☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

นายวิศิษฎ์  สายพรหม

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ถ้ามองหางานให้มองหาเรา THAIJOB

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิ SCG

  มูลนิธิ SCG ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี มอบทุนการศึกษา "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ให้กับ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในสาขา การโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

  Read More
 • ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 (E-Tech)

  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 อย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มภาคกลาง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

  Read More
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา โครงการเรียนดีกีฬาเด่น (ปวช.) ปีการศึกษา 2562

  Read More
 • 1
 • 2

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2560

 • IMG_2574
 • IMG_2575
 • IMG_2576
 • IMG_2577
 • IMG_2578
 • IMG_2579
 • IMG_2580
 • IMG_2581
 • IMG_2582
 • IMG_2583
 • IMG_2584
 • IMG_2585
 • IMG_2586
 • IMG_2587
 • IMG_2588
 • IMG_2589
 • IMG_2590
 • IMG_2591
 • IMG_2592
 • IMG_2593
 • IMG_2594
 • IMG_2595
 • IMG_2596
 • IMG_2597
 • IMG_2598
 • IMG_2599
 • IMG_2600
 • IMG_2601
 • IMG_2602
 • IMG_2603
 • IMG_2604
 • IMG_2605
 • IMG_2606
 • IMG_2607
 • IMG_2608
 • IMG_2609
 • IMG_2610
 • IMG_2611
 • IMG_2612
 • IMG_2613
 • IMG_2614
 • IMG_2615
 • IMG_2616
 • IMG_2617
 • IMG_2618
 • IMG_2619
 • IMG_2620
 • IMG_2621
 • IMG_2622
 • IMG_2623
 • IMG_2624
 • IMG_2625
 • IMG_2626
 • IMG_2627
 • IMG_2628
 • IMG_2629
 • IMG_2630
 • IMG_2631
 • IMG_2632
 • IMG_2633
 • IMG_2634
 • IMG_2635
 • IMG_2636
 • IMG_2637
 • IMG_2638
 • IMG_2639
 • IMG_2640
 • IMG_2641
 • IMG_2642
 • IMG_2643
 • IMG_2644
 • IMG_2646
 • IMG_2647
 • IMG_2648
 • IMG_2649
 • IMG_2650
 • IMG_2651
 • IMG_2653
 • IMG_2654
 • IMG_2655
 • IMG_2657
 • IMG_2658
 • IMG_2659
 • IMG_2660
 • IMG_2661
 • IMG_2662
 • IMG_2663
 • IMG_2664
 • IMG_2665
 • IMG_2666
 • IMG_2667
 • IMG_2668
 • IMG_2669
 • IMG_2670
 • IMG_2671
 • IMG_2672
 • IMG_2673
 • IMG_2674
 • IMG_2675
 • IMG_2676
 • IMG_2677
 • IMG_2678
 • IMG_2679
 • IMG_2680
 • IMG_2681
 • IMG_2682
 • IMG_2683
 • IMG_2684
 • IMG_2685
 • IMG_2686
 • IMG_2688
 • IMG_2689
 • IMG_2690
 • IMG_2691
 • IMG_2692
 • IMG_2693
 • IMG_2694
 • IMG_2695
 • IMG_2696
 • IMG_2697
 • IMG_2698
 • IMG_2699
 • IMG_2700
 • IMG_2701
 • IMG_2702
 • IMG_2703
 • IMG_2704
 • IMG_2705
 • IMG_2707
 • IMG_2708
 • IMG_2709
 • IMG_2710
 • IMG_2711
 • IMG_2712
 • IMG_2713
 • IMG_2714
 • IMG_2715
 • IMG_2716
 • IMG_2717
 • IMG_2718
 • IMG_2719
 • IMG_2720
 • IMG_2721
 • IMG_2722
 • IMG_2723
 • IMG_2724
 • IMG_2725
 • IMG_2726
 • IMG_2727
 • IMG_2728
 • IMG_2729
 • IMG_2730
 • IMG_2731
 • IMG_2732
 • IMG_2733
 • IMG_2734
 • IMG_2735
 • IMG_2736
 • IMG_2737
 • IMG_2738
 • IMG_2739
 • IMG_2740
 • IMG_2741
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0001
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0002
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0003
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0004
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0005
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0006
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0007
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0008
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0009
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0010
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0011
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0012
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0013
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0014
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0015
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0016
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0017
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0018
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0019
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0020
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0021
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0022
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0023
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0024
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0025
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0026
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0027
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0028
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0029
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0030
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0031
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0032
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0033
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0034
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0035
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0036
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0037
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0038
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0039
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0040
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0041
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0042
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0043
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0044
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0045
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0046
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0047
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0048
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0049
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0050
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0051
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0052
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0053
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0054
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0055
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0056
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0057
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0058
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0059
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0060
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0061
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0062
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0063
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0064
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0065
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0066
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0067
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0068
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0069
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0070
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0071
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0072
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0073
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0074
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0075
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0076
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0077
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0078
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0079
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0080
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0081
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0082
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0083
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0084
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0085
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0086
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0087
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0088
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0089
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0090
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0091
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0092
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0093
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0094
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0095
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0096
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0097
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0098
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0099
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0100
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0101
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0102
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0103
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0104
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0105
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0106
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0107
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0108
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0109
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0110
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0111
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0112
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0113
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0114
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0115
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0116
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0117
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0118
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0119
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0120
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0121
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0122
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0123
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0124
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0125
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0126
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0127
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0128
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0129
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0130
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0131
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0132
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0133
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0134
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0135
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0136
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0137
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0138
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0139
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0140
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0141
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0142
 • รับน้อง(ช่วงบ่าย)_๑๗๐๖๑๑_0143

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)