กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2559  ณ โรงแรมนวลจันทร์ รีสอร์ท & สปาร์  

เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จบหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ โรงแรมนวลจันทร์ รีสอร์ท & สปาร์  ที่ผ่านมา

  • patchim1
  • patchim10
  • patchim11
  • patchim12
  • patchim13
  • patchim14
  • patchim15
  • patchim16
  • patchim17
  • patchim18
  • patchim19
  • patchim2
  • patchim20
  • patchim21
  • patchim22
  • patchim23
  • patchim24
  • patchim25
  • patchim26
  • patchim27
  • patchim28
  • patchim29
  • patchim3
  • patchim30
  • patchim31
  • patchim32
  • patchim33
  • patchim34
  • patchim35
  • patchim36
  • patchim37
  • patchim38
  • patchim39
  • patchim4
  • patchim40
  • patchim41
  • patchim42
  • patchim43
  • patchim5
  • patchim6
  • patchim7
  • patchim8
  • patchim9

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


รวมกิจกรรมทั้งหมด

  • All
  • 2557
  • 2558
  • 2559
  • 2560
  • 2561
    • 2561
     กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
    Read More
    • 2561
     กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
    Read More
    • 2561
    กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
    Read More
    • 2561
    กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
    Read More
    • 2561
    กิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ (รับน้อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561    
    Read More
    • 2561
    กิจกรรม พิิธีไหว้ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561  
    Read More
    • 2561
    กิจกรรม GSB CSR ออมสินอาสา ปีการศึกษา 2561  
    Read More
    • 2561
    กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2561  
    Read More
    • 2561
    กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561  
    Read More
    • 2561
    กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561  
    Read More
load more hold SHIFT key to load all load all