ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ทุน!! ศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ

  รับใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน นักศึกษา

  Read More
 • โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

 • ถ้ามองหางานให้มองหาเรา THAIJOB

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิ SCG

  มูลนิธิ SCG ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี มอบทุนการศึกษา "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ให้กับ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในสาขา การโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

กิจกรรมเข้าค่าย ชมพู-ทอง 2562

 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0001
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0002
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0003
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0004
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0005
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0006
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0007
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0008
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0009
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0010
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0011
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0012
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0013
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0014
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0015
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0016
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0017
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0018
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0019
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0020
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0021
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0022
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0023
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0024
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0025
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0026
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0027
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0028
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0029
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0030
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0031
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0032
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0033
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0034
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0035
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0036
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0037
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0038
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0039
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0040
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0041
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0042
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0043
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0044
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0045
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0046
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0047
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0048
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0049
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0050
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0051
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0052
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0053
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0054
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0055
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0056
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0057
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0058
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0059
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0060
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0061
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0062
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0063
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0064
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0065
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0066
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0067
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0068
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0069
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0070
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0071
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0072
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0073
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0074
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0075
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0076
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0077
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0078
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0079
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0080
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0081
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0082
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0083
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0084
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0085
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0086
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0087
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0088
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0089
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0090
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0091
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0092
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0093
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0094
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0095
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0096
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0097
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0098
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0099
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0100
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0101
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0102
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0103
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0104
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0105
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0106
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0107
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0108
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0109
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0110
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0111
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0112
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0113
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0114
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0115
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0116
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0117
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0118
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0119
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0120
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0121
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0122
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0123
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0124
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0125
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0126
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0127
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0128
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0129
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0130
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0131
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0132
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0133
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0134
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0135
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0136
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0137
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0138
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0139
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0140
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0141
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0142
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0143
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0144
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0145
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0146
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0147
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0148
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0149
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0150
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0151
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0152
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0153
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0154
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0155
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0156
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0157
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0158
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0159
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0160
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0161
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0162
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0163
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0164
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0165
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0166
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0167
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0168
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0169
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0170
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0171
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0172
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0173
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0174
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0175
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0176
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0177
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0178
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0179
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0180
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0181
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0182
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0183
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0184
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0185
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0186
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0187
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0188
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0189
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0190
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0191
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0192
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0193
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0194
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0195
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0196
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0197
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0198
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0199
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0200
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0201
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0202
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0203
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0204
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0205
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0206
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0207
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0208
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0209
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0210
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0211
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0212
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0213
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0214
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0215
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0216
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0217
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0218
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0219
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0220
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0221
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0222
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0223
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0224
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0225
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0226
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0227
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0228
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0229
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0230
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0231
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0232
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0233
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0234
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0235
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0236
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0237
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0238
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0239
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0240
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0241
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0242
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0243
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0244
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0245
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0246
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0247
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0248
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0249
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0250
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0251
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0252
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0253
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0254
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0255
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0256
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0257
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0258
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0259
 • เข้าค่ายวัด62_๑๙๐๗๒๐_0260

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 


คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • 2562
  • 2562
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมเข้าค่าย ชมพู-ทอง 2562
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)