พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มจัดตั้งคลังออมสินทดลองขึ้น  โดยทรงพระราชทานนามแบงค์ว่า “ลีฟอเทีย” ในปี พ.ศ. 2450 เพื่อทรงใช้ศึกษาและสำรวจนิสัยคนไทยในการออมเบื้องต้น ปัจจุบันคือ “ธนาคารออมสิน”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ คือสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดี  งาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559 โดยมี นายอรัญ  ศรีประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายมาลัยกร และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคารออมสิน ทุกสาขาในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด  เทศบาลบางกะจะ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมกันถวายพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
 

 • rama6_1
 • rama6_10
 • rama6_11
 • rama6_12
 • rama6_13
 • rama6_14
 • rama6_15
 • rama6_16
 • rama6_17
 • rama6_18
 • rama6_19
 • rama6_2
 • rama6_20
 • rama6_21
 • rama6_22
 • rama6_23
 • rama6_24
 • rama6_25
 • rama6_26
 • rama6_27
 • rama6_28
 • rama6_29
 • rama6_3
 • rama6_30
 • rama6_31
 • rama6_32
 • rama6_4
 • rama6_5
 • rama6_6
 • rama6_7
 • rama6_8
 • rama6_9

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all