กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 • IMG_1095
 • IMG_1100
 • IMG_1108
 • IMG_1111
 • IMG_1114
 • IMG_1115
 • IMG_1116
 • IMG_1117
 • IMG_1118
 • IMG_1119
 • IMG_1120
 • IMG_1121
 • IMG_1122
 • IMG_1123
 • IMG_1124
 • IMG_1125
 • IMG_1126
 • IMG_1127
 • IMG_1132
 • IMG_1133
 • IMG_1134
 • IMG_1135
 • IMG_1143
 • IMG_1144
 • IMG_1145
 • IMG_1146
 • IMG_1147
 • IMG_1148
 • IMG_1149
 • IMG_1150
 • IMG_1151
 • IMG_1152
 • IMG_1153
 • IMG_1154
 • IMG_1155
 • IMG_1156
 • IMG_1158
 • IMG_1159
 • IMG_1160
 • IMG_1161
 • IMG_1162
 • IMG_1163
 • IMG_1164
 • IMG_1165
 • IMG_1166
 • IMG_1167
 • IMG_1168
 • IMG_1169
 • IMG_1170
 • IMG_1171
 • IMG_1172
 • IMG_1173
 • IMG_1174
 • IMG_1175
 • IMG_1176
 • IMG_1177
 • IMG_1178
 • IMG_1180
 • IMG_1181
 • IMG_1183
 • IMG_1184
 • IMG_1185
 • IMG_1187
 • IMG_1191
 • IMG_1193
 • IMG_1194

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all