กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2559  ณ โรงแรมนวลจันทร์ รีสอร์ท & สปาร์  

เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จบหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ โรงแรมนวลจันทร์ รีสอร์ท & สปาร์  ที่ผ่านมา

 • patchim1
 • patchim10
 • patchim11
 • patchim12
 • patchim13
 • patchim14
 • patchim15
 • patchim16
 • patchim17
 • patchim18
 • patchim19
 • patchim2
 • patchim20
 • patchim21
 • patchim22
 • patchim23
 • patchim24
 • patchim25
 • patchim26
 • patchim27
 • patchim28
 • patchim29
 • patchim3
 • patchim30
 • patchim31
 • patchim32
 • patchim33
 • patchim34
 • patchim35
 • patchim36
 • patchim37
 • patchim38
 • patchim39
 • patchim4
 • patchim40
 • patchim41
 • patchim42
 • patchim43
 • patchim5
 • patchim6
 • patchim7
 • patchim8
 • patchim9

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2561  
  Read More
  • 2561
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561  
  Read More
  • 2561
  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561  
  Read More
  • 2561
  กิจกรรมเข้าค่ายชมพู-ทอง เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2561  
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้นสูง (ปวส)   
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2560  
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมอำลารุ่นพี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560  
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560  
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี   
  Read More
  • 2560
  กิจกรรมวันสถาปณาวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560  
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all