กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ (ช่วงเช้า) ปีการศึกษา 2560

 • IMG_2233
 • IMG_2234
 • IMG_2235
 • IMG_2236
 • IMG_2237
 • IMG_2238
 • IMG_2239
 • IMG_2240
 • IMG_2241
 • IMG_2242
 • IMG_2243
 • IMG_2244
 • IMG_2245
 • IMG_2246
 • IMG_2247
 • IMG_2248
 • IMG_2249
 • IMG_2250
 • IMG_2251
 • IMG_2252
 • IMG_2253
 • IMG_2254
 • IMG_2255
 • IMG_2256
 • IMG_2257
 • IMG_2258
 • IMG_2259
 • IMG_2260
 • IMG_2261
 • IMG_2262
 • IMG_2263
 • IMG_2264
 • IMG_2265
 • IMG_2266
 • IMG_2267
 • IMG_2268
 • IMG_2269
 • IMG_2270
 • IMG_2271
 • IMG_2272
 • IMG_2273
 • IMG_2274
 • IMG_2275
 • IMG_2276
 • IMG_2277
 • IMG_2278
 • IMG_2279
 • IMG_2280
 • IMG_2281
 • IMG_2282
 • IMG_2283
 • IMG_2284
 • IMG_2285
 • IMG_2286
 • IMG_2287
 • IMG_2288
 • IMG_2289
 • IMG_2290
 • IMG_2291
 • IMG_2292
 • IMG_2293
 • IMG_2294
 • IMG_2295
 • IMG_2296
 • IMG_2297
 • IMG_2298
 • IMG_2299
 • IMG_2300
 • IMG_2301
 • IMG_2302
 • IMG_2303
 • IMG_2304
 • IMG_2305
 • IMG_2306
 • IMG_2307
 • IMG_2308
 • IMG_2309
 • IMG_2310
 • IMG_2311
 • IMG_2312
 • IMG_2313
 • IMG_2314
 • IMG_2315
 • IMG_2316
 • IMG_2317
 • IMG_2318
 • IMG_2319
 • IMG_2320
 • IMG_2321
 • IMG_2322
 • IMG_2323
 • IMG_2324
 • IMG_2325
 • IMG_2326
 • IMG_2327
 • IMG_2328
 • IMG_2329
 • IMG_2330
 • IMG_2331
 • IMG_2332
 • IMG_2333
 • IMG_2334
 • IMG_2336
 • IMG_2337
 • IMG_2338
 • IMG_2339
 • IMG_2340
 • IMG_2341
 • IMG_2342
 • IMG_2343
 • IMG_2344
 • IMG_2345
 • IMG_2346
 • IMG_2347
 • IMG_2348
 • IMG_2349
 • IMG_2350
 • IMG_2351
 • IMG_2353
 • IMG_2354
 • IMG_2355
 • IMG_2356
 • IMG_2357
 • IMG_2358
 • IMG_2361
 • IMG_2362
 • IMG_2363
 • IMG_2364
 • IMG_2365
 • IMG_2366
 • IMG_2367
 • IMG_2368
 • IMG_2369
 • IMG_2370
 • IMG_2371
 • IMG_2372
 • IMG_2373
 • IMG_2374
 • IMG_2375
 • IMG_2376
 • IMG_2377
 • IMG_2378
 • IMG_2379
 • IMG_2380
 • IMG_2381
 • IMG_2382
 • IMG_2383
 • IMG_2384
 • IMG_2385
 • IMG_2386
 • IMG_2387
 • IMG_2388
 • IMG_2389
 • IMG_2390
 • IMG_2391
 • IMG_2392
 • IMG_2393
 • IMG_2394
 • IMG_2395
 • IMG_2396
 • IMG_2397
 • IMG_2398
 • IMG_2399
 • IMG_2400
 • IMG_2401
 • IMG_2402
 • IMG_2403
 • IMG_2404
 • IMG_2405
 • IMG_2406
 • IMG_2407
 • IMG_2408
 • IMG_2409
 • IMG_2410
 • IMG_2411
 • IMG_2412
 • IMG_2413
 • IMG_2414
 • IMG_2415
 • IMG_2417
 • IMG_2418
 • IMG_2420
 • IMG_2421
 • IMG_2422
 • IMG_2423
 • IMG_2424
 • IMG_2425
 • IMG_2426
 • IMG_2427
 • IMG_2428
 • IMG_2429
 • IMG_2430
 • IMG_2431
 • IMG_2432
 • IMG_2433
 • IMG_2434
 • IMG_2435
 • IMG_2436
 • IMG_2437
 • IMG_2438
 • IMG_2439
 • IMG_2440
 • IMG_2441
 • IMG_2442
 • IMG_2444
 • IMG_2445
 • IMG_2446
 • IMG_2447
 • IMG_2448
 • IMG_2449
 • IMG_2450
 • IMG_2451
 • IMG_2454
 • IMG_2455
 • IMG_2456
 • IMG_2457
 • IMG_2458
 • IMG_2459
 • IMG_2460
 • IMG_2461
 • IMG_2462
 • IMG_2464
 • IMG_2465
 • IMG_2466
 • IMG_2467
 • IMG_2468
 • IMG_2470
 • IMG_2471
 • IMG_2474
 • IMG_2475
 • IMG_2476
 • IMG_2477
 • IMG_2478
 • IMG_2479
 • IMG_2480
 • IMG_2481
 • IMG_2482
 • IMG_2485
 • IMG_2486
 • IMG_2487
 • IMG_2488
 • IMG_2489
 • IMG_2490
 • IMG_2491
 • IMG_2492
 • IMG_2493
 • IMG_2494
 • IMG_2495
 • IMG_2496
 • IMG_2497
 • IMG_2498
 • IMG_2499
 • IMG_2500
 • IMG_2501
 • IMG_2502
 • IMG_2503
 • IMG_2504
 • IMG_2505
 • IMG_2506
 • IMG_2507
 • IMG_2508
 • IMG_2509
 • IMG_2510
 • IMG_2511
 • IMG_2512
 • IMG_2513
 • IMG_2514
 • IMG_2515
 • IMG_2516
 • IMG_2517
 • IMG_2518
 • IMG_2519
 • IMG_2520
 • IMG_2521
 • IMG_2522
 • IMG_2523
 • IMG_2524
 • IMG_2525
 • IMG_2526
 • IMG_2527
 • IMG_2528
 • IMG_2529
 • IMG_2530
 • IMG_2531
 • IMG_2532
 • IMG_2533
 • IMG_2534
 • IMG_2535
 • IMG_2536
 • IMG_2537
 • IMG_2538
 • IMG_2539
 • IMG_2540
 • IMG_2541
 • IMG_2542
 • IMG_2543
 • IMG_2544
 • IMG_2545
 • IMG_2546
 • IMG_2547
 • IMG_2548
 • IMG_2549
 • IMG_2550
 • IMG_2551
 • IMG_2552
 • IMG_2553
 • IMG_2554
 • IMG_2555
 • IMG_2556
 • IMG_2557
 • IMG_2558
 • IMG_2559
 • IMG_2560
 • IMG_2561
 • IMG_2562
 • IMG_2563
 • IMG_2564
 • IMG_2565
 • IMG_2566
 • IMG_2567
 • IMG_2568
 • IMG_2569
 • IMG_2570
 • IMG_2571
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0001
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0002
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0003
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0004
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0005
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0006
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0007
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0008
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0009
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0010
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0011
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0012
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0013
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0014
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0015
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0016
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0017
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0018
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0019
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0020
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0021
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0022
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0023
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0024
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0025
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0026
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0027
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0028
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0029
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0030
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0031
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0032
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0033
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0034
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0035
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0036
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0037
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0038
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0039
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0040
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0041
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0042
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0043
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0047
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0048
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0049
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0050
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0051
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0052
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0053
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0054
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0055
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0056
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0057
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0058
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0059
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0060
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0061
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0062
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0063
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0064
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0065
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0066
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0067
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0068
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0069
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0070
 • รับน้อง(ช่วงเช้า)_๑๗๐๖๑๑_0071

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all