วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

       นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำ คณะ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีและเป็นปรานฝ่าย ฆราวาส โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งนายชุมพล พิมเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ได้กล่าวรายงานว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีทางเลือกทางการศึกษาและมีความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต การดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสรรพกำลังในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของวิทยาลัย คือ การเป็นวิทยาลัยของชุมชนและท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยครั้งนี้มีประชาชนทุกสาขาอาชีพร่วมบริจาคเงินสมทบผ้าป่าการศึกษารวม 1,521,228 บาท ซึ่งทางวิทยาลัยฯ จะได้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต่อไป 

 • boon1
 • boon10
 • boon11
 • boon12
 • boon13
 • boon14
 • boon15
 • boon16
 • boon17
 • boon18
 • boon19
 • boon2
 • boon20
 • boon21
 • boon22
 • boon23
 • boon24
 • boon25
 • boon26
 • boon27
 • boon28
 • boon29
 • boon3
 • boon30
 • boon31
 • boon32
 • boon33
 • boon34
 • boon35
 • boon36
 • boon37
 • boon38
 • boon39
 • boon4
 • boon40
 • boon41
 • boon42
 • boon43
 • boon44
 • boon45
 • boon5
 • boon6
 • boon7
 • boon8
 • boon9
 • bun1
 • bun2
 • bun3
 • bun4
 • bun5
 • bun6
 • bun7
 • bun8

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all