☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

       นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำ คณะ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีและเป็นปรานฝ่าย ฆราวาส โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งนายชุมพล พิมเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ได้กล่าวรายงานว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีทางเลือกทางการศึกษาและมีความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต การดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสรรพกำลังในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของวิทยาลัย คือ การเป็นวิทยาลัยของชุมชนและท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยครั้งนี้มีประชาชนทุกสาขาอาชีพร่วมบริจาคเงินสมทบผ้าป่าการศึกษารวม 1,521,228 บาท ซึ่งทางวิทยาลัยฯ จะได้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต่อไป 

 • boon1
 • boon10
 • boon11
 • boon12
 • boon13
 • boon14
 • boon15
 • boon16
 • boon17
 • boon18
 • boon19
 • boon2
 • boon20
 • boon21
 • boon22
 • boon23
 • boon24
 • boon25
 • boon26
 • boon27
 • boon28
 • boon29
 • boon3
 • boon30
 • boon31
 • boon32
 • boon33
 • boon34
 • boon35
 • boon36
 • boon37
 • boon38
 • boon39
 • boon4
 • boon40
 • boon41
 • boon42
 • boon43
 • boon44
 • boon45
 • boon5
 • boon6
 • boon7
 • boon8
 • boon9
 • bun1
 • bun2
 • bun3
 • bun4
 • bun5
 • bun6
 • bun7
 • bun8

Simple Image Gallery Extended

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
  • 2560
  กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2560
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ (ช่วงเช้า) ปีการศึกษา 2560
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2560
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมเข้าค่ายชมพู-ทอง ปีการศึกษา 2560
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  Read More
  • 2559
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา
  Read More
  • 2559
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2559
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all