☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

นายวิศิษฎ์  สายพรหม

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ถ้ามองหางานให้มองหาเรา THAIJOB

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิ SCG

  มูลนิธิ SCG ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี มอบทุนการศึกษา "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ให้กับ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในสาขา การโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

  Read More
 • ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 (E-Tech)

  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 อย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มภาคกลาง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

  Read More
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา โครงการเรียนดีกีฬาเด่น (ปวช.) ปีการศึกษา 2562

  Read More
 • 1
 • 2

กิจกรรมรวมภาพกีฬาสี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560

 

 • IMG_0001
 • IMG_0002
 • IMG_0004
 • IMG_0005
 • IMG_0006
 • IMG_0008
 • IMG_0009
 • IMG_0010
 • IMG_0011
 • IMG_0013
 • IMG_0014
 • IMG_0015
 • IMG_0016
 • IMG_0017
 • IMG_0018
 • IMG_0020
 • IMG_0021
 • IMG_0022
 • IMG_0023
 • IMG_0024
 • IMG_0025
 • IMG_0026
 • IMG_0027
 • IMG_0028
 • IMG_0031
 • IMG_0032
 • IMG_0033
 • IMG_0034
 • IMG_0035
 • IMG_0036
 • IMG_0037
 • IMG_0038
 • IMG_0039
 • IMG_0040
 • IMG_0041
 • IMG_0042
 • IMG_0043
 • IMG_0044
 • IMG_0045
 • IMG_0046
 • IMG_0048
 • IMG_0054
 • IMG_0055
 • IMG_0057
 • IMG_0058
 • IMG_0059
 • IMG_0060
 • IMG_0061
 • IMG_0062
 • IMG_0064
 • IMG_0065
 • IMG_0066
 • IMG_0068
 • IMG_0069
 • IMG_0070
 • IMG_0071
 • IMG_0072
 • IMG_0074
 • IMG_0075
 • IMG_0076
 • IMG_0077
 • IMG_0078
 • IMG_0079
 • IMG_0080
 • IMG_0081
 • IMG_0082
 • IMG_0083
 • IMG_0084
 • IMG_0085
 • IMG_0086
 • IMG_0087
 • IMG_0088
 • IMG_0090
 • IMG_0091
 • IMG_0092
 • IMG_0093
 • IMG_0094
 • IMG_0095
 • IMG_0096
 • IMG_0097
 • IMG_0098
 • IMG_0099
 • IMG_0100
 • IMG_0101
 • IMG_0102
 • IMG_0103
 • IMG_0104
 • IMG_0105
 • IMG_0106
 • IMG_0107
 • IMG_0109
 • IMG_0110
 • IMG_0111
 • IMG_0112
 • IMG_0115
 • IMG_0116
 • IMG_0117
 • IMG_0118
 • IMG_0119
 • IMG_0120
 • IMG_0121
 • IMG_0122
 • IMG_0123
 • IMG_0124
 • IMG_0128
 • IMG_0129
 • IMG_0130
 • IMG_0131
 • IMG_0132
 • IMG_0134
 • IMG_0135
 • IMG_0136
 • IMG_0137
 • IMG_0138
 • IMG_0139
 • IMG_0140
 • IMG_0141
 • IMG_0142
 • IMG_0143
 • IMG_0144
 • IMG_0145
 • IMG_0146
 • IMG_0147
 • IMG_0148
 • IMG_0149
 • IMG_0151
 • IMG_0154
 • IMG_0155
 • IMG_0156
 • IMG_0157
 • IMG_0159
 • IMG_0166
 • IMG_0168
 • IMG_0169
 • IMG_0170
 • IMG_0171
 • IMG_0172
 • IMG_0173
 • IMG_0174
 • IMG_0175
 • IMG_0176
 • IMG_0177
 • IMG_0178
 • IMG_0179
 • IMG_0180
 • IMG_0181
 • IMG_0182
 • IMG_0183
 • IMG_0184
 • IMG_0185
 • IMG_0186
 • IMG_0187
 • IMG_0188
 • IMG_0189
 • IMG_0190
 • IMG_0191
 • IMG_0192
 • IMG_0193
 • IMG_0194
 • IMG_0195
 • IMG_0196
 • IMG_0197
 • IMG_0198
 • IMG_0200
 • IMG_0201
 • IMG_0202
 • IMG_0203
 • IMG_0204
 • IMG_0205
 • IMG_0206
 • IMG_0207
 • IMG_0208
 • IMG_0209
 • IMG_0210
 • IMG_0211
 • IMG_0212
 • IMG_0213
 • IMG_0214
 • IMG_0215
 • IMG_0216
 • IMG_0217
 • IMG_0218
 • IMG_0219
 • IMG_0220
 • IMG_0221
 • IMG_0222
 • IMG_0223
 • IMG_0224
 • IMG_0225
 • IMG_0226
 • IMG_0227
 • IMG_0228
 • IMG_0229
 • IMG_0230
 • IMG_0231
 • IMG_0232
 • IMG_0233
 • IMG_0234
 • IMG_0235
 • IMG_0236
 • IMG_0237
 • IMG_0238
 • IMG_0239
 • IMG_0240
 • IMG_0242
 • IMG_0243
 • IMG_0248
 • IMG_0249
 • IMG_0250
 • IMG_0252
 • IMG_0253
 • IMG_0254
 • IMG_0256
 • IMG_0259
 • IMG_0260
 • IMG_0261
 • IMG_0262
 • IMG_0265
 • IMG_0266
 • IMG_0269
 • IMG_0270
 • IMG_0271
 • IMG_0274
 • IMG_0275
 • IMG_0276
 • IMG_0277
 • IMG_0278
 • IMG_0279
 • IMG_0280
 • IMG_0281
 • IMG_0282
 • IMG_0283
 • IMG_0284
 • IMG_0286
 • IMG_0287
 • IMG_0289
 • IMG_0291
 • IMG_0293
 • IMG_0301
 • IMG_0303
 • IMG_0304
 • IMG_0305
 • IMG_0306
 • IMG_0309
 • IMG_0310
 • IMG_0312
 • IMG_0313
 • IMG_0315
 • IMG_0319
 • IMG_0321
 • IMG_0323
 • IMG_0324
 • IMG_0325
 • IMG_0326
 • IMG_0329
 • IMG_0330
 • IMG_0331
 • IMG_0334
 • IMG_0343
 • IMG_0350
 • IMG_0351
 • IMG_0355
 • IMG_0370
 • IMG_0378
 • IMG_0379
 • IMG_0380
 • IMG_0381
 • IMG_0382
 • IMG_0383
 • IMG_0384
 • IMG_0385
 • IMG_0386
 • IMG_0387
 • IMG_0388
 • IMG_0389
 • IMG_0390
 • IMG_0391
 • IMG_0392
 • IMG_0393
 • IMG_0394
 • IMG_0395
 • IMG_0396
 • IMG_0397
 • IMG_0398
 • IMG_0399
 • IMG_0400
 • IMG_0401
 • IMG_0402
 • IMG_0403
 • IMG_0404
 • IMG_0405
 • IMG_0406
 • IMG_0407
 • IMG_0408
 • IMG_0409
 • IMG_0410
 • IMG_0411
 • IMG_0412
 • IMG_0413
 • IMG_0414
 • IMG_0415
 • IMG_0416
 • IMG_0417
 • IMG_0418
 • IMG_0419
 • IMG_0420
 • IMG_0421
 • IMG_0422
 • IMG_0423
 • IMG_0424
 • IMG_0425
 • IMG_0426
 • IMG_0427
 • IMG_0428
 • IMG_0429
 • IMG_0430
 • IMG_0431
 • IMG_0432
 • IMG_0433
 • IMG_0434
 • IMG_0437
 • IMG_0438
 • IMG_0441
 • IMG_0442
 • IMG_0443
 • IMG_0444
 • IMG_0445
 • IMG_0446
 • IMG_0447
 • IMG_0448
 • IMG_0449
 • IMG_0450
 • IMG_0451
 • IMG_0452
 • IMG_0453
 • IMG_0454
 • IMG_0455
 • IMG_0456
 • IMG_0457
 • IMG_0458
 • IMG_0459
 • IMG_0460
 • IMG_0461
 • IMG_0463
 • IMG_0464
 • IMG_0465
 • IMG_0466
 • IMG_0467
 • IMG_0468
 • IMG_0469
 • IMG_0470
 • IMG_0471
 • IMG_0472
 • IMG_0473
 • IMG_0474
 • IMG_0475
 • IMG_0476
 • IMG_0477
 • IMG_0478
 • IMG_0480
 • IMG_0481
 • IMG_0482
 • IMG_0483
 • IMG_0484
 • IMG_0485
 • IMG_0486
 • IMG_0487
 • IMG_0488
 • IMG_0489
 • IMG_0490
 • IMG_0491
 • IMG_0492
 • IMG_0493
 • IMG_0494
 • IMG_0495
 • IMG_0496
 • IMG_0497
 • IMG_0498
 • IMG_0499
 • IMG_0500
 • IMG_0501
 • IMG_0502
 • IMG_0503
 • IMG_0504
 • IMG_0505
 • IMG_0507
 • IMG_0508
 • IMG_0509
 • IMG_0510
 • IMG_0511
 • IMG_0512
 • IMG_0513
 • IMG_0514
 • IMG_0515
 • IMG_0516
 • IMG_0517
 • IMG_0518
 • IMG_0519
 • IMG_0520
 • IMG_0521
 • IMG_0522
 • IMG_0523
 • IMG_0524
 • IMG_0525
 • IMG_0526
 • IMG_0527
 • IMG_0528
 • IMG_0529
 • IMG_0530
 • IMG_0531
 • IMG_0532
 • IMG_0533
 • IMG_0534
 • IMG_0535
 • IMG_0536
 • IMG_0537
 • IMG_0538
 • IMG_0539
 • IMG_0540
 • IMG_0541
 • IMG_0542
 • IMG_0543
 • IMG_0544
 • IMG_0545
 • IMG_0546
 • IMG_0547
 • IMG_0549
 • IMG_0550
 • IMG_0551
 • IMG_0553
 • IMG_0554
 • IMG_0555
 • IMG_0556
 • IMG_0557
 • IMG_0558
 • IMG_0559
 • IMG_0560
 • IMG_0561
 • IMG_0562
 • IMG_0563
 • IMG_0564
 • IMG_0565
 • IMG_0566
 • IMG_0567
 • IMG_0568
 • IMG_0569
 • IMG_0570
 • IMG_0571
 • IMG_0572
 • IMG_0573
 • IMG_0574
 • IMG_0575
 • IMG_0576
 • IMG_0577
 • IMG_0578
 • IMG_0579
 • IMG_0580
 • IMG_0581
 • IMG_0583
 • IMG_0585
 • IMG_0586
 • IMG_0587
 • IMG_0588
 • IMG_0589
 • IMG_0590
 • IMG_0591
 • IMG_0592
 • IMG_0593
 • IMG_0594
 • IMG_0598
 • IMG_0599
 • IMG_0601
 • IMG_0602
 • IMG_0603
 • IMG_0604
 • IMG_0605
 • IMG_0606
 • IMG_0607
 • IMG_0608
 • IMG_0609
 • IMG_0610
 • IMG_0611
 • IMG_0612
 • IMG_0613
 • IMG_0614
 • IMG_0615
 • IMG_0616
 • IMG_0617
 • IMG_0618
 • IMG_0619
 • IMG_0620
 • IMG_0621
 • IMG_0622
 • IMG_0623
 • IMG_0624
 • IMG_0625
 • IMG_0626
 • IMG_0627
 • IMG_0628
 • IMG_0629
 • IMG_0630
 • IMG_0631
 • IMG_0632
 • IMG_0633
 • IMG_0634
 • IMG_0635
 • IMG_0636
 • IMG_0637
 • IMG_0638
 • IMG_0639
 • IMG_0640
 • IMG_0641
 • IMG_0642
 • IMG_0643
 • IMG_0644
 • IMG_0645
 • IMG_0646
 • IMG_0647
 • IMG_0648
 • IMG_0649
 • IMG_0650
 • IMG_0651
 • IMG_0652
 • IMG_0653
 • IMG_0654
 • IMG_0655
 • IMG_0656
 • IMG_0657
 • IMG_0658
 • IMG_0659
 • IMG_0660
 • IMG_0661
 • IMG_0662
 • IMG_0663
 • IMG_0664
 • IMG_0665
 • IMG_0666
 • IMG_0667
 • IMG_0668
 • IMG_0669
 • IMG_0670
 • IMG_0671
 • IMG_0672
 • IMG_0673
 • IMG_0674
 • IMG_0675
 • IMG_0676
 • IMG_0677
 • IMG_0678
 • IMG_0679
 • IMG_0680
 • IMG_0681
 • IMG_0682
 • IMG_0683
 • IMG_0684
 • IMG_0685
 • IMG_0686
 • IMG_0687
 • IMG_0688
 • IMG_0689
 • IMG_0690
 • IMG_0691
 • IMG_0692
 • IMG_0693
 • IMG_0694
 • IMG_0695
 • IMG_0696
 • IMG_0697
 • IMG_0698
 • IMG_0699
 • IMG_0700
 • IMG_0701
 • IMG_0702
 • IMG_0703
 • IMG_0704
 • IMG_0705
 • IMG_0706
 • IMG_0707
 • IMG_0708
 • IMG_0709
 • IMG_0710
 • IMG_0711
 • IMG_0712
 • IMG_0713
 • IMG_0714
 • IMG_0715
 • IMG_0716
 • IMG_0717
 • IMG_0718
 • IMG_0719
 • IMG_0720
 • IMG_0721
 • IMG_0722
 • IMG_0723
 • IMG_0724
 • IMG_0725
 • IMG_0726
 • IMG_0727
 • IMG_0728
 • IMG_0729
 • IMG_0730
 • IMG_0731
 • IMG_0732
 • IMG_0733
 • IMG_0734
 • IMG_0735
 • IMG_0736
 • IMG_0737
 • IMG_0738
 • IMG_0739
 • IMG_0740
 • IMG_0741
 • IMG_0742
 • IMG_0743
 • IMG_0744
 • IMG_0745
 • IMG_0746
 • IMG_0747
 • IMG_0748
 • IMG_0749
 • IMG_0750
 • IMG_0751
 • IMG_0752
 • IMG_0757
 • IMG_0763
 • IMG_0765
 • IMG_0766
 • IMG_0767
 • IMG_0768
 • IMG_0769
 • IMG_0770
 • IMG_0771
 • IMG_0773
 • IMG_0774
 • IMG_0776
 • IMG_0777
 • IMG_0778
 • IMG_0779
 • IMG_0780
 • IMG_0781
 • IMG_0782
 • IMG_0783
 • IMG_0784
 • IMG_0785
 • IMG_0786
 • IMG_0787
 • IMG_0788
 • IMG_0789
 • IMG_0790
 • IMG_0791
 • IMG_0792
 • IMG_0793
 • IMG_0796
 • IMG_0797
 • IMG_0798
 • IMG_0799
 • IMG_0800
 • IMG_0801
 • IMG_0802
 • IMG_0803
 • IMG_0804
 • IMG_0805
 • IMG_0806
 • IMG_0807
 • IMG_0808
 • IMG_0809
 • IMG_0810
 • IMG_0811
 • IMG_0812
 • IMG_0813
 • IMG_0819
 • IMG_0820
 • IMG_0832
 • IMG_0833
 • IMG_0834
 • IMG_0835
 • IMG_0836
 • IMG_0837
 • IMG_0838
 • IMG_0839
 • IMG_0840
 • IMG_0841
 • IMG_0842
 • IMG_0843
 • IMG_0844
 • IMG_0845
 • IMG_0846
 • IMG_0848
 • IMG_0849
 • IMG_0850
 • IMG_0851
 • IMG_0852
 • IMG_0853
 • IMG_0854
 • IMG_0855
 • IMG_0856
 • IMG_0857
 • IMG_0858
 • IMG_0859
 • IMG_0860
 • IMG_0861
 • IMG_0862
 • IMG_0863
 • IMG_0864
 • IMG_0865
 • IMG_0866
 • IMG_0867
 • IMG_0868
 • IMG_0869
 • IMG_0870
 • IMG_0871
 • IMG_0872
 • IMG_0873
 • IMG_0874
 • IMG_0875
 • IMG_0876
 • IMG_0877
 • IMG_0878
 • IMG_0879
 • IMG_0880
 • IMG_0881
 • IMG_0882
 • IMG_0883
 • IMG_0884