กิจกรรมสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น โดยเทศบาลค่ายเนินวง จ.จันทบุรี

 • IMG_6454
 • IMG_6455
 • IMG_6456
 • IMG_6457
 • IMG_6458
 • IMG_6459
 • IMG_6460
 • IMG_6461
 • IMG_6464
 • IMG_6465
 • IMG_6466
 • IMG_6467
 • IMG_6469
 • IMG_6470
 • IMG_6471
 • IMG_6494
 • IMG_6495
 • IMG_6496
 • IMG_6499
 • IMG_6500
 • IMG_6501
 • IMG_6503
 • IMG_6504
 • IMG_6506
 • IMG_6507
 • IMG_6508
 • IMG_6509
 • IMG_6510
 • IMG_6511
 • IMG_6512
 • IMG_6513
 • IMG_6514
 • IMG_6516
 • IMG_6517
 • IMG_6518
 • IMG_6522
 • IMG_6523
 • IMG_6524
 • IMG_6525
 • IMG_6526
 • IMG_6527
 • IMG_6528
 • IMG_6529
 • IMG_6530
 • IMG_6533
 • IMG_6534
 • IMG_6535
 • IMG_6537
 • IMG_6538
 • IMG_6539
 • IMG_6540
 • IMG_6541
 • IMG_6542
 • IMG_6543
 • IMG_6544
 • IMG_6545
 • IMG_6546
 • IMG_6547
 • IMG_6548
 • IMG_6549
 • IMG_6550
 • IMG_6551
 • IMG_6552
 • IMG_6553
 • IMG_6554
 • IMG_6555
 • IMG_6556
 • IMG_6557
 • IMG_6558
 • IMG_6559
 • IMG_6560
 • IMG_6561
 • IMG_6562
 • IMG_6563
 • IMG_6564
 • IMG_6565
 • IMG_6566
 • IMG_6567
 • IMG_6568
 • IMG_6569
 • IMG_6570
 • IMG_6571
 • IMG_6572
 • IMG_6573
 • IMG_6574
 • IMG_6575
 • IMG_6576
 • IMG_6577
 • IMG_6578
 • IMG_6579
 • IMG_6580
 • IMG_6581
 • IMG_6582
 • IMG_6583
 • IMG_6584
 • IMG_6585
 • IMG_6586
 • IMG_6587
 • IMG_6588
 • IMG_6589
 • IMG_6590
 • IMG_6592
 • IMG_6593
 • IMG_6595
 • IMG_6596
 • IMG_6597
 • IMG_6598
 • IMG_6599
 • IMG_6601
 • IMG_6602
 • IMG_6603
 • IMG_6604
 • IMG_6605
 • IMG_6606
 • IMG_6607
 • IMG_6608
 • IMG_6609
 • IMG_6610
 • IMG_6611
 • IMG_6612
 • IMG_6613
 • IMG_6614
 • IMG_6615
 • IMG_6616
 • IMG_6617
 • IMG_6618
 • IMG_6619
 • IMG_6620
 • IMG_6621
 • IMG_6622
 • IMG_6623
 • IMG_6624
 • IMG_6625
 • IMG_6626
 • IMG_6627
 • IMG_6628
 • IMG_6629
 • IMG_6630
 • IMG_6631
 • IMG_6632
 • IMG_6633
 • IMG_6634
 • IMG_6635
 • IMG_6636
 • IMG_6637
 • IMG_6638
 • IMG_6639
 • IMG_6640
 • IMG_6641
 • IMG_6642
 • IMG_6643
 • IMG_6644
 • IMG_6645
 • IMG_6646
 • IMG_6647
 • IMG_6648
 • IMG_6649
 • IMG_6650
 • IMG_6651
 • IMG_6652
 • IMG_6653
 • IMG_6654
 • IMG_6655
 • IMG_6656
 • IMG_6657
 • IMG_6658
 • IMG_6659
 • IMG_6660
 • IMG_6661
 • IMG_6662
 • IMG_6663
 • IMG_6664
 • IMG_6665
 • IMG_6667
 • IMG_6668
 • IMG_6669
 • IMG_6670
 • IMG_6671
 • IMG_6672
 • IMG_6673
 • IMG_6674
 • IMG_6675
 • IMG_6676
 • IMG_6677
 • IMG_6678
 • IMG_6679
 • IMG_6680
 • IMG_6681
 • IMG_6682
 • IMG_6683
 • IMG_6684
 • IMG_6685
 • IMG_6686
 • IMG_6687
 • IMG_6688
 • IMG_6689
 • IMG_6690
 • IMG_6691
 • IMG_6692
 • IMG_6693
 • IMG_6694
 • IMG_6695
 • IMG_6696
 • IMG_6697
 • IMG_6698
 • IMG_6699
 • IMG_6700
 • IMG_6701
 • IMG_6702
 • IMG_6703
 • IMG_6704
 • IMG_6705
 • IMG_6706
 • IMG_6707
 • IMG_6708
 • IMG_6709
 • IMG_6710
 • IMG_6711
 • IMG_6712
 • IMG_6713
 • IMG_6714
 • IMG_6715
 • IMG_6716
 • IMG_6717
 • IMG_6718
 • IMG_6719
 • IMG_6720
 • IMG_6721
 • IMG_6722
 • IMG_6723
 • IMG_6724
 • IMG_6725
 • IMG_6726
 • IMG_6727
 • IMG_6730
 • IMG_6731
 • IMG_6732
 • IMG_6733
 • IMG_6734
 • IMG_6735
 • IMG_6736
 • IMG_6737
 • IMG_6738
 • IMG_6739
 • IMG_6740
 • IMG_6741
 • IMG_6742
 • IMG_6743
 • IMG_6744
 • IMG_6745
 • IMG_6746
 • IMG_6747
 • IMG_6749
 • IMG_6750
 • IMG_6751
 • IMG_6752
 • IMG_6753
 • IMG_6754
 • IMG_6755
 • IMG_6756
 • IMG_6757
 • IMG_6758
 • IMG_6759
 • IMG_6760
 • IMG_6761
 • IMG_6762
 • IMG_6763
 • IMG_6764
 • IMG_6765
 • IMG_6766
 • IMG_6767
 • IMG_6768
 • IMG_6769
 • IMG_6770
 • IMG_6771
 • IMG_6772
 • IMG_6773
 • IMG_6774
 • IMG_6775
 • IMG_6776
 • IMG_6777
 • IMG_6778
 • IMG_6779
 • IMG_6780
 • IMG_6781
 • IMG_6782
 • IMG_6783
 • IMG_6784
 • IMG_6785
 • IMG_6786
 • IMG_6787
 • IMG_6788
 • IMG_6789
 • IMG_6790
 • IMG_6791
 • IMG_6792
 • IMG_6793
 • IMG_6794
 • IMG_6795
 • IMG_6796
 • IMG_6803
 • IMG_6804
 • IMG_6805
 • IMG_6807
 • IMG_6808
 • IMG_6809
 • IMG_6810
 • IMG_6811
 • IMG_6812
 • IMG_6813
 • IMG_6814
 • IMG_6815
 • IMG_6816
 • IMG_6817
 • IMG_6818
 • IMG_6819
 • IMG_6820
 • IMG_6821
 • IMG_6822
 • IMG_6823
 • IMG_6824
 • IMG_6825
 • IMG_6826
 • IMG_6827
 • IMG_6828
 • IMG_6829
 • IMG_6830
 • IMG_6831
 • IMG_6832
 • IMG_6833
 • IMG_6834
 • IMG_6835
 • IMG_6836
 • IMG_6837
 • IMG_6838
 • IMG_6839
 • IMG_6840
 • IMG_6841
 • IMG_6842
 • IMG_6843
 • IMG_6844
 • IMG_6845
 • IMG_6846
 • IMG_6847
 • IMG_6848
 • IMG_6849
 • IMG_6851
 • IMG_6852
 • IMG_6854
 • IMG_6855
 • IMG_6856
 • IMG_6857
 • IMG_6858
 • IMG_6859
 • IMG_6860
 • IMG_6861
 • IMG_6862
 • IMG_6863
 • IMG_6864
 • IMG_6865
 • IMG_6866
 • IMG_6867
 • IMG_6868
 • IMG_6869
 • IMG_6870
 • IMG_6871
 • IMG_6872
 • IMG_6873
 • IMG_6874
 • IMG_6875
 • IMG_6876
 • IMG_6877
 • IMG_6878
 • IMG_6879
 • IMG_6880
 • IMG_6881
 • IMG_6882
 • IMG_6883
 • IMG_6884
 • IMG_6885
 • IMG_6886
 • IMG_6888
 • IMG_6889
 • IMG_6890
 • IMG_6891
 • IMG_6892
 • IMG_6893
 • IMG_6894
 • IMG_6895
 • IMG_6896
 • IMG_6897
 • IMG_6898
 • IMG_6899
 • IMG_6900
 • IMG_6901
 • IMG_6902
 • IMG_6906
 • IMG_6910

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all