☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

นายวิศิษฎ์  สายพรหม

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ถ้ามองหางานให้มองหาเรา THAIJOB

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิ SCG

  มูลนิธิ SCG ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี มอบทุนการศึกษา "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ให้กับ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในสาขา การโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

  Read More
 • ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 (E-Tech)

  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 อย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มภาคกลาง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

  Read More
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา โครงการเรียนดีกีฬาเด่น (ปวช.) ปีการศึกษา 2562

  Read More
 • 1
 • 2

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0003
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0004
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0005
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0006
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0007
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0008
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0009
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0010
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0011
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0012
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0013
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0014
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0015
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0016
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0017
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0018
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0019
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0020
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0021
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0022
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0023
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0024
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0025
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0026
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0027
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0028
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0029
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0030
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0031
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0032
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0033
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0034
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0035
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0036
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0037
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0038
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0039
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0040
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0041
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0042
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0043
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0044
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0045
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0046
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0047
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0048
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0049
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0050
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0051
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0052
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0053
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0054
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0055
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0056
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0057
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0058
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0059
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0060
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0061
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0062
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0063
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0064
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0065
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0066
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0067
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0068
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0069
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0070
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0071
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0072
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0073
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0074
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0075
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0076
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0077
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0078
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0079
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0080
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0081
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0082
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0083
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0084
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0085
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0086
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0087
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0088
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0089
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0090
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0091
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0092
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0093
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0094
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0095
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0096
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0097
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0098
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0099
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0100
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0101
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0102
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0103
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0104
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0105
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0106
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0107
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0108
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0109
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0110
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0111
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0112
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0113
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0114
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0115
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0116
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0117
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0118
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0119
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0120
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0121
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0122
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0123
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0124
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0125
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0126
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0127
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0128
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0129
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0130
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0131
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0132
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0133
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0134
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0135
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0136
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0137
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0138
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0139
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0140
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0141
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0142
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0143
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0144
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0145
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0146
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0147
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0148
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0149
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0150
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0151
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0152
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0153
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0154
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0155
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0156
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0157
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0158
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0159
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0160
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0161
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0162
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0163
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0164
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0165
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0166
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0167
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0168
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0169
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0170
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0171
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0172
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0173
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0174
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0175
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0176
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0177
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0178
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0179
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0180
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0181
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0182
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0183
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0184
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0185
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0186
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0187
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0188
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0189
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0190
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0191
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0192
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0193
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0194
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0195
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0196
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0197
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0198
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0199
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0200
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0200_0
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0201
 • 15-10-60 ประชุม ผปค_๑๗๑๐๓๑_0201_0

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)