กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มโชคชัย ปาลิโอ้ เขาใหญ่ พรีเมี่ยม เอ้าเล็ท เขาใหญ่ ปีการศึกษา 2560

 

 • IMG_9000
 • IMG_9001
 • IMG_9003
 • IMG_9004
 • IMG_9005
 • IMG_9006
 • IMG_9009
 • IMG_9011
 • IMG_9012
 • IMG_9013
 • IMG_9014
 • IMG_9015
 • IMG_9016
 • IMG_9017
 • IMG_9018
 • IMG_9019
 • IMG_9020
 • IMG_9021
 • IMG_9022
 • IMG_9023
 • IMG_9024
 • IMG_9025
 • IMG_9026
 • IMG_9027
 • IMG_9028
 • IMG_9029
 • IMG_9030
 • IMG_9031
 • IMG_9032
 • IMG_9033
 • IMG_9034
 • IMG_9035
 • IMG_9036
 • IMG_9037
 • IMG_9038
 • IMG_9039
 • IMG_9040
 • IMG_9041
 • IMG_9042
 • IMG_9043
 • IMG_9044
 • IMG_9045
 • IMG_9046
 • IMG_9047
 • IMG_9049
 • IMG_9050
 • IMG_9051
 • IMG_9052
 • IMG_9053
 • IMG_9054
 • IMG_9055
 • IMG_9056
 • IMG_9057
 • IMG_9059
 • IMG_9061
 • IMG_9062
 • IMG_9064
 • IMG_9065
 • IMG_9066
 • IMG_9067
 • IMG_9068
 • IMG_9069
 • IMG_9070
 • IMG_9071
 • IMG_9072
 • IMG_9073
 • IMG_9074
 • IMG_9075
 • IMG_9076
 • IMG_9077
 • IMG_9078
 • IMG_9079
 • IMG_9080
 • IMG_9081
 • IMG_9082
 • IMG_9083
 • IMG_9084
 • IMG_9085
 • IMG_9086
 • IMG_9087
 • IMG_9088
 • IMG_9089
 • IMG_9090
 • IMG_9091
 • IMG_9092
 • IMG_9093
 • IMG_9094
 • IMG_9095
 • IMG_9096
 • IMG_9097
 • IMG_9098
 • IMG_9099
 • IMG_9100
 • IMG_9101
 • IMG_9102
 • IMG_9103
 • IMG_9104
 • IMG_9105
 • IMG_9106
 • IMG_9107
 • IMG_9108
 • IMG_9109
 • IMG_9110
 • IMG_9111
 • IMG_9112
 • IMG_9113
 • IMG_9114
 • IMG_9115
 • IMG_9116
 • IMG_9117
 • IMG_9118
 • IMG_9120
 • IMG_9121
 • IMG_9122
 • IMG_9124
 • IMG_9125
 • IMG_9126
 • IMG_9128
 • IMG_9130
 • IMG_9131
 • IMG_9132
 • IMG_9133
 • IMG_9134
 • IMG_9135
 • IMG_9136
 • IMG_9137
 • IMG_9138
 • IMG_9139
 • IMG_9140
 • IMG_9141
 • IMG_9142
 • IMG_9143
 • IMG_9144
 • IMG_9145
 • IMG_9146
 • IMG_9147
 • IMG_9148
 • IMG_9149
 • IMG_9150
 • IMG_9151
 • IMG_9152
 • IMG_9153
 • IMG_9154
 • IMG_9155
 • IMG_9156
 • IMG_9157
 • IMG_9158
 • IMG_9159
 • IMG_9160
 • IMG_9161
 • IMG_9162
 • IMG_9163
 • IMG_9164
 • IMG_9165
 • IMG_9166
 • IMG_9167
 • IMG_9168
 • IMG_9169
 • IMG_9170
 • IMG_9171
 • IMG_9172
 • IMG_9173
 • IMG_9174
 • IMG_9175
 • IMG_9176
 • IMG_9177
 • IMG_9178
 • IMG_9179
 • IMG_9180
 • IMG_9181
 • IMG_9182
 • IMG_9183
 • IMG_9184
 • IMG_9185
 • IMG_9186
 • IMG_9187
 • IMG_9188
 • IMG_9189
 • IMG_9190
 • IMG_9191
 • IMG_9192
 • IMG_9193
 • IMG_9194
 • IMG_9195
 • IMG_9196
 • IMG_9197
 • IMG_9198
 • IMG_9199
 • IMG_9200
 • IMG_9201
 • IMG_9202
 • IMG_9203
 • IMG_9204
 • IMG_9205
 • IMG_9206
 • IMG_9207
 • IMG_9208
 • IMG_9209
 • IMG_9210
 • IMG_9211
 • IMG_9212
 • IMG_9213
 • IMG_9214
 • IMG_9215
 • IMG_9216
 • IMG_9217
 • IMG_9218
 • IMG_9219
 • IMG_9220
 • IMG_9223
 • IMG_9224
 • IMG_9225
 • IMG_9226
 • IMG_9227
 • IMG_9228
 • IMG_9229
 • IMG_9230
 • IMG_9231
 • IMG_9232
 • IMG_9233
 • IMG_9234
 • IMG_9235
 • IMG_9237
 • IMG_9238
 • IMG_9239
 • IMG_9240
 • IMG_9241
 • IMG_9242
 • IMG_9243
 • IMG_9244
 • IMG_9245
 • IMG_9246
 • IMG_9247
 • IMG_9248
 • IMG_9249
 • IMG_9250
 • IMG_9251
 • IMG_9252
 • IMG_9253
 • IMG_9254
 • IMG_9255
 • IMG_9256
 • IMG_9257
 • IMG_9258
 • IMG_9259
 • IMG_9260
 • IMG_9261
 • IMG_9262
 • IMG_9263
 • IMG_9264
 • IMG_9265
 • IMG_9266
 • IMG_9267
 • IMG_9268
 • IMG_9269
 • IMG_9270
 • IMG_9271
 • IMG_9272
 • IMG_9273
 • IMG_9274
 • IMG_9275
 • IMG_9276
 • IMG_9277
 • IMG_9278
 • IMG_9279
 • IMG_9280
 • IMG_9281
 • IMG_9282
 • IMG_9283
 • IMG_9284
 • IMG_9285
 • IMG_9286
 • IMG_9287
 • IMG_9288
 • IMG_9289
 • IMG_9290
 • IMG_9291
 • IMG_9292
 • IMG_9293
 • IMG_9294
 • IMG_9295
 • IMG_9296
 • IMG_9297
 • IMG_9298
 • IMG_9299
 • IMG_9300
 • IMG_9301
 • IMG_9302
 • IMG_9303
 • IMG_9304
 • IMG_9305
 • IMG_9306
 • IMG_9307
 • IMG_9308
 • IMG_9309
 • IMG_9310
 • IMG_9311
 • IMG_9312
 • IMG_9313
 • IMG_9314
 • IMG_9315
 • IMG_9316
 • IMG_9317
 • IMG_9318
 • IMG_9319
 • IMG_9320
 • IMG_9321
 • IMG_9322
 • IMG_9323
 • IMG_9324
 • IMG_9325
 • IMG_9326
 • IMG_9327
 • IMG_9328
 • IMG_9329
 • IMG_9330
 • IMG_9331
 • IMG_9332
 • IMG_9333
 • IMG_9334
 • IMG_9335
 • IMG_9336
 • IMG_9337
 • IMG_9338
 • IMG_9339
 • IMG_9340
 • IMG_9341
 • IMG_9342
 • IMG_9343
 • IMG_9344
 • IMG_9345
 • IMG_9346
 • IMG_9347
 • IMG_9348
 • IMG_9349
 • IMG_9350
 • IMG_9351
 • IMG_9352
 • IMG_9353
 • IMG_9354
 • IMG_9355
 • IMG_9356
 • IMG_9358
 • IMG_9359
 • IMG_9360
 • IMG_9361
 • IMG_9362
 • IMG_9363
 • IMG_9364
 • IMG_9365
 • IMG_9366
 • IMG_9367
 • IMG_9368
 • IMG_9369
 • IMG_9370
 • IMG_9371
 • IMG_9372
 • IMG_9373
 • IMG_9374
 • IMG_9375
 • IMG_9377
 • IMG_9378
 • IMG_9379
 • IMG_9380
 • IMG_9381
 • IMG_9382
 • IMG_9383
 • IMG_9387
 • IMG_9388
 • IMG_9389
 • IMG_9390
 • IMG_9391
 • IMG_9393
 • IMG_9394
 • IMG_9395
 • IMG_9396
 • IMG_9397
 • IMG_9398
 • IMG_9399
 • IMG_9400
 • IMG_9402
 • IMG_9403
 • IMG_9404
 • IMG_9405
 • IMG_9406
 • IMG_9407
 • IMG_9408
 • IMG_9409
 • IMG_9410

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all