กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2560

 • IMG_1622
 • IMG_1623
 • IMG_1625
 • IMG_1626
 • IMG_1627
 • IMG_1628
 • IMG_1629
 • IMG_1630
 • IMG_1631
 • IMG_1632
 • IMG_1633
 • IMG_1634
 • IMG_1635
 • IMG_1636
 • IMG_1637
 • IMG_1638
 • IMG_1639
 • IMG_1640
 • IMG_1641
 • IMG_1642
 • IMG_1643
 • IMG_1644
 • IMG_1645
 • IMG_1647
 • IMG_1648
 • IMG_1649
 • IMG_1651
 • IMG_1652
 • IMG_1653
 • IMG_1654
 • IMG_1658
 • IMG_1659
 • IMG_1660
 • IMG_1661
 • IMG_1662
 • IMG_1663
 • IMG_1664
 • IMG_1668
 • IMG_1672
 • IMG_1674
 • IMG_1675
 • IMG_1676
 • IMG_1677
 • IMG_1678
 • IMG_1681
 • IMG_1682
 • IMG_1683
 • IMG_1684
 • IMG_1685
 • IMG_1686
 • IMG_1687
 • IMG_1688
 • IMG_1689
 • IMG_1690
 • IMG_1691
 • IMG_1692
 • IMG_1693
 • IMG_1694
 • IMG_1695
 • IMG_1696
 • IMG_1697
 • IMG_1698
 • IMG_1699
 • IMG_1700
 • IMG_1701
 • IMG_1702
 • IMG_1703
 • IMG_1704
 • IMG_1705
 • IMG_1707
 • IMG_1708
 • IMG_1709
 • IMG_1710
 • IMG_1711
 • IMG_1712
 • IMG_1713
 • IMG_1714
 • IMG_1715
 • IMG_1716
 • IMG_1717
 • IMG_1718
 • IMG_1719
 • IMG_1720
 • IMG_1721
 • IMG_1722
 • IMG_1723
 • IMG_1724
 • IMG_1725
 • IMG_1726
 • IMG_1727
 • IMG_1728
 • IMG_1729
 • IMG_1730
 • IMG_1731
 • IMG_1732
 • IMG_1733
 • IMG_1734
 • IMG_1735
 • IMG_1736
 • IMG_1737
 • IMG_1739
 • IMG_1740
 • IMG_1741
 • IMG_1742
 • IMG_1743
 • IMG_1744
 • IMG_1746
 • IMG_1747
 • IMG_1748
 • IMG_1749
 • IMG_1750
 • IMG_1751
 • IMG_1752
 • IMG_1753
 • IMG_1754
 • IMG_1755
 • IMG_1756
 • IMG_1757
 • IMG_1758
 • IMG_1759
 • IMG_1760
 • IMG_1762
 • IMG_1763
 • IMG_1764
 • IMG_1765
 • IMG_1766
 • IMG_1767
 • IMG_1768
 • IMG_1769
 • IMG_1770
 • IMG_1771
 • IMG_1772
 • IMG_1773
 • IMG_1774
 • IMG_1775
 • IMG_1776
 • IMG_1777
 • IMG_1778
 • IMG_1779
 • IMG_1780
 • IMG_1781
 • IMG_1782
 • IMG_1783
 • IMG_1784
 • IMG_1785
 • IMG_1786
 • IMG_1787
 • IMG_1788
 • IMG_1789
 • IMG_1790
 • IMG_1791
 • IMG_1792
 • IMG_1793
 • IMG_1794
 • IMG_1795
 • IMG_1796
 • IMG_1797
 • IMG_1798
 • IMG_1799
 • IMG_1800
 • IMG_1801
 • IMG_1802
 • IMG_1805
 • IMG_1806
 • IMG_1807
 • IMG_1808
 • IMG_1809
 • IMG_1810
 • IMG_1811
 • IMG_1812
 • IMG_1813
 • IMG_1814
 • IMG_1815
 • IMG_1816
 • IMG_1817
 • IMG_1818
 • IMG_1819
 • IMG_1820
 • IMG_1821
 • IMG_1822
 • IMG_1823
 • IMG_1824
 • IMG_1825
 • IMG_1826
 • IMG_1827
 • IMG_1828
 • IMG_1829
 • IMG_1830
 • IMG_1832
 • IMG_1833
 • IMG_1834
 • IMG_1835
 • IMG_1836
 • IMG_1839
 • IMG_1840
 • IMG_1853
 • IMG_1854
 • IMG_1861
 • IMG_1862
 • IMG_1863
 • IMG_1864
 • IMG_1865
 • IMG_1869
 • IMG_1870
 • IMG_1871
 • IMG_1872
 • IMG_1873
 • IMG_1874
 • IMG_1875
 • IMG_1876
 • IMG_1877
 • IMG_1878
 • IMG_1879
 • IMG_1880
 • IMG_1881
 • IMG_1882
 • IMG_1883
 • IMG_1884
 • IMG_1885
 • IMG_1886
 • IMG_1887
 • IMG_1888
 • IMG_1889
 • IMG_1890
 • IMG_1891
 • IMG_1892
 • IMG_1893
 • IMG_1894
 • IMG_1895
 • IMG_1896
 • IMG_1897
 • IMG_1898
 • IMG_1899
 • IMG_1900
 • IMG_1901
 • IMG_1902
 • IMG_1903
 • IMG_1904
 • IMG_1905
 • IMG_1906
 • IMG_1907
 • IMG_1908
 • IMG_1909
 • IMG_1910
 • IMG_1911
 • IMG_1912
 • IMG_1913
 • IMG_1914
 • IMG_1915
 • IMG_1916
 • IMG_1917
 • IMG_1918
 • IMG_1919
 • IMG_1920
 • IMG_1921
 • IMG_1922
 • IMG_1923
 • IMG_1924
 • IMG_1925
 • IMG_1926
 • IMG_1927
 • IMG_1928
 • IMG_1929
 • IMG_1930
 • IMG_1931
 • IMG_1932
 • IMG_1933
 • IMG_1934
 • IMG_1935
 • IMG_1936
 • IMG_1937
 • IMG_1938
 • IMG_1939
 • IMG_1940
 • IMG_1941
 • IMG_1942
 • IMG_1943
 • IMG_1944
 • IMG_1945
 • IMG_1946
 • IMG_1947
 • IMG_1948
 • IMG_1949
 • IMG_1950
 • IMG_1951
 • IMG_1952
 • IMG_1953
 • IMG_1954
 • IMG_1955
 • IMG_1956
 • IMG_1957
 • IMG_1958
 • IMG_1959
 • IMG_1960
 • IMG_1961
 • IMG_1962
 • IMG_1963
 • IMG_1964
 • IMG_1965
 • IMG_1966
 • IMG_1967
 • IMG_1968
 • IMG_1969
 • IMG_1970
 • IMG_1978
 • IMG_1979
 • IMG_1980
 • IMG_1981
 • IMG_1982
 • IMG_1983
 • IMG_1984
 • IMG_1985
 • IMG_1986
 • IMG_1989
 • IMG_1991
 • IMG_1992
 • IMG_1995
 • IMG_1996
 • IMG_1997
 • IMG_1998
 • IMG_2000
 • IMG_2001
 • IMG_2003
 • IMG_2004
 • IMG_2005
 • IMG_2006
 • IMG_2007
 • IMG_2008
 • IMG_2010
 • IMG_2011
 • IMG_2012
 • IMG_2013
 • IMG_2014
 • IMG_2015
 • IMG_2016
 • IMG_2017
 • IMG_2018
 • IMG_2019
 • IMG_2020
 • IMG_2021
 • IMG_2022
 • IMG_2023
 • IMG_2024
 • IMG_2025
 • IMG_2026
 • IMG_2027
 • IMG_2028
 • IMG_2034
 • IMG_2037
 • IMG_2038
 • IMG_2039
 • IMG_2041
 • IMG_2042
 • IMG_2043
 • IMG_2048
 • IMG_2049
 • IMG_2052
 • IMG_2053
 • IMG_2054
 • IMG_2055
 • IMG_2160
 • IMG_2161
 • IMG_2162
 • IMG_2163
 • IMG_2164
 • IMG_2165
 • IMG_2166

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all