☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน

 

ผู้อำนวยการ

นายวิศิษฎ์  สายพรหม

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

 • ถ้ามองหางานให้มองหาเรา THAIJOB

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิ SCG

  มูลนิธิ SCG ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี มอบทุนการศึกษา "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ให้กับ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในสาขา การโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

  Read More
 • ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 (E-Tech)

  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 อย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มภาคกลาง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0312
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0313
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0314
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0315
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0316
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0317
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0318
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0319
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0320
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0321
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0322
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0323
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0324
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0325
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0326
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0327
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0328
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0329
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0330
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0331
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0332
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0333
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0334
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0335
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0336
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0337
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0338
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0339
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0340
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0341
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0342
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0343
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0344
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0345
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0346
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0347
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0348
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0349
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0350
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0351
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0352
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0353
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0354
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0355
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0356
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0357
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0358
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0359
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0360
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0361
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0362
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0363
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0364
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0365
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0366
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0367
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0368
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0369
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0370
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0371
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0372
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0373
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0374
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0375
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0376
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0377
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0378
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0379
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0380
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0381
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0382
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0383
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0384
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0385
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0386
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0387
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0388
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0389
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0390
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0391
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0392
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0393
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0394
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0395
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0396
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0397
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0398
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0399
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0400
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0401
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0402
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0403
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0404
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0405
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0406
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0407
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0408
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0409
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0410
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0411
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0412
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0413
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0414
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0415
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0416
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0417
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0418
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0419
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0420
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0421
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0422
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0423
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0424
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0425
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0426
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0427
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0428
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0429
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0430
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0431
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0432
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0433
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0434
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0435
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0436
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0437
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0438
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0439
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0440
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0441
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0442
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0443
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0444
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0445
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0446
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0447
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0448
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0449
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0450
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0451
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0452
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0453
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0454
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0455
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0456
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0457
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0458
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0459
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0460
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0461
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0462
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0463
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0464
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0465
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0466
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0467
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0468
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0469
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0470
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0471
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0472
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0473
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0474
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0475
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0476
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0477
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0478
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0479
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0480
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0481
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0482
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0483
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0484
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0485
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0486
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0487
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0488
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0489
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0490
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0491
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0492
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0493
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0494
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0495
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0496
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0497
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0498
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0499
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0500
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0501
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0502
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0503
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0504
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0505
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0506
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0507
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0508
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0509
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0510
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0511
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0512
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0513
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0514
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0515
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0516
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0517
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0518
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0519
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0520
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0521
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0522
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0523
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0524
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0525
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0526
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0527
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0528
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0529
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0530
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0531
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0532
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0533
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0534
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0535
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0536
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0537
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0538
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0539
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0540
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0541
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0542
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0543
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0544
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0545
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0546
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0547
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0548
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0549
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0550
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0551
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0552
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0553
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0554
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0555
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0556
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0557
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0558
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0559
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0560
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0561
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0562
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0563
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0564
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0565
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0566
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0567
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0568
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0569
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0570
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0571
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0572
 • ตรวจสุขภาพ62_๑๙๐๗๒๐_0573

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • 2562
  • 2562
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมเข้าค่าย ชมพู-ทอง 2562
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)