กิจกรรมเข้าค่ายชมพู-ทอง ปีการศึกษา 2560

 • IMG_0954
 • IMG_0955
 • IMG_0957
 • IMG_0961
 • IMG_0965
 • IMG_0966
 • IMG_0967
 • IMG_0973
 • IMG_0974
 • IMG_0975
 • IMG_0976
 • IMG_0977
 • IMG_0980
 • IMG_0982
 • IMG_0983
 • IMG_0988
 • IMG_0989
 • IMG_0990
 • IMG_1002
 • IMG_1006
 • IMG_1007
 • IMG_1008
 • IMG_1009
 • IMG_1010
 • IMG_1014
 • IMG_1015
 • IMG_1016
 • IMG_1017
 • IMG_1018
 • IMG_1019
 • IMG_1020
 • IMG_1021
 • IMG_1022
 • IMG_1023
 • IMG_1024
 • IMG_1025
 • IMG_1026
 • IMG_1027
 • IMG_1028
 • IMG_1029
 • IMG_1030
 • IMG_1031
 • IMG_1032
 • IMG_1033
 • IMG_1034
 • IMG_1035
 • IMG_1036
 • IMG_1038
 • IMG_1039
 • IMG_1040
 • IMG_1041
 • IMG_1042
 • IMG_1043
 • IMG_1044
 • IMG_1045
 • IMG_1046
 • IMG_1047
 • IMG_1048
 • IMG_1049
 • IMG_1050
 • IMG_1051
 • IMG_1054
 • IMG_1055
 • IMG_1056
 • IMG_1057
 • IMG_1058
 • IMG_1059
 • IMG_1060
 • IMG_1065
 • IMG_1066
 • IMG_1067
 • IMG_1068
 • IMG_1069
 • IMG_1078
 • IMG_1079
 • IMG_1080
 • IMG_1081
 • IMG_1082
 • IMG_1083
 • IMG_1084
 • IMG_1085
 • IMG_1086
 • IMG_1087
 • IMG_1088
 • IMG_1089
 • IMG_1090
 • IMG_1091
 • IMG_1092
 • IMG_1094

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all