☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

นายวิศิษฎ์  สายพรหม

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ถ้ามองหางานให้มองหาเรา THAIJOB

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิ SCG

  มูลนิธิ SCG ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี มอบทุนการศึกษา "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ให้กับ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในสาขา การโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

  Read More
 • ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 (E-Tech)

  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 อย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มภาคกลาง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

  Read More
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา โครงการเรียนดีกีฬาเด่น (ปวช.) ปีการศึกษา 2562

  Read More
 • 1
 • 2

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560

 

 • IMG_4118
 • IMG_4120
 • IMG_4121
 • IMG_4122
 • IMG_4123
 • IMG_4124
 • IMG_4125
 • IMG_4126
 • IMG_4127
 • IMG_4129
 • IMG_4130
 • IMG_4131
 • IMG_4132
 • IMG_4133
 • IMG_4135
 • IMG_4136
 • IMG_4138
 • IMG_4143
 • IMG_4144
 • IMG_4146
 • IMG_4147
 • IMG_4148
 • IMG_4149
 • IMG_4150
 • IMG_4151
 • IMG_4152
 • IMG_4153
 • IMG_4154
 • IMG_4155
 • IMG_4156
 • IMG_4157
 • IMG_4158
 • IMG_4159
 • IMG_4160
 • IMG_4161
 • IMG_4163
 • IMG_4164
 • IMG_4165
 • IMG_4166
 • IMG_4168
 • IMG_4169
 • IMG_4170
 • IMG_4171
 • IMG_4172
 • IMG_4173
 • IMG_4174
 • IMG_4175
 • IMG_4176
 • IMG_4177
 • IMG_4178
 • IMG_4179
 • IMG_4180
 • IMG_4181
 • IMG_4182
 • IMG_4183
 • IMG_4184
 • IMG_4185
 • IMG_4186
 • IMG_4187
 • IMG_4188
 • IMG_4189
 • IMG_4190
 • IMG_4191
 • IMG_4192
 • IMG_4193
 • IMG_4194
 • IMG_4195
 • IMG_4196
 • IMG_4197
 • IMG_4198
 • IMG_4199
 • IMG_4200
 • IMG_4201
 • IMG_4202
 • IMG_4203
 • IMG_4204
 • IMG_4205
 • IMG_4206
 • IMG_4207
 • IMG_4208
 • IMG_4209
 • IMG_4210
 • IMG_4212
 • IMG_4213
 • IMG_4219
 • IMG_4221
 • IMG_4222
 • IMG_4223
 • IMG_4224
 • IMG_4225
 • IMG_4227
 • IMG_4228
 • IMG_4229
 • IMG_4230
 • IMG_4231
 • IMG_4232
 • IMG_4233
 • IMG_4234
 • IMG_4235
 • IMG_4236
 • IMG_4237
 • IMG_4238
 • IMG_4239
 • IMG_4240
 • IMG_4241
 • IMG_4242
 • IMG_4243
 • IMG_4244
 • IMG_4245
 • IMG_4246
 • IMG_4247
 • IMG_4248
 • IMG_4249
 • IMG_4250
 • IMG_4251
 • IMG_4252
 • IMG_4253
 • IMG_4254
 • IMG_4255
 • IMG_4256
 • IMG_4263
 • IMG_4264
 • IMG_4265
 • IMG_4267
 • IMG_4268
 • IMG_4269
 • IMG_4270
 • IMG_4271
 • IMG_4272
 • IMG_4273
 • IMG_4274
 • IMG_4275
 • IMG_4276
 • IMG_4277
 • IMG_4278
 • IMG_4279
 • IMG_4280
 • IMG_4281
 • IMG_4282
 • IMG_4283
 • IMG_4284
 • IMG_4285
 • IMG_4286
 • IMG_4287
 • IMG_4288
 • IMG_4289
 • IMG_4290
 • IMG_4291
 • IMG_4292
 • IMG_4293
 • IMG_4294
 • IMG_4295
 • IMG_4297
 • IMG_4298
 • IMG_4299
 • IMG_4300
 • IMG_4301
 • IMG_4302
 • IMG_4303
 • IMG_4304
 • IMG_4305
 • IMG_4306
 • IMG_4307
 • IMG_4308
 • IMG_4309
 • IMG_4310
 • IMG_4312
 • IMG_4313
 • IMG_4314
 • IMG_4315
 • IMG_4316
 • IMG_4317
 • IMG_4318
 • IMG_4319
 • IMG_4320
 • IMG_4321
 • IMG_4322
 • IMG_4323
 • IMG_4324
 • IMG_4325
 • IMG_4326
 • IMG_4327
 • IMG_4328
 • IMG_4329
 • IMG_4330
 • IMG_4331
 • IMG_4332
 • IMG_4333
 • IMG_4334
 • IMG_4335
 • IMG_4336
 • IMG_4337
 • IMG_4338
 • IMG_4339
 • IMG_4340
 • IMG_4341
 • IMG_4342
 • IMG_4343
 • IMG_4344
 • IMG_4345
 • IMG_4346
 • IMG_4347
 • IMG_4348
 • IMG_4349
 • IMG_4350
 • IMG_4351
 • IMG_4353
 • IMG_4354
 • IMG_4355
 • IMG_4356
 • IMG_4358
 • IMG_4359
 • IMG_4360
 • IMG_4361
 • IMG_4362
 • IMG_4363
 • IMG_4364
 • IMG_4365
 • IMG_4366
 • IMG_4367
 • IMG_4368
 • IMG_4369
 • IMG_4370
 • IMG_4371
 • IMG_4372
 • IMG_4373
 • IMG_4374
 • IMG_4375
 • IMG_4376
 • IMG_4377
 • IMG_4378
 • IMG_4379
 • IMG_4380
 • IMG_4381
 • IMG_4382
 • IMG_4383
 • IMG_4384
 • IMG_4385
 • IMG_4386
 • IMG_4387
 • IMG_4388
 • IMG_4389
 • IMG_4390
 • IMG_4391
 • IMG_4392
 • IMG_4393
 • IMG_4394
 • IMG_4395
 • IMG_4396
 • IMG_4397
 • IMG_4398
 • IMG_4399
 • IMG_4400
 • IMG_4401
 • IMG_4402
 • IMG_4403
 • IMG_4404
 • IMG_4405
 • IMG_4406
 • IMG_4407
 • IMG_4408
 • IMG_4409
 • IMG_4410
 • IMG_4411
 • IMG_4412
 • IMG_4413
 • IMG_4414
 • IMG_4415
 • IMG_4416
 • IMG_4417
 • IMG_4418
 • IMG_4419
 • IMG_4420
 • IMG_4421
 • IMG_4422
 • IMG_4423
 • IMG_4424
 • IMG_4425
 • IMG_4426
 • IMG_4427
 • IMG_4428
 • IMG_4429
 • IMG_4430
 • IMG_4431
 • IMG_4432
 • IMG_4433
 • IMG_4434
 • IMG_4435
 • IMG_4436
 • IMG_4437
 • IMG_4438
 • IMG_4439
 • IMG_4440
 • IMG_4441
 • IMG_4442
 • IMG_4443
 • IMG_4444
 • IMG_4445
 • IMG_4446
 • IMG_4447
 • IMG_4448
 • IMG_4449
 • IMG_4450
 • IMG_4451
 • IMG_4452
 • IMG_4453
 • IMG_4454
 • IMG_4455
 • IMG_4456
 • IMG_4457
 • IMG_4458
 • IMG_4459
 • IMG_4460
 • IMG_4461
 • IMG_4462
 • IMG_4463
 • IMG_4464
 • IMG_4465
 • IMG_4466
 • IMG_4467
 • IMG_4468
 • IMG_4469
 • IMG_4470
 • IMG_4471
 • IMG_4472
 • IMG_4473
 • IMG_4474
 • IMG_4475
 • IMG_4476
 • IMG_4477
 • IMG_4478
 • IMG_4479
 • IMG_4480
 • IMG_4481
 • IMG_4482
 • IMG_4483
 • IMG_4484
 • IMG_4485
 • IMG_4486
 • IMG_4487
 • IMG_4488
 • IMG_4489
 • IMG_4490
 • IMG_4491
 • IMG_4492
 • IMG_4493
 • IMG_4494
 • IMG_4495
 • IMG_4496
 • IMG_4497
 • IMG_4498
 • IMG_4499
 • IMG_4500
 • IMG_4501
 • IMG_4502
 • IMG_4503
 • IMG_4504
 • IMG_4505
 • IMG_4506
 • IMG_4507
 • IMG_4508
 • IMG_4509
 • IMG_4510
 • IMG_4511
 • IMG_4512
 • IMG_4513
 • IMG_4514
 • IMG_4515
 • IMG_4516
 • IMG_4517
 • IMG_4518
 • IMG_4519
 • IMG_4520
 • IMG_4521
 • IMG_4522
 • IMG_4523
 • IMG_4524
 • IMG_4525
 • IMG_4526
 • IMG_4527
 • IMG_4528
 • IMG_4529
 • IMG_4530
 • IMG_4531
 • IMG_4532
 • IMG_4533
 • IMG_4534
 • IMG_4535
 • IMG_4536
 • IMG_4537
 • IMG_4538
 • IMG_4539
 • IMG_4540
 • IMG_4541
 • IMG_4542
 • IMG_4543
 • IMG_4544
 • IMG_4545
 • IMG_4546
 • IMG_4547
 • IMG_4548
 • IMG_4549
 • IMG_4550
 • IMG_4551
 • IMG_4552
 • IMG_4553
 • IMG_4554
 • IMG_4555
 • IMG_4556
 • IMG_4557
 • IMG_4558
 • IMG_4559
 • IMG_4560
 • IMG_4561
 • IMG_4562
 • IMG_4563
 • IMG_4564
 • IMG_4566
 • IMG_4567
 • IMG_4568
 • IMG_4569
 • IMG_4570
 • IMG_4571
 • IMG_4572
 • IMG_4573
 • IMG_4574
 • IMG_4575
 • IMG_4576
 • IMG_4577
 • IMG_4578
 • IMG_4579
 • IMG_4580
 • IMG_4581
 • IMG_4582
 • IMG_4583
 • IMG_4584
 • IMG_4585
 • IMG_4586
 • IMG_4587
 • IMG_4588
 • IMG_4589
 • IMG_4590
 • IMG_4591
 • IMG_4592
 • IMG_4593
 • IMG_4594
 • IMG_4595
 • IMG_4596
 • IMG_4597
 • IMG_4598
 • IMG_4599
 • IMG_4600
 • IMG_4601
 • IMG_4602
 • IMG_4603
 • IMG_4604
 • IMG_4605
 • IMG_4606
 • IMG_4607
 • IMG_4608
 • IMG_4609
 • IMG_4610
 • IMG_4612
 • IMG_4613
 • IMG_4614
 • IMG_4615
 • IMG_4616
 • IMG_4617
 • IMG_4618
 • IMG_4619
 • IMG_4620
 • IMG_4621
 • IMG_4622
 • IMG_4623
 • IMG_4624
 • IMG_4625
 • IMG_4626
 • IMG_4627
 • IMG_4628
 • IMG_4629
 • IMG_4630
 • IMG_4631
 • IMG_4632
 • IMG_4633
 • IMG_4634
 • IMG_4635
 • IMG_4636
 • IMG_4637
 • IMG_4638
 • IMG_4639
 • IMG_4640
 • IMG_4641
 • IMG_4642
 • IMG_4643
 • IMG_4644
 • IMG_4645
 • IMG_4646
 • IMG_4647
 • IMG_4648
 • IMG_4650
 • IMG_4651
 • IMG_4653
 • IMG_4655
 • IMG_4656
 • IMG_4659
 • IMG_4660
 • IMG_4661
 • IMG_4662
 • IMG_4666
 • IMG_4667
 • IMG_4668
 • IMG_4669
 • IMG_4670
 • IMG_4671
 • IMG_4672
 • IMG_4673
 • IMG_4674
 • IMG_4675
 • IMG_4676
 • IMG_4677
 • IMG_4678
 • IMG_4679
 • IMG_4680
 • IMG_4681
 • IMG_4682
 • IMG_4683
 • IMG_4684
 • IMG_4685
 • IMG_4686
 • IMG_4687
 • IMG_4688
 • IMG_4689
 • IMG_4690
 • IMG_4691
 • IMG_4692
 • IMG_4698
 • IMG_4699
 • IMG_4700
 • IMG_4703
 • IMG_4705
 • IMG_4706
 • IMG_4707
 • IMG_4708
 • IMG_4709
 • IMG_4710
 • IMG_4711
 • IMG_4712
 • IMG_4714
 • IMG_4715
 • IMG_4716
 • IMG_4717
 • IMG_4718
 • IMG_4719
 • IMG_4720
 • IMG_4721
 • IMG_4723
 • IMG_4724
 • IMG_4735
 • IMG_4736
 • IMG_4737
 • IMG_4738
 • IMG_4740
 • IMG_4741
 • IMG_4743
 • IMG_4744
 • IMG_4745
 • IMG_4746
 • IMG_4747
 • IMG_4748
 • IMG_4749
 • IMG_4750
 • IMG_4751
 • IMG_4752
 • IMG_4753
 • IMG_4754
 • IMG_4755
 • IMG_4756
 • IMG_4757
 • IMG_4758
 • IMG_4759
 • IMG_4760
 • IMG_4761
 • IMG_4762
 • IMG_4763
 • IMG_4764
 • IMG_4765
 • IMG_4766
 • IMG_4767
 • IMG_4768
 • IMG_4769
 • IMG_4770
 • IMG_4771
 • IMG_4772
 • IMG_4773
 • IMG_4774
 • IMG_4775
 • IMG_4776
 • IMG_4777
 • IMG_4778
 • IMG_4779
 • IMG_4781
 • IMG_4782
 • IMG_4783
 • IMG_4784
 • IMG_4785
 • IMG_4786
 • IMG_4787
 • IMG_4788
 • IMG_4789
 • IMG_4790
 • IMG_4792
 • IMG_4793
 • IMG_4794
 • IMG_4795
 • IMG_4796
 • IMG_4798
 • IMG_4799
 • IMG_4800
 • IMG_4801
 • IMG_4802
 • IMG_4803
 • IMG_4804
 • IMG_4805
 • IMG_4807
 • IMG_4808
 • IMG_4809
 • IMG_4810
 • IMG_4811
 • IMG_4812
 • IMG_4813
 • IMG_4814
 • IMG_4815
 • IMG_4816
 • IMG_4817
 • IMG_4818
 • IMG_4819
 • IMG_4820
 • IMG_4821
 • IMG_4822
 • IMG_4823
 • IMG_4825
 • IMG_4826
 • IMG_4828
 • IMG_4829
 • IMG_4830
 • IMG_4831
 • IMG_4832
 • IMG_4833
 • IMG_4836
 • IMG_4837
 • IMG_4838
 • IMG_4839
 • IMG_4840
 • IMG_4841
 • IMG_4842
 • IMG_4843
 • IMG_4844
 • IMG_4847
 • IMG_4849
 • IMG_4850
 • IMG_4851
 • IMG_4852
 • IMG_4853
 • IMG_4854
 • IMG_4855
 • IMG_4857
 • IMG_4858
 • IMG_4859
 • IMG_4860
 • IMG_4861
 • IMG_4862
 • IMG_4863
 • IMG_4864
 • IMG_4868
 • IMG_4869
 • IMG_4870
 • IMG_4871
 • IMG_4872
 • IMG_4873
 • IMG_4874
 • IMG_4875
 • IMG_4877
 • IMG_4879
 • IMG_4880
 • IMG_4881
 • IMG_4882
 • IMG_4883
 • IMG_4884
 • IMG_4885
 • IMG_4886
 • IMG_4887
 • IMG_4888
 • IMG_4890
 • IMG_4891
 • IMG_4892
 • IMG_4893
 • IMG_4894
 • IMG_4895
 • IMG_4896
 • IMG_4897
 • IMG_4898
 • IMG_4899
 • IMG_4900
 • IMG_4901
 • IMG_4902
 • IMG_4903
 • IMG_4904
 • IMG_4905
 • IMG_4906
 • IMG_4907
 • IMG_4908
 • IMG_4909
 • IMG_4910