ผู้อำนวยการ

นายวิศิษฎ์  สายพรหม

 
 
 

ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ทุน!! ศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

  รับใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน นักศึกษา

  Read More
 • บ.ไทยออยล์ อ่าวอุดม รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวส. 230 คน.

  ไทยออยล์ สร้างโรงกลั่นน้ำมันใหม่ 120,000 ล้านบาท ปวส สตาร์ท 35000ป ตรี 45000 คะโบนัส 7 เท่า

  Read More
 • โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

 • ถ้ามองหางานให้มองหาเรา THAIJOB

 • 1
 • 2
 • 3

วันงดสูบบุหรี่โลก 2562

 • IMG_1665 (Small)
 • IMG_1666 (Small)
 • IMG_1668 (Small)
 • IMG_1669 (Small)
 • IMG_1671 (Small)
 • IMG_1672 (Small)
 • IMG_1673 (Small)
 • IMG_1674 (Small)
 • IMG_1675 (Small)
 • IMG_1676 (Small)
 • IMG_1678 (Small)
 • IMG_1681 (Small)
 • IMG_1682 (Small)
 • IMG_1683 (Small)
 • IMG_1684 (Small)
 • IMG_1685 (Small)
 • IMG_1688 (Small)
 • IMG_1689 (Small)
 • IMG_1690 (Small)
 • IMG_1691 (Small)
 • IMG_1693 (Small)
 • IMG_1694 (Small)
 • IMG_1695 (Small)
 • IMG_1696 (Small)
 • IMG_1697 (Small)
 • IMG_1698 (Small)
 • IMG_1699 (Small)
 • IMG_1700 (Small)
 • IMG_1701 (Small)
 • IMG_1702 (Small)
 • IMG_1703 (Small)
 • IMG_1704 (Small)
 • IMG_1705 (Small)
 • IMG_1706 (Small)
 • IMG_1707 (Small)
 • IMG_1708 (Small)
 • IMG_1710 (Small)
 • IMG_1712 (Small)
 • IMG_1713 (Small)
 • IMG_1714 (Small)
 • IMG_1715 (Small)
 • IMG_1716 (Small)
 • IMG_1717 (Small)
 • IMG_1718 (Small)
 • IMG_1719 (Small)
 • IMG_1720 (Small)
 • IMG_1721 (Small)
 • IMG_1722 (Small)
 • IMG_1723 (Small)
 • IMG_1725 (Small)
 • IMG_1726 (Small)
 • IMG_1727 (Small)
 • IMG_1728 (Small)
 • IMG_1729 (Small)
 • IMG_1730 (Small)
 • IMG_1731 (Small)
 • IMG_1732 (Small)
 • IMG_1733 (Small)
 • IMG_1734 (Small)
 • IMG_1735 (Small)
 • IMG_1736 (Small)
 • IMG_1737 (Small)
 • IMG_1738 (Small)
 • IMG_1739 (Small)
 • IMG_1740 (Small)
 • IMG_1741 (Small)
 • IMG_1742 (Small)
 • IMG_1743 (Small)
 • IMG_1744 (Small)
 • IMG_1745 (Small)
 • IMG_1746 (Small)
 • IMG_1747 (Small)
 • IMG_1748 (Small)
 • IMG_1749 (Small)
 • IMG_1750 (Small)
 • IMG_1751 (Small)
 • IMG_1753 (Small)
 • IMG_1754 (Small)
 • IMG_1755 (Small)
 • IMG_1756 (Small)
 • IMG_1757 (Small)
 • IMG_1758 (Small)
 • IMG_1759 (Small)
 • IMG_1760 (Small)
 • IMG_1761 (Small)
 • IMG_1762 (Small)
 • IMG_1763 (Small)
 • IMG_1764 (Small)
 • IMG_1765 (Small)
 • IMG_1766 (Small)
 • IMG_1767 (Small)
 • IMG_1768 (Small)
 • IMG_1769 (Small)
 • IMG_1770 (Small)
 • IMG_1771 (Small)
 • IMG_1772 (Small)
 • IMG_1773 (Small)
 • IMG_1774 (Small)
 • IMG_1775 (Small)
 • IMG_1776 (Small)
 • IMG_1777 (Small)
 • IMG_1778 (Small)
 • IMG_1779 (Small)
 • IMG_1780 (Small)
 • IMG_1781 (Small)
 • IMG_1782 (Small)
 • IMG_1783 (Small)
 • IMG_1784 (Small)
 • IMG_1785 (Small)
 • IMG_1786 (Small)
 • IMG_1787 (Small)
 • IMG_1788 (Small)
 • IMG_1789 (Small)
 • IMG_1790 (Small)
 • IMG_1791 (Small)
 • IMG_1792 (Small)
 • IMG_1793 (Small)
 • IMG_1794 (Small)
 • IMG_1795 (Small)
 • IMG_1796 (Small)
 • IMG_1797 (Small)
 • IMG_1799 (Small)
 • IMG_1800 (Small)
 • IMG_1801 (Small)
 • IMG_1802 (Small)
 • IMG_1803 (Small)
 • IMG_1804 (Small)
 • IMG_1805 (Small)
 • IMG_1806 (Small)
 • IMG_1807 (Small)
 • IMG_1808 (Small)
 • IMG_1809 (Small)
 • IMG_1810 (Small)
 • IMG_1811 (Small)
 • IMG_1812 (Small)
 • IMG_1813 (Small)
 • IMG_1814 (Small)
 • IMG_1815 (Small)
 • IMG_1816 (Small)
 • IMG_1817 (Small)
 • IMG_1820 (Small)
 • IMG_1821 (Small)
 • IMG_1822 (Small)
 • IMG_1823 (Small)
 • IMG_1824 (Small)
 • IMG_1825 (Small)
 • IMG_1826 (Small)
 • IMG_1827 (Small)
 • IMG_1828 (Small)
 • IMG_1829 (Small)
 • IMG_1830 (Small)
 • IMG_1831 (Small)
 • IMG_1832 (Small)
 • IMG_1834 (Small)
 • IMG_1835 (Small)
 • IMG_1836 (Small)
 • IMG_1837 (Small)
 • IMG_1838 (Small)
 • IMG_1839 (Small)
 • IMG_1840 (Small)
 • IMG_1841 (Small)
 • IMG_1843 (Small)
 • IMG_1844 (Small)
 • IMG_1845 (Small)
 • IMG_1846 (Small)
 • IMG_1847 (Small)
 • IMG_1848 (Small)
 • IMG_1850 (Small)
 • IMG_1851 (Small)
 • IMG_1853 (Small)
 • IMG_1854 (Small)
 • IMG_1855 (Small)
 • IMG_1856 (Small)
 • IMG_1857 (Small)
 • IMG_1858 (Small)
 • IMG_1859 (Small)
 • IMG_1860 (Small)
 • IMG_1861 (Small)
 • IMG_1862 (Small)
 • IMG_1864 (Small)
 • IMG_1865 (Small)
 • IMG_1866 (Small)
 • IMG_1867 (Small)
 • IMG_1868 (Small)
 • IMG_1869 (Small)
 • IMG_1870 (Small)
 • IMG_1871 (Small)
 • IMG_1872 (Small)
 • IMG_1873 (Small)
 • IMG_1874 (Small)
 • IMG_1875 (Small)
 • IMG_1876 (Small)
 • IMG_1877 (Small)
 • IMG_1878 (Small)
 • IMG_1879 (Small)
 • IMG_1880 (Small)
 • IMG_1881 (Small)
 • IMG_1882 (Small)
 • IMG_1883 (Small)
 • IMG_1884 (Small)
 • IMG_1885 (Small)
 • IMG_1886 (Small)
 • IMG_1887 (Small)
 • IMG_1888 (Small)
 • IMG_1889 (Small)
 • IMG_1890 (Small)
 • IMG_1891 (Small)
 • IMG_1892 (Small)
 • IMG_1893 (Small)
 • IMG_1894 (Small)
 • IMG_1895 (Small)
 • IMG_1896 (Small)
 • IMG_1897 (Small)
 • IMG_1898 (Small)
 • IMG_1899 (Small)
 • IMG_1900 (Small)
 • IMG_1901 (Small)
 • IMG_1902 (Small)
 • IMG_1903 (Small)
 • IMG_1904 (Small)
 • IMG_1905 (Small)
 • IMG_1906 (Small)
 • IMG_1907 (Small)
 • IMG_1908 (Small)
 • IMG_1909 (Small)
 • IMG_1910 (Small)
 • IMG_1911 (Small)
 • IMG_1912 (Small)
 • IMG_1913 (Small)
 • IMG_1914 (Small)
 • IMG_1915 (Small)
 • IMG_1916 (Small)
 • IMG_1917 (Small)
 • IMG_1918 (Small)
 • IMG_1919 (Small)
 • IMG_1920 (Small)
 • IMG_1921 (Small)
 • IMG_1922 (Small)
 • IMG_1923 (Small)
 • IMG_1924 (Small)
 • IMG_1925 (Small)
 • IMG_1926 (Small)
 • IMG_1927 (Small)
 • IMG_1928 (Small)
 • IMG_1929 (Small)
 • IMG_1930 (Small)
 • IMG_1932 (Small)
 • IMG_1933 (Small)
 • IMG_1934 (Small)
 • IMG_1935 (Small)
 • IMG_1936 (Small)
 • IMG_1937 (Small)
 • IMG_1938 (Small)
 • IMG_1939 (Small)
 • IMG_1940 (Small)
 • IMG_1941 (Small)
 • IMG_1942 (Small)
 • IMG_1943 (Small)
 • IMG_1944 (Small)
 • IMG_1945 (Small)
 • IMG_1946 (Small)
 • IMG_1947 (Small)
 • IMG_1948 (Small)
 • IMG_1949 (Small)
 • IMG_1950 (Small)
 • IMG_1951 (Small)
 • IMG_1952 (Small)
 • IMG_1953 (Small)
 • IMG_1954 (Small)
 • IMG_1955 (Small)
 • IMG_1956 (Small)
 • IMG_1957 (Small)
 • IMG_1958 (Small)
 • IMG_1959 (Small)
 • IMG_1960 (Small)
 • IMG_1961 (Small)
 • IMG_1962 (Small)
 • IMG_1963 (Small)
 • IMG_1964 (Small)
 • IMG_1965 (Small)
 • IMG_1966 (Small)
 • IMG_1967 (Small)
 • IMG_1968 (Small)
 • IMG_1969 (Small)
 • IMG_1970 (Small)
 • IMG_1971 (Small)
 • IMG_1972 (Small)
 • IMG_1973 (Small)
 • IMG_1974 (Small)
 • IMG_1975 (Small)
 • IMG_1976 (Small)
 • IMG_1977 (Small)
 • IMG_1978 (Small)
 • IMG_1979 (Small)
 • IMG_1981 (Small)
 • IMG_1982 (Small)
 • IMG_1983 (Small)
 • IMG_1984 (Small)
 • IMG_1985 (Small)
 • IMG_1986 (Small)
 • IMG_1987 (Small)
 • IMG_1988 (Small)
 • IMG_1989 (Small)
 • IMG_1990 (Small)
 • IMG_1991 (Small)
 • IMG_1992 (Small)
 • IMG_1993 (Small)
 • IMG_1994 (Small)
 • IMG_1995 (Small)
 • IMG_1996 (Small)
 • IMG_1997 (Small)
 • IMG_1998 (Small)
 • IMG_1999 (Small)
 • IMG_2000 (Small)
 • IMG_2001 (Small)
 • IMG_2002 (Small)
 • IMG_2003 (Small)
 • IMG_2004 (Small)
 • IMG_2005 (Small)
 • IMG_2006 (Small)
 • IMG_2007 (Small)
 • IMG_2008 (Small)
 • IMG_2009 (Small)
 • IMG_2010 (Small)
 • IMG_2011 (Small)
 • IMG_2012 (Small)
 • IMG_2013 (Small)
 • IMG_2014 (Small)
 • IMG_2015 (Small)
 • IMG_2016 (Small)
 • IMG_2017 (Small)
 • IMG_2018 (Small)
 • IMG_2019 (Small)
 • IMG_2020 (Small)
 • IMG_2021 (Small)
 • IMG_2022 (Small)
 • IMG_2023 (Small)
 • IMG_2024 (Small)
 • IMG_2025 (Small)
 • IMG_2026 (Small)
 • IMG_2027 (Small)
 • IMG_2028 (Small)
 • IMG_2030 (Small)
 • IMG_2031 (Small)
 • IMG_2032 (Small)
 • IMG_2033 (Small)
 • IMG_2034 (Small)
 • IMG_2035 (Small)
 • IMG_2036 (Small)
 • IMG_2037 (Small)
 • IMG_2038 (Small)
 • IMG_2039 (Small)
 • IMG_2040 (Small)
 • IMG_2041 (Small)
 • IMG_2042 (Small)
 • IMG_2043 (Small)
 • IMG_2044 (Small)
 • IMG_2045 (Small)
 • IMG_2046 (Small)
 • IMG_2047 (Small)
 • IMG_2048 (Small)
 • IMG_2049 (Small)
 • IMG_2050 (Small)
 • IMG_2051 (Small)
 • IMG_2052 (Small)
 • IMG_2054 (Small)
 • IMG_2055 (Small)
 • IMG_2056 (Small)
 • IMG_2057 (Small)
 • IMG_2058 (Small)
 • IMG_2059 (Small)
 • IMG_2060 (Small)
 • IMG_2061 (Small)
 • IMG_2062 (Small)
 • IMG_2063 (Small)
 • IMG_2064 (Small)
 • IMG_2065 (Small)
 • IMG_2067 (Small)
 • IMG_2068 (Small)
 • IMG_2069 (Small)
 • IMG_2070 (Small)
 • IMG_2071 (Small)
 • IMG_2072 (Small)
 • IMG_2073 (Small)
 • IMG_2074 (Small)
 • IMG_2075 (Small)
 • IMG_2076 (Small)
 • IMG_2077 (Small)
 • IMG_2079 (Small)
 • IMG_2080 (Small)
 • IMG_2081 (Small)
 • IMG_2082 (Small)
 • IMG_2083 (Small)
 • IMG_2084 (Small)
 • IMG_2085 (Small)
 • IMG_2086 (Small)
 • IMG_2087 (Small)
 • IMG_2088 (Small)
 • IMG_2089 (Small)
 • IMG_2090 (Small)
 • IMG_2091 (Small)
 • IMG_2092 (Small)
 • IMG_2093 (Small)
 • IMG_2094 (Small)
 • IMG_2095 (Small)
 • IMG_2096 (Small)
 • IMG_2097 (Small)
 • IMG_2098 (Small)
 • IMG_2099 (Small)
 • IMG_2100 (Small)
 • IMG_2101 (Small)
 • IMG_2102 (Small)
 • IMG_2103 (Small)
 • IMG_2104 (Small)
 • IMG_2105 (Small)
 • IMG_2106 (Small)
 • IMG_2107 (Small)
 • IMG_2109 (Small)
 • IMG_2110 (Small)
 • IMG_2111 (Small)
 • IMG_2112 (Small)
 • IMG_2113 (Small)
 • IMG_2114 (Small)
 • IMG_2115 (Small)
 • IMG_2116 (Small)
 • IMG_2117 (Small)
 • IMG_2118 (Small)
 • IMG_2119 (Small)
 • IMG_2120 (Small)
 • IMG_2121 (Small)
 • IMG_2122 (Small)
 • IMG_2123 (Small)
 • IMG_2124 (Small)
 • IMG_2125 (Small)
 • IMG_2126 (Small)
 • IMG_2127 (Small)
 • IMG_2128 (Small)
 • IMG_2129 (Small)
 • IMG_2130 (Small)
 • IMG_2132 (Small)
 • IMG_2133 (Small)
 • IMG_2134 (Small)
 • IMG_2135 (Small)
 • IMG_2136 (Small)
 • IMG_2137 (Small)
 • IMG_2138 (Small)
 • IMG_2139 (Small)
 • IMG_2140 (Small)
 • IMG_2141 (Small)
 • IMG_2142 (Small)
 • IMG_2143 (Small)
 • IMG_2144 (Small)
 • IMG_2145 (Small)
 • IMG_2146 (Small)
 • IMG_2147 (Small)
 • IMG_2148 (Small)
 • IMG_2149 (Small)
 • IMG_2150 (Small)
 • IMG_2151 (Small)
 • IMG_2152 (Small)
 • IMG_2153 (Small)
 • IMG_2154 (Small)
 • IMG_2155 (Small)
 • IMG_2156 (Small)
 • IMG_2157 (Small)
 • IMG_2158 (Small)
 • IMG_2159 (Small)
 • IMG_2160 (Small)
 • IMG_2161 (Small)
 • IMG_2162 (Small)
 • IMG_2163 (Small)
 • IMG_2164 (Small)
 • IMG_2165 (Small)
 • IMG_2166 (Small)
 • IMG_2167 (Small)
 • IMG_2168 (Small)
 • IMG_2169 (Small)
 • IMG_2170 (Small)
 • IMG_2171 (Small)
 • IMG_2172 (Small)
 • IMG_2173 (Small)
 • IMG_2174 (Small)
 • IMG_2175 (Small)
 • IMG_2176 (Small)
 • IMG_2177 (Small)
 • IMG_2178 (Small)
 • IMG_2179 (Small)
 • IMG_2180 (Small)
 • IMG_2181 (Small)
 • IMG_2182 (Small)
 • IMG_2183 (Small)
 • IMG_2184 (Small)
 • IMG_2187 (Small)
 • IMG_2188 (Small)
 • IMG_2189 (Small)
 • IMG_2190 (Small)
 • IMG_2191 (Small)
 • IMG_2192 (Small)
 • IMG_2193 (Small)
 • IMG_2194 (Small)

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 


คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • 2562
  • 2562
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมเข้าค่าย ชมพู-ทอง 2562
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)