☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

นายวิศิษฎ์  สายพรหม

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ถ้ามองหางานให้มองหาเรา THAIJOB

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิ SCG

  มูลนิธิ SCG ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี มอบทุนการศึกษา "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ให้กับ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในสาขา การโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

  Read More
 • ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 (E-Tech)

  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 อย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มภาคกลาง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

  Read More
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา โครงการเรียนดีกีฬาเด่น (ปวช.) ปีการศึกษา 2562

  Read More
 • 1
 • 2

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 • IMG_6182
 • IMG_6183
 • IMG_6184
 • IMG_6185
 • IMG_6186
 • IMG_6187
 • IMG_6188
 • IMG_6189
 • IMG_6190
 • IMG_6191
 • IMG_6192
 • IMG_6193
 • IMG_6194
 • IMG_6195
 • IMG_6196
 • IMG_6197
 • IMG_6198
 • IMG_6199
 • IMG_6200
 • IMG_6201
 • IMG_6202
 • IMG_6203
 • IMG_6204
 • IMG_6205
 • IMG_6206
 • IMG_6207
 • IMG_6208
 • IMG_6209
 • IMG_6210
 • IMG_6211
 • IMG_6212
 • IMG_6213
 • IMG_6214
 • IMG_6215
 • IMG_6216
 • IMG_6217
 • IMG_6218
 • IMG_6219
 • IMG_6220
 • IMG_6221
 • IMG_6222
 • IMG_6223
 • IMG_6224
 • IMG_6225
 • IMG_6226
 • IMG_6227
 • IMG_6228
 • IMG_6229
 • IMG_6230
 • IMG_6231
 • IMG_6232
 • IMG_6233
 • IMG_6234
 • IMG_6235
 • IMG_6236
 • IMG_6237
 • IMG_6238
 • IMG_6239
 • IMG_6240
 • IMG_6241
 • IMG_6242
 • IMG_6243
 • IMG_6244
 • IMG_6245
 • IMG_6246
 • IMG_6247
 • IMG_6248
 • IMG_6249
 • IMG_6250
 • IMG_6251
 • IMG_6252
 • IMG_6253
 • IMG_6254
 • IMG_6255
 • IMG_6256
 • IMG_6257
 • IMG_6258
 • IMG_6259
 • IMG_6260
 • IMG_6261
 • IMG_6262
 • IMG_6263
 • IMG_6264
 • IMG_6265
 • IMG_6266
 • IMG_6267
 • IMG_6268
 • IMG_6271
 • IMG_6272
 • IMG_6273
 • IMG_6274
 • IMG_6275
 • IMG_6277
 • IMG_6278
 • IMG_6279
 • IMG_6280
 • IMG_6282
 • IMG_6283
 • IMG_6284
 • IMG_6285
 • IMG_6286
 • IMG_6287
 • IMG_6288
 • IMG_6291
 • IMG_6292
 • IMG_6293
 • IMG_6294
 • IMG_6295
 • IMG_6296
 • IMG_6297
 • IMG_6298
 • IMG_6299
 • IMG_6300
 • IMG_6301
 • IMG_6302
 • IMG_6303
 • IMG_6304
 • IMG_6305
 • IMG_6306
 • IMG_6307
 • IMG_6308
 • IMG_6310
 • IMG_6312
 • IMG_6313
 • IMG_6314
 • IMG_6315
 • IMG_6316
 • IMG_6317
 • IMG_6319
 • IMG_6320
 • IMG_6321
 • IMG_6322
 • IMG_6323
 • IMG_6324
 • IMG_6325
 • IMG_6326
 • IMG_6327
 • IMG_6328
 • IMG_6330
 • IMG_6331
 • IMG_6332
 • IMG_6333
 • IMG_6336
 • IMG_6337
 • IMG_6338
 • IMG_6339
 • IMG_6340
 • IMG_6341
 • IMG_6342
 • IMG_6343
 • IMG_6344
 • IMG_6345
 • IMG_6346
 • IMG_6347
 • IMG_6348
 • IMG_6349
 • IMG_6350
 • IMG_6351
 • IMG_6352
 • IMG_6353
 • IMG_6354
 • IMG_6355
 • IMG_6356
 • IMG_6357
 • IMG_6358
 • IMG_6359
 • IMG_6360
 • IMG_6361
 • IMG_6362
 • IMG_6363
 • IMG_6364
 • IMG_6365
 • IMG_6366
 • IMG_6367
 • IMG_6368
 • IMG_6369
 • IMG_6370
 • IMG_6371
 • IMG_6372
 • IMG_6373
 • IMG_6374
 • IMG_6375
 • IMG_6376
 • IMG_6377
 • IMG_6378
 • IMG_6379
 • IMG_6380
 • IMG_6381
 • IMG_6382
 • IMG_6383
 • IMG_6384
 • IMG_6385
 • IMG_6388
 • IMG_6389
 • IMG_6390
 • IMG_6391
 • IMG_6392
 • IMG_6393
 • IMG_6394
 • IMG_6395
 • IMG_6396
 • IMG_6397
 • IMG_6398
 • IMG_6399
 • IMG_6400
 • IMG_6401
 • IMG_6402
 • IMG_6403
 • IMG_6404
 • IMG_6405
 • IMG_6406
 • IMG_6407
 • IMG_6408
 • IMG_6409
 • IMG_6410
 • IMG_6411
 • IMG_6412
 • IMG_6413
 • IMG_6414
 • IMG_6415
 • IMG_6416
 • IMG_6417
 • IMG_6418
 • IMG_6419
 • IMG_6420
 • IMG_6421
 • IMG_6422
 • IMG_6423
 • IMG_6424
 • IMG_6425
 • IMG_6426
 • IMG_6427
 • IMG_6428
 • IMG_6429
 • IMG_6430
 • IMG_6431
 • IMG_6432
 • IMG_6433
 • IMG_6434
 • IMG_6435
 • IMG_6436
 • IMG_6437
 • IMG_6438
 • IMG_6439
 • IMG_6440
 • IMG_6443
 • IMG_6444
 • IMG_6445
 • IMG_6446
 • IMG_6447
 • IMG_6448
 • IMG_6449
 • IMG_6450
 • IMG_6451
 • IMG_6452
 • IMG_6453
 • IMG_6454
 • IMG_6455
 • IMG_6456
 • IMG_6457
 • IMG_6460
 • IMG_6461
 • IMG_6462
 • IMG_6463
 • IMG_6464
 • IMG_6465
 • IMG_6466
 • IMG_6467
 • IMG_6468
 • IMG_6469
 • IMG_6470
 • IMG_6471
 • IMG_6472
 • IMG_6473
 • IMG_6474
 • IMG_6475
 • IMG_6476
 • IMG_6477
 • IMG_6478
 • IMG_6479
 • IMG_6480
 • IMG_6481
 • IMG_6482
 • IMG_6483
 • IMG_6484
 • IMG_6485
 • IMG_6486
 • IMG_6487
 • IMG_6488
 • IMG_6489
 • IMG_6490
 • IMG_6491
 • IMG_6492
 • IMG_6493
 • IMG_6494
 • IMG_6495
 • IMG_6496
 • IMG_6497
 • IMG_6498
 • IMG_6499
 • IMG_6500
 • IMG_6501
 • IMG_6502
 • IMG_6503
 • IMG_6504
 • IMG_6505
 • IMG_6506
 • IMG_6507
 • IMG_6508
 • IMG_6509
 • IMG_6510
 • IMG_6511
 • IMG_6512
 • IMG_6513
 • IMG_6514
 • IMG_6515
 • IMG_6516
 • IMG_6517
 • IMG_6518
 • IMG_6519
 • IMG_6520
 • IMG_6521
 • IMG_6522
 • IMG_6523
 • IMG_6524
 • IMG_6525
 • IMG_6526
 • IMG_6527
 • IMG_6528
 • IMG_6529
 • IMG_6530
 • IMG_6531
 • IMG_6532
 • IMG_6533
 • IMG_6534
 • IMG_6535
 • IMG_6536
 • IMG_6537
 • IMG_6538
 • IMG_6539
 • IMG_6540
 • IMG_6541
 • IMG_6542
 • IMG_6543
 • IMG_6544
 • IMG_6545
 • IMG_6546
 • IMG_6547
 • IMG_6548
 • IMG_6549
 • IMG_6550
 • IMG_6551
 • IMG_6552
 • IMG_6553
 • IMG_6554
 • IMG_6555
 • IMG_6556
 • IMG_6557
 • IMG_6558
 • IMG_6559
 • IMG_6561
 • IMG_6562
 • IMG_6563
 • IMG_6564
 • IMG_6565
 • IMG_6566
 • IMG_6567
 • IMG_6568
 • IMG_6569
 • IMG_6570
 • IMG_6571
 • IMG_6572
 • IMG_6573
 • IMG_6574
 • IMG_6575
 • IMG_6576
 • IMG_6577
 • IMG_6578
 • IMG_6579
 • IMG_6580
 • IMG_6581
 • IMG_6582
 • IMG_6583
 • IMG_6584
 • IMG_6585
 • IMG_6586
 • IMG_6587
 • IMG_6588
 • IMG_6589
 • IMG_6590
 • IMG_6591
 • IMG_6592
 • IMG_6593
 • IMG_6594
 • IMG_6595
 • IMG_6597
 • IMG_6598
 • IMG_6599
 • IMG_6600
 • IMG_6601
 • IMG_6602
 • IMG_6603
 • IMG_6604
 • IMG_6605
 • IMG_6606
 • IMG_6607
 • IMG_6608
 • IMG_6609
 • IMG_6610
 • IMG_6611
 • IMG_6612
 • IMG_6613
 • IMG_6614
 • IMG_6615
 • IMG_6616
 • IMG_6617
 • IMG_6618
 • IMG_6619
 • IMG_6620
 • IMG_6621
 • IMG_6622
 • IMG_6623
 • IMG_6624
 • IMG_6625
 • IMG_6626
 • IMG_6627
 • IMG_6628
 • IMG_6629
 • IMG_6630
 • IMG_6631
 • IMG_6632
 • IMG_6633
 • IMG_6634
 • IMG_6635
 • IMG_6636
 • IMG_6637
 • IMG_6638
 • IMG_6639
 • IMG_6640
 • IMG_6641
 • IMG_6642
 • IMG_6643
 • IMG_6644
 • IMG_6645
 • IMG_6646
 • IMG_6647
 • IMG_6648
 • IMG_6649
 • IMG_6650
 • IMG_6651
 • IMG_6652
 • IMG_6653
 • IMG_6654
 • IMG_6656
 • IMG_6657
 • IMG_6659
 • IMG_6660
 • IMG_6661
 • IMG_6662
 • IMG_6663
 • IMG_6664
 • IMG_6665
 • IMG_6666
 • IMG_6667
 • IMG_6668
 • IMG_6669
 • IMG_6670
 • IMG_6671
 • IMG_6672
 • IMG_6673
 • IMG_6674
 • IMG_6675
 • IMG_6676
 • IMG_6677
 • IMG_6678
 • IMG_6679
 • IMG_6681
 • IMG_6686
 • IMG_6687
 • IMG_6688
 • IMG_6689
 • IMG_6690
 • IMG_6691
 • IMG_6692
 • IMG_6693
 • IMG_6694
 • IMG_6695
 • IMG_6696
 • IMG_6697
 • IMG_6709
 • IMG_6710
 • IMG_6714
 • IMG_6715
 • IMG_6716
 • IMG_6717
 • IMG_6718
 • IMG_6732
 • IMG_6733
 • IMG_6734
 • IMG_6735
 • IMG_6740
 • IMG_6742
 • IMG_6743
 • IMG_6744
 • IMG_6745
 • IMG_6746
 • IMG_6747
 • IMG_6748
 • IMG_6749
 • IMG_6750
 • IMG_6751
 • IMG_6752
 • IMG_6753
 • IMG_6754
 • IMG_6755
 • IMG_6756
 • IMG_6757
 • IMG_6758
 • IMG_6759
 • IMG_6760
 • IMG_6761
 • IMG_6762
 • IMG_6763
 • IMG_6764
 • IMG_6765
 • IMG_6766
 • IMG_6767
 • IMG_6768
 • IMG_6769
 • IMG_6770
 • IMG_6771
 • IMG_6772
 • IMG_6773
 • IMG_6774
 • IMG_6775
 • IMG_6776
 • IMG_6777
 • IMG_6778
 • IMG_6779
 • IMG_6780
 • IMG_6781
 • IMG_6782
 • IMG_6783
 • IMG_6784
 • IMG_6785
 • IMG_6786
 • IMG_6787
 • IMG_6788
 • IMG_6789
 • IMG_6790
 • IMG_6791
 • IMG_6792
 • IMG_6796
 • IMG_6797
 • IMG_6798
 • IMG_6799
 • IMG_6800
 • IMG_6801
 • IMG_6802
 • IMG_6803
 • IMG_6804
 • IMG_6805
 • IMG_6806
 • IMG_6807
 • IMG_6808
 • IMG_6809
 • IMG_6810
 • IMG_6811
 • IMG_6812
 • IMG_6813
 • IMG_6814
 • IMG_6815
 • IMG_6816
 • IMG_6817
 • IMG_6818
 • IMG_6819
 • IMG_6820
 • IMG_6821
 • IMG_6822
 • IMG_6823
 • IMG_6824
 • IMG_6825
 • IMG_6826
 • IMG_6827
 • IMG_6828
 • IMG_6829
 • IMG_6830
 • IMG_6831
 • IMG_6832
 • IMG_6833
 • IMG_6834
 • IMG_6835
 • IMG_6836
 • IMG_6837
 • IMG_6838
 • IMG_6878
 • IMG_6879
 • IMG_6880
 • IMG_6881
 • IMG_6882
 • IMG_6883
 • IMG_6884
 • IMG_6885
 • IMG_6886
 • IMG_6887
 • IMG_6888
 • IMG_6889
 • IMG_6890
 • IMG_6891
 • IMG_6892
 • IMG_6894
 • IMG_6895
 • IMG_6896
 • IMG_6898
 • IMG_6899
 • IMG_6900
 • IMG_6901
 • IMG_6902
 • IMG_6903
 • IMG_6904
 • IMG_6905
 • IMG_6906
 • IMG_6907
 • IMG_6908
 • IMG_6909
 • IMG_6910
 • IMG_6913
 • IMG_6914
 • IMG_6915
 • IMG_6916
 • IMG_6920
 • IMG_6921
 • IMG_6922
 • IMG_6924
 • IMG_6925
 • IMG_6926
 • IMG_6927
 • IMG_6928
 • IMG_6929
 • IMG_6930
 • IMG_6931
 • IMG_6932
 • IMG_6933
 • IMG_6934
 • IMG_6935
 • IMG_6938
 • IMG_6944
 • IMG_6945
 • IMG_6946
 • IMG_6947
 • IMG_6948
 • IMG_6949
 • IMG_6950
 • IMG_6951
 • IMG_6952
 • IMG_6953
 • IMG_6954
 • IMG_6955
 • IMG_6956
 • IMG_6957
 • IMG_6958
 • IMG_6959
 • IMG_6960
 • IMG_6961
 • IMG_6962
 • IMG_6963
 • IMG_6964
 • IMG_6965
 • IMG_6966
 • IMG_6967
 • IMG_6968
 • IMG_6969
 • IMG_6970
 • IMG_6971
 • IMG_6972
 • IMG_6973
 • IMG_6974
 • IMG_6975
 • IMG_6976
 • IMG_6977
 • IMG_6978
 • IMG_6979
 • IMG_6980
 • IMG_6981
 • IMG_6982
 • IMG_6983
 • IMG_6984
 • IMG_6985
 • IMG_6986
 • IMG_6987
 • IMG_6988
 • IMG_6989
 • IMG_6990
 • IMG_6991
 • IMG_6992
 • IMG_6993
 • IMG_6994
 • IMG_6995
 • IMG_6996
 • IMG_6997
 • IMG_6998
 • IMG_6999
 • IMG_7000
 • IMG_7001
 • IMG_7002
 • IMG_7003
 • IMG_7004
 • IMG_7005
 • IMG_7006
 • IMG_7007
 • IMG_7008
 • IMG_7009
 • IMG_7010
 • IMG_7011
 • IMG_7012
 • IMG_7013
 • IMG_7014
 • IMG_7015
 • IMG_7016
 • IMG_7017
 • IMG_7018
 • IMG_7019
 • IMG_7020
 • IMG_7021