☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

นายวิศิษฎ์  สายพรหม

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ถ้ามองหางานให้มองหาเรา THAIJOB

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิ SCG

  มูลนิธิ SCG ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี มอบทุนการศึกษา "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ให้กับ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในสาขา การโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

  Read More
 • ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 (E-Tech)

  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 อย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มภาคกลาง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

  Read More
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา โครงการเรียนดีกีฬาเด่น (ปวช.) ปีการศึกษา 2562

  Read More
 • 1
 • 2

กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้นสูง (ปวส) 

 

 • IMG_7703
 • IMG_7704
 • IMG_7705
 • IMG_7706
 • IMG_7707
 • IMG_7708
 • IMG_7709
 • IMG_7710
 • IMG_7713
 • IMG_7718
 • IMG_7720
 • IMG_7721
 • IMG_7722
 • IMG_7723
 • IMG_7724
 • IMG_7725
 • IMG_7726
 • IMG_7727
 • IMG_7728
 • IMG_7729
 • IMG_7730
 • IMG_7731
 • IMG_7732
 • IMG_7733
 • IMG_7735
 • IMG_7736
 • IMG_7737
 • IMG_7738
 • IMG_7740
 • IMG_7741
 • IMG_7742
 • IMG_7743
 • IMG_7744
 • IMG_7745
 • IMG_7746
 • IMG_7747
 • IMG_7748
 • IMG_7749
 • IMG_7750
 • IMG_7751
 • IMG_7752
 • IMG_7753
 • IMG_7754
 • IMG_7755
 • IMG_7756
 • IMG_7757
 • IMG_7758
 • IMG_7759
 • IMG_7761
 • IMG_7762
 • IMG_7763
 • IMG_7764
 • IMG_7765
 • IMG_7766
 • IMG_7767
 • IMG_7768
 • IMG_7769
 • IMG_7770
 • IMG_7771
 • IMG_7772
 • IMG_7773
 • IMG_7774
 • IMG_7775
 • IMG_7776
 • IMG_7777
 • IMG_7778
 • IMG_7779
 • IMG_7780
 • IMG_7781
 • IMG_7782
 • IMG_7783
 • IMG_7784
 • IMG_7785
 • IMG_7786
 • IMG_7788
 • IMG_7794
 • IMG_7795
 • IMG_7796
 • IMG_7797
 • IMG_7798
 • IMG_7800
 • IMG_7801
 • IMG_7802
 • IMG_7803
 • IMG_7804
 • IMG_7805
 • IMG_7808
 • IMG_7811
 • IMG_7817
 • IMG_7818
 • IMG_7819
 • IMG_7820
 • IMG_7822
 • IMG_7824
 • IMG_7825
 • IMG_7828
 • IMG_7832
 • IMG_7833
 • IMG_7834
 • IMG_7835
 • IMG_7836
 • IMG_7837
 • IMG_7838
 • IMG_7840
 • IMG_7841
 • IMG_7842
 • IMG_7843
 • IMG_7844
 • IMG_7845
 • IMG_7847
 • IMG_7848
 • IMG_7850
 • IMG_7851
 • IMG_7852
 • IMG_7853
 • IMG_7854
 • IMG_7855
 • IMG_7856
 • IMG_7858
 • IMG_7859
 • IMG_7862
 • IMG_7863
 • IMG_7864
 • IMG_7865
 • IMG_7867
 • IMG_7868
 • IMG_7869
 • IMG_7870
 • IMG_7871
 • IMG_7872
 • IMG_7873
 • IMG_7874
 • IMG_7875
 • IMG_7876
 • IMG_7877
 • IMG_7878
 • IMG_7879
 • IMG_7880
 • IMG_7881
 • IMG_7882
 • IMG_7883
 • IMG_7884
 • IMG_7885
 • IMG_7886
 • IMG_7887
 • IMG_7888
 • IMG_7889
 • IMG_7890
 • IMG_7891
 • IMG_7892
 • IMG_7897
 • IMG_7898
 • IMG_7902
 • IMG_7903
 • IMG_7904
 • IMG_7905
 • IMG_7920
 • IMG_7923
 • IMG_7924
 • IMG_7927
 • IMG_7928
 • IMG_7929
 • IMG_7930
 • IMG_7931
 • IMG_7939
 • IMG_7940
 • IMG_7941
 • IMG_7942
 • IMG_7944
 • IMG_7948
 • IMG_7949
 • IMG_7950
 • IMG_7951
 • IMG_7952
 • IMG_7953
 • IMG_7954
 • IMG_7955
 • IMG_7956
 • IMG_7957
 • IMG_7958
 • IMG_7959
 • IMG_7960
 • IMG_7962
 • IMG_7965
 • IMG_7966
 • IMG_7967
 • IMG_7968
 • IMG_7970
 • IMG_7971
 • IMG_7973
 • IMG_7974
 • IMG_7976
 • IMG_7977
 • IMG_7979
 • IMG_7980
 • IMG_7981
 • IMG_7982
 • IMG_7983
 • IMG_7984
 • IMG_7985
 • IMG_7987
 • IMG_7988
 • IMG_7989
 • IMG_7990
 • IMG_7991
 • IMG_7992
 • IMG_7993
 • IMG_7994
 • IMG_7995
 • IMG_7996
 • IMG_7999
 • IMG_8000
 • IMG_8001
 • IMG_8002
 • IMG_8003
 • IMG_8004
 • IMG_8005
 • IMG_8006
 • IMG_8007
 • IMG_8008
 • IMG_8009
 • IMG_8010
 • IMG_8012
 • IMG_8013
 • IMG_8014
 • IMG_8015
 • IMG_8017
 • IMG_8018
 • IMG_8019
 • IMG_8020
 • IMG_8021
 • IMG_8022
 • IMG_8028
 • IMG_8031
 • IMG_8032
 • IMG_8033
 • IMG_8037
 • IMG_8041
 • IMG_8045
 • IMG_8047
 • IMG_8049
 • IMG_8050
 • IMG_8052
 • IMG_8053
 • IMG_8054
 • IMG_8056
 • IMG_8057
 • IMG_8060
 • IMG_8062
 • IMG_8063
 • IMG_8064
 • IMG_8065
 • IMG_8067
 • IMG_8068
 • IMG_8069
 • IMG_8070
 • IMG_8071
 • IMG_8074
 • IMG_8075
 • IMG_8076
 • IMG_8079
 • IMG_8080
 • IMG_8081
 • IMG_8082
 • IMG_8083
 • IMG_8084
 • IMG_8085
 • IMG_8086
 • IMG_8087
 • IMG_8088
 • IMG_8089
 • IMG_8090
 • IMG_8091
 • IMG_8092
 • IMG_8093
 • IMG_8094
 • IMG_8095
 • IMG_8096
 • IMG_8097
 • IMG_8098
 • IMG_8099
 • IMG_8100
 • IMG_8101
 • IMG_8102
 • IMG_8103
 • IMG_8104
 • IMG_8105
 • IMG_8106
 • IMG_8107
 • IMG_8108
 • IMG_8109
 • IMG_8111
 • IMG_8112
 • IMG_8113
 • IMG_8114
 • IMG_8115
 • IMG_8117
 • IMG_8118
 • IMG_8119
 • IMG_8120
 • IMG_8121
 • IMG_8123
 • IMG_8124
 • IMG_8125
 • IMG_8126
 • IMG_8127
 • IMG_8129
 • IMG_8130
 • IMG_8131
 • IMG_8132
 • IMG_8133
 • IMG_8135
 • IMG_8136
 • IMG_8137
 • IMG_8138
 • IMG_8139
 • IMG_8140
 • IMG_8142
 • IMG_8143
 • IMG_8144
 • IMG_8145
 • IMG_8146
 • IMG_8148
 • IMG_8149
 • IMG_8156
 • IMG_8157
 • IMG_8158
 • IMG_8159
 • IMG_8160
 • IMG_8174
 • IMG_8175
 • IMG_8176
 • IMG_8177
 • IMG_8178
 • IMG_8179
 • IMG_8180
 • IMG_8181
 • IMG_8182
 • IMG_8183
 • IMG_8184
 • IMG_8185
 • IMG_8186
 • IMG_8187
 • IMG_8188
 • IMG_8189
 • IMG_8190
 • IMG_8191
 • IMG_8192
 • IMG_8193
 • IMG_8194
 • IMG_8195
 • IMG_8196
 • IMG_8197
 • IMG_8198
 • IMG_8199
 • IMG_8200
 • IMG_8202
 • IMG_8203
 • IMG_8204
 • IMG_8205
 • IMG_8206
 • IMG_8207
 • IMG_8208
 • IMG_8209
 • IMG_8210
 • IMG_8211
 • IMG_8212
 • IMG_8214
 • IMG_8215
 • IMG_8216
 • IMG_8217
 • IMG_8218
 • IMG_8233
 • IMG_8235
 • IMG_8239
 • IMG_8240
 • IMG_8247
 • IMG_8248
 • IMG_8249
 • IMG_8250
 • IMG_8251
 • IMG_8252
 • IMG_8253
 • IMG_8254
 • IMG_8255
 • IMG_8256
 • IMG_8257
 • IMG_8258
 • IMG_8259
 • IMG_8260
 • IMG_8261
 • IMG_8262
 • IMG_8263
 • IMG_8264
 • IMG_8265
 • IMG_8266
 • IMG_8267
 • IMG_8268
 • IMG_8269
 • IMG_8270
 • IMG_8271
 • IMG_8272
 • IMG_8273
 • IMG_8274
 • IMG_8275
 • IMG_8276
 • IMG_8277
 • IMG_8278
 • IMG_8280
 • IMG_8281
 • IMG_8282
 • IMG_8283
 • IMG_8284
 • IMG_8285
 • IMG_8286
 • IMG_8287
 • IMG_8288
 • IMG_8290
 • IMG_8291
 • IMG_8292
 • IMG_8293
 • IMG_8295
 • IMG_8297
 • IMG_8299
 • IMG_8300
 • IMG_8301
 • IMG_8302
 • IMG_8303
 • IMG_8304
 • IMG_8305
 • IMG_8306
 • IMG_8307
 • IMG_8308
 • IMG_8309
 • IMG_8310
 • IMG_8311
 • IMG_8312
 • IMG_8313
 • IMG_8314
 • IMG_8315
 • IMG_8316
 • IMG_8317
 • IMG_8318
 • IMG_8319
 • IMG_8320
 • IMG_8321
 • IMG_8322
 • IMG_8323
 • IMG_8324
 • IMG_8325
 • IMG_8327
 • IMG_8328
 • IMG_8330
 • IMG_8331
 • IMG_8332
 • IMG_8333
 • IMG_8334
 • IMG_8335
 • IMG_8336
 • IMG_8337
 • IMG_8339
 • IMG_8340
 • IMG_8342
 • IMG_8343
 • IMG_8344
 • IMG_8345
 • IMG_8347
 • IMG_8348
 • IMG_8349
 • IMG_8350
 • IMG_8351
 • IMG_8352
 • IMG_8353
 • IMG_8354
 • IMG_8355
 • IMG_8356
 • IMG_8357
 • IMG_8358
 • IMG_8359
 • IMG_8360
 • IMG_8361
 • IMG_8363
 • IMG_8364
 • IMG_8365
 • IMG_8366
 • IMG_8367
 • IMG_8369
 • IMG_8370
 • IMG_8371
 • IMG_8372
 • IMG_8373
 • IMG_8374
 • IMG_8375
 • IMG_8376
 • IMG_8377
 • IMG_8378
 • IMG_8379
 • IMG_8380
 • IMG_8381
 • IMG_8382
 • IMG_8383
 • IMG_8384
 • IMG_8385
 • IMG_8386
 • IMG_8387
 • IMG_8388
 • IMG_8389
 • IMG_8390
 • IMG_8391
 • IMG_8392
 • IMG_8393
 • IMG_8394
 • IMG_8395
 • IMG_8396
 • IMG_8397
 • IMG_8398
 • IMG_8399
 • IMG_8400
 • IMG_8401
 • IMG_8402
 • IMG_8403
 • IMG_8404
 • IMG_8405
 • IMG_8406
 • IMG_8407
 • IMG_8408
 • IMG_8409
 • IMG_8410
 • IMG_8411
 • IMG_8412
 • IMG_8413
 • IMG_8414
 • IMG_8415
 • IMG_8416
 • IMG_8417
 • IMG_8418
 • IMG_8419
 • IMG_8420
 • IMG_8421
 • IMG_8422
 • IMG_8423
 • IMG_8424
 • IMG_8425
 • IMG_8426
 • IMG_8427
 • IMG_8429
 • IMG_8430
 • IMG_8431
 • IMG_8432
 • IMG_8433
 • IMG_8434
 • IMG_8435
 • IMG_8436
 • IMG_8438
 • IMG_8439
 • IMG_8440
 • IMG_8441
 • IMG_8442
 • IMG_8443

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้ Sisa


คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม ทุนศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม โครงการอบรมยาเสพติด     
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
  กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)