กิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์มอบทุนการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2560

 • 1
 • 10
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 11
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 12
 • 120
 • 121
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 13
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 14
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 149
 • 15
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 16
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 17
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 37
 • 4
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 5
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 6
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 7
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 8
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • Art Science Museum_๑๗๑๑๐๖_0005
 • Art Science Museum_๑๗๑๑๐๖_0006
 • Art Science Museum_๑๗๑๑๐๖_0007
 • Art Science Museum_๑๗๑๑๐๖_0008
 • Art Science Museum_๑๗๑๑๐๖_0009
 • Art Science Museum_๑๗๑๑๐๖_0010
 • Art Science Museum_๑๗๑๑๐๖_0011
 • Art Science Museum_๑๗๑๑๐๖_0012
 • Art Science Museum_๑๗๑๑๐๖_0013
 • Art Science Museum_๑๗๑๑๐๖_0014
 • ChinaTown_๑๗๑๑๐๖_0001
 • ChinaTown_๑๗๑๑๐๖_0002
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0001
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0002
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0004
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0005
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0006
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0007
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0008
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0009
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0010
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0011
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0012
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0013
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0014
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0015
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0016
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0017
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0018
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0019
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0020
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0021
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0022
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0023
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0024
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0025
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0026
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0027
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0028
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0029
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0030
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0031
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0032
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0033
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0034
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0035
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0037
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0038
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0039
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0040
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0041
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0042
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0043
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0044
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0046
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0047
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0048
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0049
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0050
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0051
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0052
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0055
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0056
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0057
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0058
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0059
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0060
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0061
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0062
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0064
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0065
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0067
 • Nanyang Polytechnic_๑๗๑๑๐๖_0068
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0001
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0002
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0003
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0004
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0005
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0006
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0007
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0008
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0009
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0010
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0011
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0012
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0013
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0014
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0015
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0016
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0017
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0019
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0020
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0021
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0022
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0023
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0024
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0025
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0026
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0027
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0028
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0029
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0030
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0031
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0032
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0033
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0034
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0035
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0036
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0037
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0038
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0039
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0040
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0041
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0042
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0043
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0044
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0046
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0047
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0048
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0049
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0050
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0051
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0052
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0053
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0056
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0057
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0058
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0059
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0060
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0061
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0062
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0063
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0064
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0065
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0066
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0067
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0068
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0069
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0070
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0071
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0072
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0073
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0074
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0076
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0077
 • Singapore_๑๗๑๑๐๖_0078

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all