ปวส. ระบบทวิภาคี เสริมสื่อ ออนไลน์ หลักสูตร 2 ปี

เรียน ปวส. ระบบทวิภาคี เสริมสื่อ ออนไลน์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ (อาชีวะออมสิน) เปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนทำงานที่มีเวลาน้อย เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ในช่วงวันหยุดของการทำงาน โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเสริมสื่อออนไลน์เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาจากการเรียนการสอนในห้องปกติ ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาการตลาด
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับ หรือเทียบเท่า
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 
 • การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ในระดับ ม.6 , ปวช.3
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี (1 ปีการศึกษา : 3 ภาคเรียน)
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 6,500 บาท
 

การรับสมัคร

      
สมัครเรียนด้วยตนเอง
สมัครเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต (online)
สมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัย เมื่อคลิ๊กลิงค์ด้านบน
อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรุณากรอกรหัสประชาชน
199 หมู่ 3 ถ.ท่าแฉลบ  ของผู้สมัครแล้วคลิ๊ก
ต.บางกะจะ อ.เมือง  เริ่มกรอกข้อมูลผู้สมัครได้เลย
จ.จันทบุรี 22000   
โทรสาร. 0-3939-1698  
มือถือโทร. 092-6945664      

แผนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
(เอกสารทั้งหมด นักศึกษานำมามอบให้ในวันปฐมนิเทศ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อ.มินทร์ลดา  สุธินันท์ธนโชค รองผู้อำนวยการศึกษาสายพัฒนาการศึกษา โทร. 092-6945664
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ โทร. 0-3939-1666 โทรสาร. 0-3939-1698
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 


 

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
  • 2563
  คณะผู้บริหารระดับสูงธนาคารออมสินและมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยและมอบทุนการศึกษา  
  Read More
  • 2563
  กิจกรรม ไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมเข้าค่าย ชมพู-ทอง 2562
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all