กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2559  ณ โรงแรมนวลจันทร์ รีสอร์ท & สปาร์  

เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จบหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ โรงแรมนวลจันทร์ รีสอร์ท & สปาร์  ที่ผ่านมา

 • patchim1
 • patchim10
 • patchim11
 • patchim12
 • patchim13
 • patchim14
 • patchim15
 • patchim16
 • patchim17
 • patchim18
 • patchim19
 • patchim2
 • patchim20
 • patchim21
 • patchim22
 • patchim23
 • patchim24
 • patchim25
 • patchim26
 • patchim27
 • patchim28
 • patchim29
 • patchim3
 • patchim30
 • patchim31
 • patchim32
 • patchim33
 • patchim34
 • patchim35
 • patchim36
 • patchim37
 • patchim38
 • patchim39
 • patchim4
 • patchim40
 • patchim41
 • patchim42
 • patchim43
 • patchim5
 • patchim6
 • patchim7
 • patchim8
 • patchim9

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ (รับน้อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม พิิธีไหว้ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561  
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม GSB CSR ออมสินอาสา ปีการศึกษา 2561  
  Read More
  • 2561
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2561  
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all