
 • IMG_0935
 • IMG_0936
 • IMG_0939
 • IMG_0940
 • IMG_0941
 • IMG_0942
 • IMG_0943
 • IMG_0944
 • IMG_0946
 • IMG_0947
 • IMG_0948
 • IMG_0949
 • IMG_0950
 • IMG_0951
 • IMG_0953
 • IMG_0954
 • IMG_0955
 • IMG_0956
 • IMG_0958
 • IMG_0960
 • IMG_0962
 • IMG_0963
 • IMG_0964
 • IMG_0967
 • IMG_0968
 • IMG_0973
 • IMG_0974
 • IMG_0975
 • IMG_0977
 • IMG_0978
 • IMG_0979
 • IMG_0980
 • IMG_0982
 • IMG_0984
 • IMG_0986
 • IMG_0988
 • IMG_0989
 • IMG_0991
 • IMG_0992
 • IMG_0993
 • IMG_0994
 • IMG_0995
 • IMG_0997
 • IMG_0999
 • IMG_1000
 • IMG_1001
 • IMG_1002
 • IMG_1003
 • IMG_1004
 • IMG_1005
 • IMG_1006
 • IMG_1007
 • IMG_1008
 • IMG_1009
 • IMG_1011
 • IMG_1012
 • IMG_1013
 • IMG_1014
 • IMG_1015
 • IMG_1016
 • IMG_1017
 • IMG_1018
 • IMG_1019
 • IMG_1020
 • IMG_1021
 • IMG_1022
 • IMG_1023
 • IMG_1024
 • IMG_1025
 • IMG_1026
 • IMG_1027
 • IMG_1028
 • IMG_1030
 • IMG_1031
 • IMG_1032
 • IMG_1033
 • IMG_1034
 • IMG_1035
 • IMG_1038
 • IMG_1039
 • IMG_1042
 • IMG_1044
 • IMG_1045
 • IMG_1047
 • IMG_1048
 • IMG_1049
 • IMG_1051
 • IMG_1052
 • IMG_1054
 • IMG_1055
 • IMG_1056
 • IMG_1058
 • IMG_1061
 • IMG_1062
 • IMG_1064
 • IMG_1066
 • IMG_1067
 • IMG_1068
 • IMG_1069
 • IMG_1070
 • IMG_1071
 • IMG_1072
 • IMG_1073
 • IMG_1075
 • IMG_1076
 • IMG_1077
 • IMG_1079
 • IMG_1080
 • IMG_1081
 • IMG_1082
 • IMG_1084
 • IMG_1085
 • IMG_1087
 • IMG_1088
 • IMG_1089
 • IMG_1090
 • IMG_1092
 • IMG_1095
 • IMG_1096
 • IMG_1097
 • IMG_1098
 • IMG_1099
 • IMG_1100
 • IMG_1101
 • IMG_1102
 • IMG_1103
 • IMG_1104
 • IMG_1105
 • IMG_1106
 • IMG_1107
 • IMG_1108
 • IMG_1109
 • IMG_1110
 • IMG_1111
 • IMG_1112
 • IMG_1113
 • IMG_1114
 • IMG_1115
 • IMG_1116
 • IMG_1117
 • IMG_1118
 • IMG_1119
 • IMG_1120
 • IMG_1121
 • IMG_1122
 • IMG_1123
 • IMG_1124
 • IMG_1125
 • IMG_1127
 • IMG_1128
 • IMG_1129
 • IMG_1130
 • IMG_1131
 • IMG_1132
 • IMG_1134
 • IMG_1135
 • IMG_1136
 • IMG_1138
 • IMG_1140
 • IMG_1141
 • IMG_1142
 • IMG_1143
 • IMG_1144
 • IMG_1146
 • IMG_1147
 • IMG_1148
 • IMG_1149
 • IMG_1150
 • IMG_1151
 • IMG_9486
 • IMG_9487
 • IMG_9488
 • IMG_9489
 • IMG_9490
 • IMG_9491
 • IMG_9492
 • IMG_9494
 • IMG_9495
 • IMG_9496
 • IMG_9497
 • IMG_9498
 • IMG_9499
 • IMG_9500
 • IMG_9501
 • IMG_9502
 • IMG_9503
 • IMG_9505
 • IMG_9506
 • IMG_9507
 • IMG_9509
 • IMG_9510
 • IMG_9511
 • IMG_9512
 • IMG_9513
 • IMG_9514
 • IMG_9515
 • IMG_9516
 • IMG_9517
 • IMG_9518
 • IMG_9519
 • IMG_9520
 • IMG_9521
 • IMG_9522
 • IMG_9523
 • IMG_9525
 • IMG_9526
 • IMG_9527
 • IMG_9528
 • IMG_9529
 • IMG_9530
 • IMG_9531
 • IMG_9532
 • IMG_9533
 • IMG_9535
 • IMG_9536
 • IMG_9537
 • IMG_9538
 • IMG_9539
 • IMG_9541
 • IMG_9542
 • IMG_9543
 • IMG_9544
 • IMG_9545
 • IMG_9546
 • IMG_9547
 • IMG_9548
 • IMG_9550
 • IMG_9551
 • IMG_9552
 • IMG_9553
 • IMG_9554
 • IMG_9555
 • IMG_9556
 • IMG_9557
 • IMG_9558
 • IMG_9559
 • IMG_9560
 • IMG_9561
 • IMG_9562
 • IMG_9563
 • IMG_9566
 • IMG_9568
 • IMG_9569
 • IMG_9570
 • IMG_9571
 • IMG_9572
 • IMG_9573
 • IMG_9574
 • IMG_9575
 • IMG_9576
 • IMG_9577
 • IMG_9578
 • IMG_9579
 • IMG_9580
 • IMG_9581
 • IMG_9582
 • IMG_9583
 • IMG_9584
 • IMG_9585
 • IMG_9586
 • IMG_9587
 • IMG_9588
 • IMG_9589
 • IMG_9590
 • IMG_9591
 • IMG_9592
 • IMG_9593
 • IMG_9594
 • IMG_9595
 • IMG_9596
 • IMG_9597
 • IMG_9598
 • IMG_9599
 • IMG_9600
 • IMG_9601
 • IMG_9602
 • IMG_9603
 • IMG_9604
 • IMG_9605
 • IMG_9606
 • IMG_9607
 • IMG_9608
 • IMG_9609
 • IMG_9610
 • IMG_9611
 • IMG_9612
 • IMG_9613
 • IMG_9614
 • IMG_9615
 • IMG_9618
 • IMG_9619
 • IMG_9620
 • IMG_9621
 • IMG_9624
 • IMG_9625
 • IMG_9626
 • IMG_9627
 • IMG_9647
 • IMG_9648
 • IMG_9649
 • IMG_9652
 • IMG_9656
 • IMG_9657
 • IMG_9658
 • IMG_9659
 • IMG_9660
 • IMG_9661
 • IMG_9662
 • IMG_9663
 • IMG_9664
 • IMG_9665
 • IMG_9666
 • IMG_9667
 • IMG_9668
 • IMG_9669
 • IMG_9670
 • IMG_9671
 • IMG_9673
 • IMG_9674
 • IMG_9675
 • IMG_9676
 • IMG_9677
 • IMG_9678
 • IMG_9679
 • IMG_9680
 • IMG_9681
 • IMG_9682
 • IMG_9684
 • IMG_9685
 • IMG_9686
 • IMG_9687
 • IMG_9688
 • IMG_9689
 • IMG_9690
 • IMG_9691
 • IMG_9692
 • IMG_9693
 • IMG_9694
 • IMG_9695
 • IMG_9696
 • IMG_9697
 • IMG_9698
 • IMG_9699
 • IMG_9700
 • IMG_9701
 • IMG_9702
 • IMG_9703
 • IMG_9704
 • IMG_9705
 • IMG_9706
 • IMG_9707
 • IMG_9708
 • IMG_9709
 • IMG_9710
 • IMG_9711
 • IMG_9712
 • IMG_9713
 • IMG_9714
 • IMG_9715
 • IMG_9716
 • IMG_9717
 • IMG_9718
 • IMG_9719
 • IMG_9720
 • IMG_9721
 • IMG_9722
 • IMG_9723
 • IMG_9724
 • IMG_9725
 • IMG_9726
 • IMG_9727
 • IMG_9728
 • IMG_9729
 • IMG_9730
 • IMG_9731
 • IMG_9732
 • IMG_9733
 • IMG_9734
 • IMG_9735
 • IMG_9736
 • IMG_9737
 • IMG_9738
 • IMG_9739
 • IMG_9740
 • IMG_9741
 • IMG_9742
 • IMG_9743
 • IMG_9744
 • IMG_9745
 • IMG_9746
 • IMG_9747
 • IMG_9748
 • IMG_9749
 • IMG_9750
 • IMG_9751
 • IMG_9752
 • IMG_9753
 • IMG_9754
 • IMG_9756
 • IMG_9757
 • IMG_9758
 • IMG_9759
 • IMG_9760
 • IMG_9761
 • IMG_9762
 • IMG_9763
 • IMG_9764
 • IMG_9765
 • IMG_9766
 • IMG_9767
 • IMG_9768
 • IMG_9769
 • IMG_9770
 • IMG_9771
 • IMG_9772
 • IMG_9773
 • IMG_9774
 • IMG_9775
 • IMG_9776
 • IMG_9778
 • IMG_9779
 • IMG_9780
 • IMG_9781
 • IMG_9782
 • IMG_9783
 • IMG_9784
 • IMG_9785
 • IMG_9786
 • IMG_9787
 • IMG_9788
 • IMG_9789
 • IMG_9790
 • IMG_9791
 • IMG_9792
 • IMG_9793
 • IMG_9794
 • IMG_9795
 • IMG_9796
 • IMG_9797
 • IMG_9798
 • IMG_9800
 • IMG_9801
 • IMG_9802
 • IMG_9803
 • IMG_9804
 • IMG_9805
 • IMG_9806
 • IMG_9807

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all