☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ) , 092-6945664 (อ.ฝน)

ผู้บริหารวิทยาลัย

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย

 

 
 
ที่ปรึกษา

 

 
 
ผู้จัดการ

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

นายวิศิษฎ์  สายพรหม น.ส.มินทร์ลดา สุธินันท์ธนโชค นายศรชัย  ยังเหลือ
รักษาการรอง ผอ. สายวิชาการ/ผอ.สำนักโครงการพิเศษ รอง ผอ. สายพัฒนาการศึกษา รอง ผอ.สายกิจการนักศึกษา

 

 
:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
  • 2559
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา
  Read More
  • 2559
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2559
  Read More
  • 2559
  โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม
  Read More
  • 2559
  พิธีทำบุญตักบาตร วิทยาลัยฯ
  Read More
  • 2559
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all