☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

นายวิศิษฎ์  สายพรหม

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ถ้ามองหางานให้มองหาเรา THAIJOB

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิ SCG

  มูลนิธิ SCG ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี มอบทุนการศึกษา "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ให้กับ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในสาขา การโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

  Read More
 • ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 (E-Tech)

  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 อย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มภาคกลาง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

  Read More
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา โครงการเรียนดีกีฬาเด่น (ปวช.) ปีการศึกษา 2562

  Read More
 • 1
 • 2

กิจกรรมเข้าค่ายชมพู-ทอง เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2561

 

 • IMG_9010
 • IMG_9011
 • IMG_9012
 • IMG_9013
 • IMG_9014
 • IMG_9015
 • IMG_9016
 • IMG_9017
 • IMG_9018
 • IMG_9021
 • IMG_9022
 • IMG_9023
 • IMG_9024
 • IMG_9025
 • IMG_9026
 • IMG_9027
 • IMG_9028
 • IMG_9029
 • IMG_9030
 • IMG_9031
 • IMG_9032
 • IMG_9033
 • IMG_9034
 • IMG_9035
 • IMG_9036
 • IMG_9037
 • IMG_9038
 • IMG_9039
 • IMG_9040
 • IMG_9041
 • IMG_9042
 • IMG_9043
 • IMG_9044
 • IMG_9045
 • IMG_9046
 • IMG_9047
 • IMG_9048
 • IMG_9049
 • IMG_9050
 • IMG_9051
 • IMG_9052
 • IMG_9053
 • IMG_9054
 • IMG_9055
 • IMG_9056
 • IMG_9057
 • IMG_9058
 • IMG_9059
 • IMG_9060
 • IMG_9061
 • IMG_9062
 • IMG_9063
 • IMG_9064
 • IMG_9065
 • IMG_9066
 • IMG_9067
 • IMG_9068
 • IMG_9069
 • IMG_9070
 • IMG_9071
 • IMG_9072
 • IMG_9073
 • IMG_9074
 • IMG_9075
 • IMG_9076
 • IMG_9077
 • IMG_9078
 • IMG_9079
 • IMG_9080
 • IMG_9081
 • IMG_9082
 • IMG_9083
 • IMG_9084
 • IMG_9085
 • IMG_9086
 • IMG_9087
 • IMG_9088
 • IMG_9089
 • IMG_9090
 • IMG_9091
 • IMG_9092
 • IMG_9093
 • IMG_9094
 • IMG_9095
 • IMG_9096
 • IMG_9097
 • IMG_9098
 • IMG_9099
 • IMG_9100
 • IMG_9101
 • IMG_9102
 • IMG_9103
 • IMG_9104
 • IMG_9105
 • IMG_9106
 • IMG_9107
 • IMG_9108
 • IMG_9109
 • IMG_9110
 • IMG_9111
 • IMG_9112
 • IMG_9113
 • IMG_9114
 • IMG_9115
 • IMG_9116
 • IMG_9117
 • IMG_9118
 • IMG_9119
 • IMG_9121
 • IMG_9122
 • IMG_9123
 • IMG_9124
 • IMG_9125
 • IMG_9126
 • IMG_9127
 • IMG_9130
 • IMG_9131
 • IMG_9132
 • IMG_9133
 • IMG_9134
 • IMG_9135
 • IMG_9136
 • IMG_9138
 • IMG_9139
 • IMG_9142
 • IMG_9143
 • IMG_9144
 • IMG_9145
 • IMG_9146
 • IMG_9147
 • IMG_9148
 • IMG_9149
 • IMG_9150
 • IMG_9151
 • IMG_9152
 • IMG_9153
 • IMG_9154
 • IMG_9155
 • IMG_9156
 • IMG_9157
 • IMG_9158
 • IMG_9159
 • IMG_9160
 • IMG_9174
 • IMG_9177
 • IMG_9182
 • IMG_9185
 • IMG_9186
 • IMG_9187
 • IMG_9188
 • IMG_9190
 • IMG_9191
 • IMG_9200
 • IMG_9203
 • IMG_9204
 • IMG_9205
 • IMG_9206
 • IMG_9210
 • IMG_9212
 • IMG_9213
 • IMG_9214
 • IMG_9215
 • IMG_9216
 • IMG_9218
 • IMG_9219
 • IMG_9220
 • IMG_9227
 • IMG_9228
 • IMG_9229
 • IMG_9230
 • IMG_9231
 • IMG_9232
 • IMG_9233
 • IMG_9240
 • IMG_9241
 • IMG_9242
 • IMG_9243
 • IMG_9244
 • IMG_9245
 • IMG_9246
 • IMG_9247
 • IMG_9248
 • IMG_9249
 • IMG_9250
 • IMG_9251
 • IMG_9252
 • IMG_9254
 • IMG_9255
 • IMG_9256
 • IMG_9257
 • IMG_9261
 • IMG_9263
 • IMG_9265
 • IMG_9266
 • IMG_9267
 • IMG_9268
 • IMG_9269
 • IMG_9270
 • IMG_9271
 • IMG_9272
 • IMG_9274
 • IMG_9275
 • IMG_9276
 • IMG_9277
 • IMG_9279
 • IMG_9280
 • IMG_9283
 • IMG_9284
 • IMG_9285
 • IMG_9286
 • IMG_9288
 • IMG_9289
 • IMG_9290
 • IMG_9291
 • IMG_9292
 • IMG_9293
 • IMG_9294
 • IMG_9295
 • IMG_9296
 • IMG_9297
 • IMG_9298
 • IMG_9299
 • IMG_9300
 • IMG_9301
 • IMG_9302
 • IMG_9303
 • IMG_9304
 • IMG_9305
 • IMG_9306
 • IMG_9307
 • IMG_9308
 • IMG_9311
 • IMG_9312
 • IMG_9313
 • IMG_9314
 • IMG_9315
 • IMG_9316
 • IMG_9317
 • IMG_9318
 • IMG_9319
 • IMG_9320
 • IMG_9321
 • IMG_9322
 • IMG_9323
 • IMG_9324
 • IMG_9325
 • IMG_9326
 • IMG_9327
 • IMG_9328
 • IMG_9329
 • IMG_9330
 • IMG_9331
 • IMG_9332
 • IMG_9337
 • IMG_9339
 • IMG_9341
 • IMG_9342
 • IMG_9346
 • IMG_9349
 • IMG_9353
 • IMG_9354
 • IMG_9355
 • IMG_9362
 • IMG_9366
 • IMG_9367
 • IMG_9369
 • IMG_9373
 • IMG_9377
 • IMG_9378
 • IMG_9379
 • IMG_9380
 • IMG_9382
 • IMG_9385
 • IMG_9389
 • IMG_9392
 • IMG_9394
 • IMG_9395
 • IMG_9396
 • IMG_9397
 • IMG_9398
 • IMG_9399
 • IMG_9400
 • IMG_9403
 • IMG_9404
 • IMG_9405
 • IMG_9406
 • IMG_9407
 • IMG_9408
 • IMG_9410
 • IMG_9411
 • IMG_9412
 • IMG_9413
 • IMG_9415
 • IMG_9416
 • IMG_9417
 • IMG_9421
 • IMG_9422
 • IMG_9423
 • IMG_9424
 • IMG_9427
 • IMG_9428
 • IMG_9429
 • IMG_9430
 • IMG_9431
 • IMG_9432
 • IMG_9437
 • IMG_9441
 • IMG_9442
 • IMG_9443
 • IMG_9444
 • IMG_9445
 • IMG_9446
 • IMG_9447
 • IMG_9448
 • IMG_9450
 • IMG_9453
 • IMG_9457
 • IMG_9461
 • IMG_9462
 • IMG_9464
 • IMG_9466
 • IMG_9467
 • IMG_9469
 • IMG_9470
 • IMG_9471
 • IMG_9472
 • IMG_9473
 • IMG_9474
 • IMG_9475
 • IMG_9476
 • IMG_9479
 • IMG_9480
 • IMG_9481
 • IMG_9482
 • IMG_9483
 • IMG_9484
 • IMG_9485
 • IMG_9486
 • IMG_9487
 • IMG_9488
 • IMG_9489
 • IMG_9494
 • IMG_9495
 • IMG_9496
 • IMG_9497
 • IMG_9502
 • IMG_9503
 • IMG_9504
 • IMG_9506
 • IMG_9508
 • IMG_9509
 • IMG_9510
 • IMG_9511
 • IMG_9512
 • IMG_9515
 • IMG_9517
 • IMG_9523
 • IMG_9529
 • IMG_9533
 • IMG_9534
 • IMG_9536
 • IMG_9537
 • IMG_9538
 • IMG_9540
 • IMG_9541
 • IMG_9543
 • IMG_9544
 • IMG_9546
 • IMG_9547
 • IMG_9548
 • IMG_9549
 • IMG_9551
 • IMG_9554
 • IMG_9566
 • IMG_9567
 • IMG_9568
 • IMG_9569
 • IMG_9570
 • IMG_9571
 • IMG_9572
 • IMG_9573
 • IMG_9574
 • IMG_9575
 • IMG_9576
 • IMG_9577
 • IMG_9578
 • IMG_9579
 • IMG_9587
 • IMG_9588
 • IMG_9590
 • IMG_9591
 • IMG_9592
 • IMG_9593
 • IMG_9594
 • IMG_9595
 • IMG_9596
 • IMG_9597
 • IMG_9598
 • IMG_9599
 • IMG_9600
 • IMG_9601
 • IMG_9602
 • IMG_9603
 • IMG_9604
 • IMG_9605
 • IMG_9606
 • IMG_9607
 • IMG_9608
 • IMG_9609
 • IMG_9610
 • IMG_9611
 • IMG_9612
 • IMG_9613
 • IMG_9614
 • IMG_9615
 • IMG_9616
 • IMG_9617
 • IMG_9618
 • IMG_9619
 • IMG_9620
 • IMG_9621
 • IMG_9622
 • IMG_9623
 • IMG_9624
 • IMG_9625
 • IMG_9626
 • IMG_9627
 • IMG_9628
 • IMG_9629
 • IMG_9630
 • IMG_9631
 • IMG_9632
 • IMG_9633
 • IMG_9634
 • IMG_9635
 • IMG_9636
 • IMG_9637
 • IMG_9638
 • IMG_9639
 • IMG_9640
 • IMG_9641
 • IMG_9642
 • IMG_9643
 • IMG_9644
 • IMG_9645
 • IMG_9646
 • IMG_9647
 • IMG_9648
 • IMG_9649
 • IMG_9650
 • IMG_9651
 • IMG_9652
 • IMG_9653
 • IMG_9654
 • IMG_9655
 • IMG_9657
 • IMG_9658
 • IMG_9659
 • IMG_9660
 • IMG_9661
 • IMG_9662
 • IMG_9663
 • IMG_9664
 • IMG_9665
 • IMG_9666
 • IMG_9667
 • IMG_9668
 • IMG_9669
 • IMG_9670
 • IMG_9671
 • IMG_9672
 • IMG_9673
 • IMG_9674
 • IMG_9675
 • IMG_9676
 • IMG_9677
 • IMG_9678
 • IMG_9679
 • IMG_9680
 • IMG_9681
 • IMG_9682
 • IMG_9683
 • IMG_9684
 • IMG_9685
 • IMG_9686
 • IMG_9687
 • IMG_9688
 • IMG_9689
 • IMG_9690
 • IMG_9691
 • IMG_9692
 • IMG_9693
 • IMG_9694
 • IMG_9695
 • IMG_9696
 • IMG_9697
 • IMG_9698
 • IMG_9699
 • IMG_9700
 • IMG_9701
 • IMG_9702
 • IMG_9703
 • IMG_9704
 • IMG_9705
 • IMG_9708
 • IMG_9710
 • IMG_9711
 • IMG_9712
 • IMG_9713
 • IMG_9714
 • IMG_9715
 • IMG_9716
 • IMG_9717
 • IMG_9718
 • IMG_9719
 • IMG_9720
 • IMG_9721
 • IMG_9722
 • IMG_9723
 • IMG_9724
 • IMG_9725
 • IMG_9726
 • IMG_9727
 • IMG_9728
 • IMG_9729
 • IMG_9730
 • IMG_9731
 • IMG_9732
 • IMG_9733
 • IMG_9734
 • IMG_9735
 • IMG_9736
 • IMG_9737
 • IMG_9738
 • IMG_9739
 • IMG_9740
 • IMG_9741
 • IMG_9742
 • IMG_9743
 • IMG_9744
 • IMG_9745
 • IMG_9746
 • IMG_9747
 • IMG_9748
 • IMG_9749
 • IMG_9750
 • IMG_9751
 • IMG_9752
 • IMG_9754
 • IMG_9755
 • IMG_9756
 • IMG_9757
 • IMG_9758
 • IMG_9759
 • IMG_9760
 • IMG_9761
 • IMG_9763
 • IMG_9764
 • IMG_9765
 • IMG_9766
 • IMG_9767
 • IMG_9768
 • IMG_9769
 • IMG_9770
 • IMG_9771
 • IMG_9772
 • IMG_9774
 • IMG_9775
 • IMG_9777
 • IMG_9778
 • IMG_9779
 • IMG_9780
 • IMG_9781
 • IMG_9782
 • IMG_9784
 • IMG_9785
 • IMG_9786
 • IMG_9787
 • IMG_9788
 • IMG_9789
 • IMG_9790
 • IMG_9791
 • IMG_9792
 • IMG_9793
 • IMG_9794
 • IMG_9795
 • IMG_9796
 • IMG_9797
 • IMG_9798
 • IMG_9799
 • IMG_9800
 • IMG_9801
 • IMG_9802
 • IMG_9803
 • IMG_9804
 • IMG_9805
 • IMG_9806
 • IMG_9807
 • IMG_9808
 • IMG_9809
 • IMG_9810
 • IMG_9811
 • IMG_9812
 • IMG_9813
 • IMG_9814
 • IMG_9815
 • IMG_9816
 • IMG_9817
 • IMG_9818
 • IMG_9819
 • IMG_9820
 • IMG_9821
 • IMG_9822
 • IMG_9823
 • IMG_9824
 • IMG_9825
 • IMG_9826
 • IMG_9828
 • IMG_9829
 • IMG_9830
 • IMG_9831
 • IMG_9832
 • IMG_9833
 • IMG_9834
 • IMG_9835
 • IMG_9843
 • IMG_9845
 • IMG_9847
 • IMG_9848
 • IMG_9851
 • IMG_9858
 • IMG_9859
 • IMG_9861
 • IMG_9862
 • IMG_9863
 • IMG_9864
 • IMG_9866
 • IMG_9868
 • IMG_9870
 • IMG_9872
 • IMG_9874
 • IMG_9875
 • IMG_9876
 • IMG_9878
 • IMG_9879
 • IMG_9880
 • IMG_9881
 • IMG_9882
 • IMG_9883
 • IMG_9893
 • IMG_9894
 • IMG_9895
 • IMG_9896
 • IMG_9897
 • IMG_9898
 • IMG_9904
 • IMG_9905
 • IMG_9906
 • IMG_9907
 • IMG_9908
 • IMG_9909
 • IMG_9911
 • IMG_9913
 • IMG_9916
 • IMG_9917
 • IMG_9918
 • IMG_9919
 • IMG_9920
 • IMG_9921
 • IMG_9923
 • IMG_9924
 • IMG_9925
 • IMG_9926
 • IMG_9927
 • IMG_9928
 • IMG_9929
 • IMG_9930
 • IMG_9931
 • IMG_9932
 • IMG_9933
 • IMG_9934
 • IMG_9935
 • IMG_9936
 • IMG_9938
 • IMG_9940
 • IMG_9941
 • IMG_9942
 • IMG_9943
 • IMG_9945
 • IMG_9946
 • IMG_9947
 • IMG_9949
 • IMG_9950
 • IMG_9951
 • IMG_9952
 • IMG_9954
 • IMG_9955
 • IMG_9956
 • IMG_9957
 • IMG_9958
 • IMG_9959
 • IMG_9963
 • IMG_9964
 • IMG_9965
 • IMG_9966

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

 

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: